BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Leśniewska Grażyna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Sztuka zrównoważonego życia
Art of Sustainable Life
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 330, s. 214-221, bibliogr. 11 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Finanse na rzecz zrównoważonego rozwoju Gospodarka - etyka - środowisko
Słowa kluczowe
Równowaga, Równowaga praca-życie
Balance, Work-Life Balance (WLB)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wszyscy ludzie funkcjonują na trzech głównych obszarach. Obszary te, lub płaszczyzny naszego życia, to praca, rodzina i szersze społeczności. Osoba żyjąca w równowadze czuje się swobodnie na wszystkich trzech płaszczyznach, potrafi być sobą i odnaleźć się w każdym z tych trzech obszarów, w każdym odczuwając satysfakcję, potrafi odegrać swoje role życiowe. Problem pojawia się w momencie, gdy jeden z obszarów rozrasta się kosztem pozostałych. Celem artykułu jest przedstawienie składników równowagi życiowej i skutków jej braku.(abstrakt oryginalny)

All people operate in three main areas. These areas, or the planes of our life, are: work, family and wider communities. A person living in balance feels comfortable on all three planes, can be themselves and find themselves in each of these three areas feeling satisfaction in each of them, can play their roles in life. The problem arises when one of the areas is growing at the expense of others. The purpose of this article is to present the components of the balance of life and the effects of its absence.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bird J., The 2 Legs of Your Company's Work-Life Balance Ladder, A Complete. Ongoing Corporate Work/Life, www.worklifebalance.com/assets/pdfs/ladder.pdf (12.01.2014).
 2. Clutterbuck D., Równowaga między życiem zawodowym a osobistym, Wydawnictwo PETIT, Warszawa 2005.
 3. Firth D., The Case of August D'Esté, Cambridge University Press, Cambridge 1978.
 4. Goffman E., Człowiek w teatrze życia codziennego, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1981.
 5. Greenhaus H.J., Collins M.K., Shaw D.J., The relation between work-family balance and quality of life, "Journal of Vocational Behaviour" 2003, vol. 63.
 6. http://kadry.infor.pl/kadry/hrm/zarzadzanie/artykuly/524602,rownowaga_praca_zycie_kluczowym_ elementem_zdrowej_organizacji.html#ixzz2t8h6lA8K (14.01.2014).
 7. Kotowska E.I., Matysiak A., Styrc M., Paillhe A., Solaz A., Vignoli D., Vermeylen G., Anderson R., Second European Quality of Life Survey: Family life and work, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 2010.
 8. Pocztowski A., Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie europejskiej, Oficyna Ekonomiczna, Łódź 2008.
 9. Robak E., Kształtowanie równowagi między pracą a życiem osobistym pracowników jako istotny cel współczesnego zarządzania zasobami ludzkimi, [w:] Wyzwania dla współczesnych organizacji w warunkach konkurencyjnej gospodarki, Wydawnictwa AGH, Kraków 2010.
 10. Rose S., Hunt T., Ayers B., Adjust the Balance: Literature Review Life Cycles and Work Life Balance, Centre for Health Psychology, Staffordshire University, 2007.
 11. Yogananda P., Istota samourzeczywistnienia, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu