BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stawicka Magdalena (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Rola państwa w kształtowaniu regulacji dotyczących bezpośrednich inwestycji zagranicznych w polskiej gospodarce
The Role of the Government in the Forming of Regulations Relating to Foreign Direct Investment in the Polish Economy
Źródło
Ekonomia i Prawo, 2008, t. 4, s. 257-267
Tytuł własny numeru
Własność i kontrola w teorii i praktyce. Cz. 2
Słowa kluczowe
Inwestycje zagraniczne, Inwestycje bezpośrednie, Regulacje prawne, Polityka regulacyjna, Państwo
Foreign investment, Direct investments, Legal regulations, Regulatory policy, State
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie dotychczasowych rezultatów państwa polskiego w zakresie regulacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz próba wskazania kierunków aktywności państwa w celu zwiększenia napływu BIZ do polskiej gospodarki. (fragment tekstu)

The characteristic of present world economies is the progressive process of internationalizing the economic activity. More and more larger meaning in the inflow of foreign direct investments begins playing a state. It will be not enough only liberalization of law, but necessary becomes the active, logical and coherent investment policy of state. Governmental activities should concentrate on definition of kind the most the desirable foreign investments and then on introducing investment incentives (fiscal, financial as well as indirect). Important is that the foreign capital will be invested in high technology branches and in regions in which is considerable developmental disproportions. The aim of article is the presentation of past results of Polish state in range of regulation of foreign direct investments and the attempt of indicating the directions of activity Polish state in enlargement of inflow FDI to Polish economy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Balcerowicz L., Międzynarodowe przepływy gospodarcze. Nowe tendencje i próby regulacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1987, s. 102-103.
 2. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce w 2006 roku. Wartość napływu oraz metodologia badań komunikatu NBP z dnia 25.04.2007.
 3. Global Corruption Report 2007 - www.transparency.org - stan na dzień 02.10.2007 r.
 4. Kisiel-Łowczyc A.B., Współczesna gospodarka światowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1999, s. 133-135.
 5. KPMG's Corporate and Indirect Tax Rate Survey 2007, s. 5-8.
 6. Taxation trends In the European Union, Data for the EU Member States and Norway, EUROSTAT, European Commission, 2007. edition, s. 118-395.
 7. OECD Benchmark Definition Direct Investment - Third Edition, Paris 1996, www.oecd.org. s. 7.
 8. Pilarska C. Polityka państwa w zakresie bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce, [w:] D. Kopycińska, Zakres i formy interwencjonizmu państwowego we współczesnych systemach gospodarczych, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006, s. 221-239.
 9. Przystupa J., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce według danych Narodowego Banku Polskiego, [w:] Inwestycje zagraniczne w Polsce, IKiCHZ, Warszawa 2004, s. 73.
 10. Samuelson P.A., Nordhaus W.D., Ekonomia, t. 1, PWN, Warszawa 2004, s. 504-505.
 11. Specjalne Strefy Ekonomiczne - stan na 31 grudnia 2004, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, marzec 2005, s. 7.
 12. World Investment Report 2006, FDIfrom Developing and Transition Economies: Implications for Developmnet, UNCTAD, New York-Geneva 2006, s. 299.
 13. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2003 roku, NBP, Warszawa 2004, s. 13.
 14. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2004 roku, NBP, Warszawa 2005, s. 13.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2255
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu