BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Świadek Arkadiusz (Uniwersytet Zielonogórski), Szopik-Depczyńska Katarzyna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Cykl koniunkturalny a źródła, ograniczenia i efekty działalności innowacyjnej w województwie mazowieckim w latach 2009-2011
The Business Cycle and the Source, Limitations and Effects of Innovation in Mazowieckie in the Years 2009-2011
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 109, s. 29-45, tab., bibliogr.10 poz.
Tytuł własny numeru
Przedsiębiorczość - droga do innowacyjnej gospodarki
Słowa kluczowe
Innowacje, Przemysł, Region
Innovations, Industry, Region
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Aktywność innowacyjna przedsiębiorstw charakteryzuje się zmiennością w czasie, która jest zależna od wielu zewnętrznych uwarunkowań, w tym także faz cyklu koniunkturalnego. Wpływ tego zjawiska nie jest w literaturze przedmiotu wyjaśniany w sposób wystarczający. Jeśli chodzi o kwestię teorii, można zauważyć odmienne koncepcje charakteryzujące wspomniane procesy. Z tego też powodu, zasadniczym celem artykułu jest próba określenia zależności między fazami cyklu koniunkturalnego a źródłami, ograniczeniami oraz efektami aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych w województwie mazowieckim w latach 2009-2011. Część metodyczna analiz została przeprowadzona w oparciu o modelowanie probitowe, które oparte jest na rachunku prawdopodobieństwa. Wyniki badań przeprowadzonych badań wyraźnie wskazują na zmienny charakter zarówno źródeł, ograniczeń, jak i efektów aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw biorąc pod uwagę fakt oddziaływania faz cyklu koniunkturalnego.(abstrakt autora)

Innovative behavior of enterprises have changing nature over time depending on many external factors and the phases of the business cycle. This effect is not sufficiently explained in the literature. In theory, there are contradictory concepts discussing these processes. An object of this article is to attempt to determine the relationship between the different phases of the business cycle and the sources, limitations and effects of innovation activities of enterprises in the Mazowieckie Region. Methodological part of the analysis is carried out based on logit econometric modeling, based on the theory of probability. The results show the changing nature of the sources, limitations and effects of innovation activities of enterprises under the action phase of the business cycle.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Barrett C.W., Musso C.S., Padhi A., Upgrading R&D in a downturn, "The McKinsey Quarterly" 2009, No. 2.
  2. Bukowski M., Szpor A., Śniegocki A., Potencjał i bariery polskiej innowacyjności, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa 2012, s. 4.
  3. Cincera M., Cozza C., Tübke A., Voigt P., Doing R&D or not, that is the question (in a crisis...), IPTS working paper on corporate R&D and innovation, No. 12, 2010, JRC Technical Notes.
  4. Dąbrowski J., Koładkiewicz I., Praktyki innowacyjne polskich przedsiębiorstw, WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa 1998, s. 151-153.
  5. Łapiński J., Źródła pochodzenia innowacji, w: Innowacyjność 2010, PARP, Warszawa 2010, s. 53.
  6. Lozano-Platonoff A., Miłaszewicz D., Sysko-Romańczuk S., Innowacyjność polskich firm, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" 2006, nr 1, s. 55.
  7. OECD, Eurostat, Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, wyd. trzecie, MNiSW, Warszawa 2008, s. 86.
  8. Soete L., Challenges for making European research an engine of competitiveness, Presented at VINNOVA workshop: How can a future ER A support and stimulate research, innovation, and sustainable economic growth in Europe? Berlin, March 17th 2009.
  9. Stiglitz J., Endogenous Growth and Cycles, NBER WP N°4286, 1993.
  10. Świadek A., Regionalne uwarunkowania kształtowania innowacyjności w przemyśle polskim. Studium badawcze. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, s. 100.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu