BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lewicka Dagmara (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Tytuł
W jaki sposób przedsiębiorstwa w Polsce wspierają innowacyjność pracowników?
How the Enterprises in Poland Support Employees Innovation?
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2013, nr 4(36), s. 139-150, bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie zasobami ludzkimi w teorii i praktyce
Słowa kluczowe
Innowacyjność, Skłonność do innowacji, Analiza porównawcza
Innovative character, Tendency to innovation, Comparative analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono analizę porównawczą praktyk personalnych i zarządczych mających na celu wspieranie innowacyjności. Badania przeprowadzono, aby znaleźć odpowiedź na pytanie, czy przedsiębiorstwa w Polsce wspierają innowacyjność oraz czy i jakie różnice występują w charakterystyce narzędzi wykorzystywanych dla wspierania innowacyjności w przedsiębiorstwach o kapitale polskim i międzynarodowym. Badania przeprowadzono w grupie 11 przedsiębiorstw innowacyjnych: 4 polskich i 7 międzynarodowych wśród 860 respondentów. Dobór próby badawczej nie pozwala na uogólnienie wniosków, a jedynie na zidentyfikowanie tendencji w próbie. Uzyskane wyniki badań potwierdzają, że większość obszarów istotnych dla kreowania innowacyjnego środowiska pracy jest skuteczniej realizowana w koncernach międzynarodowych niż w firmach polskich. Dotyczy to zwłaszcza zespołowości, dostępu do wiedzy, organizacji pracy i wspierającego innowacje przywództwa.(abstrakt oryginalny)

This paper presents a comparative analysis of personnel and management practiccs to promote innovation. The study was conducted in order to answer the question whether companies in Poland support innovation and what, if any differences exist in the characteristics of the tools used to promote innovation in enterprises with Polish and international capital. The study involved 11 companies innovative: 4 Polish and 7 international ones, which encompassed a group of 860 respondents. Sampling does not allow for generalization of conclusions. It only allows the identification of trends in the sample. Our results confirm that the most important areas for the creation of innovative work environment is more effectively implemented in international corporations under examination as compared to Polish companies, particularly for team working, access to knowledge, work organization, supporting leadership.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Jamrog J.J., The Quest for Innovation: A Global Study of Innovation Management 2006-2016, American Management Association, Human Resources Institute, New York 2006.
  2. Johannessen J. A., Olsen В., Lumpkin G.T., Innovation as newness: What is new, how new, and new to whom?, "European Journal of Innovation Management" 2001, t. 4, nr 1.
  3. Jrrgensen F., Laugen В., Boer H., Human Resource Management for Continuous Improvement, "Creativity and Innovation Management" 2007, t. 16, nr 4.
  4. Lau C.M., Ngo H.Y., The HR system, organizational culture, and product innovation, "International Business Review" 2004, nr 13.
  5. Lawler E., The Journey to Authenticity, "Leader to Leader" 2004, nr 32.
  6. Lewicka D., Zarządzanie kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwach polskich. Metody, narzędzia, mierniki, Wyd. Profesjonalne PWN, Warszawa 2010.
  7. Mazzanti M., Pini P., Tortia E., Organizational innovations, human resources and firm performance The Emilia-Romagna food sector, "The Journal of Socio-Economics" 2006, nr 35.
  8. Nijhof A., Krabbendam K., Looise J.C., Innovation through exemptions: Building upon the existing creativity of employees, "Technovation" 2002, nr 22.
  9. Rola ZZL w kreowaniu innowacyjności organizacji, red. S. Borkowska, C.H. Beck, Warszawa 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-7772
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu