BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Przybylska Natalia (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
Tytuł
Otwarte innowacje odpowiedzią na wyzwania współczesnych przedsiebiorstw
Open Innovation as Response to the Challenges of Modern Business
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 109, s. 83-100, tab.,rys., bibliogr.29 poz.
Tytuł własny numeru
Przedsiębiorczość - droga do innowacyjnej gospodarki
Słowa kluczowe
Otwarte innowacje, Innowacje, Innowacyjność, Współpraca
Open innovation, Innovations, Innovative character, Cooperation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza i opis otwartych innowacji, które określane są mianem nowego paradygmatu w zakresie teorii innowacji. Zainteresowanie tematyką innowacyjności wzrasta zarówno wśród polskich, jak i zagranicznych naukowców oraz przedsiębiorców. Coraz więcej uwagi poświęca się również nowym modelom zarządzania innowacjami. Prowadzone badania i statystyki wskazują na słabą pozycję Polski pod względem innowacyjności w porównaniu z pozostałymi państwami Unii Europejskiej. Rozwiązaniem problemu niedostatecznej innowacyjności polskiej gospodarki może być szerokie wprowadzenie do praktyki rozwiązań innowacyjności otwartej. Artykuł przedstawia wyniki badań zarówno ośrodków krajowych, jak i zagranicznych - oraz dobre praktyki otwartej innowacyjności.(fragment tekstu)

The aim of the article is to analyse and describe the open innovation model. Promote the emergence of area of new paradigm in innovations theory. The point of departure is the current notion of open innovation and the subsequent attempts made at transforming this firm-level management concept into more open. The paper also contains the descriptions of the projects using open innovation practice and the latest research results.(fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baranowska-Skimina A., Outsourcing w P olsce 2011-2012, www.egospodarka. pl/75866,Outsourcing-w-Polsce-2011-2012,8,39,1.html (29.08.2013).
 2. Behnido C., Hester P., Unraveling future research: an analysis of emergent literature in open innovation, "Annals of Innovation & Entrepreneurship" 2010, nr 1.
 3. Białoń L., Firma innowacyjna, w: Zarządzanie działalnością innowacyjną, Placet, Warszawa 2010.
 4. Biniasz D., Wirtualizacja działalności przedsiębiorstw z wykorzystaniem technologii multimedialnych na przykładzie przemysłu meblarskiego. "Zarządzanie Przedsiębiorstwem" 2005, nr 2. Chesbrough H.W., Open Innovation: Researching a N ew Paradigm, Oxford University Press, New York 2006.
 5. Creating an Innovative Europe, red. Esko Aho, s. 19, www.europa.eu.int/invest-in- -research/ (29.08. 2013).
 6. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w P olsce w latach 2009-2011, GUS,Warszawa 2012.
 7. Ebersberger B., Sverre J., Iversen E. i in., Analysis of innovation drivers and barriers in support of better policies. Economic and Market Intelligence on Innovation,PRO INNO Europe: INNO-Grips II report, Brussels: European Commission,DG Enterprise and Industry, Oslo 2011.
 8. Fasnacht D., Open Innovation: The New Business Paradigm, Springer Berlin Heidelberg, Berlin 2009.
 9. Hammel G., Prahalad C.K., Przewaga konkurencyjna jutra. Strategie przejmowania kontroli nad branżą i tworzenia rynków przyszłości, Business Press, Warszawa 1999
 10. Klastry w sektorach kreatywnych - motory rozwoju miast i regionów, red. S. Szultka, PARP, Warszawa 2012.
 11. Lameras P., Hendrix M., Lengyel D. i in., Research Review on Open Innovation: Literature Review and Best Practices, OpEx, 2012, www.dropbox.com/s/ jig4q0088cruii6/D6.1%20%28FINAL%29.pdf, (29.08.2013)
 12. Leśniewski Ł., Sektor badawczo-rozwojowy w P olsce, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., Warszawa 2010, www.paiz.gov.pl/files/?id_ plik=14298 (29.08.2013
 13. Łobejko S., Sosnowska A., Firma innowacyjna w sieci,
 14. Wyzwania rozwojowe małych i średnich przedsiębiorstw. Innowacje. Technologie. Kryzys, red. A. Zakrzewska-Bielawska, Difin, Warszawa 2011
 15. Nauka i technika w Polsce w 2011 roku, GUS, Warszawa 2012.
 16. Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2012, red. A. Bąkowski, M. Mażewska, PARP, Warszawa 2012.
 17. Palmen L., Baron M., Przewodnik dla animatorów inicjatyw klastrowych w Polsce, PARP, Warszawa 2008.
 18. Programowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020 - uwarunkowania strategiczne, Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, s. 13-14,
 19. Regionalne Systemy Innowacji w Polsce - raport z badań, PARP, Warszawa 2013.
 20. Schumpeter J.A., Socjalizm. Kapitalizm. Demokracja, PWN, Warszawa 1995.
 21. Sieniewska B., Otwarty model innowacji - nowe podejście do działalności badawczo- -rozwojowej,
 22. Komputerowo zintegrowane zarządzanie, t. 2, red. R. Knosala,Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2010
 23. Sosnowska A., Łobejko S., Kłopotek A., Zarządzanie firma innowacyjną, Difin, Warszawa 2000
 24. Świt innowacyjnego społeczeństwa. Trendy na najbliższe lata, red. P. Zadura-Lichota, PARP, Warszawa 2013
 25. Tapscott D., Williams A.D., Wikinomia. O współpracy, która zmienia wszystko. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 26. Tidd J., Bessant J., Zarządzanie innowacjami. Integracja zmian technologicznych, rynkowych i organizacyjnych, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.
 27. Zastempowski M., Uwarunkowania budowy potencjału innowacyjnego polskich małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu