BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Raczyk Andrzej (Uniwersytet Wrocławski), Dobrowolska-Kaniewska Helena (Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej, Wrocław)
Tytuł
Kształtowanie struktur przestrzennych sektora przemysłu i usług według poziomów techniki na przykładzie województwa dolnośląskiego
Conditions of Spatial Diversity of Service and Industry Sectors by Level of Technology on the Example of Lower Silesia
Źródło
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2009, nr 13, s. 42-55, ryc. tab., bibliogr. 15 poz.
Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society
Tytuł własny numeru
Funkcje przemysłu w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego = Functions of Industry in the Developing of an Information Society
Słowa kluczowe
Przemysł, Usługi, Rozwój technologiczny, Struktura przestrzenna
Industry, Services, Technological development, Spatial structure
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Województwo dolnośląskie
Dolnośląskie voivodship
Abstrakt
Celem opracowania było zbadanie kształtowania się zróżnicowań przestrzennych zmian liczby i struktury podmiotów gospodarczych oraz pracujących w obrębie działów sektora przemysłu i usług według poziomu rozwoju technologicznego (zgodnie z klasyfikacją stosowaną przez OECD). Ponadto dokonano analizy uwarunkowań powstawania podmiotów gospodarczych o wysokim, średnim oraz niskim poziomie techniki oraz intensywności badań i rozwoju. Zbadano również wzajemne relacje przestrzenne między występowaniem jednostek poszczególnych grup technologicznych a poziomem rozwoju sektora usług, przedsiębiorczości oraz kapitału ludzkiego.(fragment tekstu)

The purpose of this study was to examine the shaping of spatial diversity of economic entities in the industry sector, measured by technology levels, and the service sector, assessed by the intensity of research and development at the local level. The analysis also concerned factors determining the emergence of these diversities, as well as relations between the occurrence of economic entities in the production activity and the service sector. The survey was conducted in the Lower Silesia Voivodeship in 1998 and 2004.The analysis revealed an increase in the participation of entities belonging to the high-tech service sector and high-tech industry sector. This participation was accompanied by a tendency of their spatial structures to become alike. It indicates that general conditions of emergence of companies characterized by the highest level of research and development intensity within the II and III sector of the economy are becoming alike. The development of high-tech industry companies is connected with the general development of services. This interrelation increases together with the intensity of research and development within sector III (high-tech services and knowledge-based services). It also increases with time. There exists a high, positive correlation between the value of the entrepreneurship index in the II and III sector and the general level of entrepreneurship. The crucial factor determining the formation of new economic entities in the group of high-tech industry companies and high-tech services is the overall rise of the entrepreneurship index.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chojnicki Z., Czyż T., 2006, Aspekty regionalne gospodarki opartej na wiedzy w Polsce, Bogucki, Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 2. Fic M., 2004, Analiza konkurencyjności sektorów tradycyjnych i sektora high-tech w województwie lubuskim, [w:] Analiza wybranych obszarów konkurencyjności i innowacyjności w województwie lubuskim, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, s. 127-171.
 3. Definicje pojęć z zakresu statystyki nauki i techniki, 1999, Zeszyty Metodyczne i Klasyfikacje, GUS, Warszawa.
 4. Hatzichronoglou T., 1997, Revision of the high technology sector and product classification, STI Working Papers 1997/2, OECD, Paris.
 5. Informacja o stanie nauki w Polsce, 2003, KBN.
 6. Jakubowicz E, 1991, Hierarchia miejskich ośrodków usługowych w regionie dolnośląskim, CUP, Biuro Planowania Regionalnego we Wrocławiu, nr 7, Wrocław.
 7. Jakubowicz E., 2000, Rola usług "nowych" w przekształceniach systemu miast regionu dolnośląskiego, [w:] Słodczyk J. red., Społeczne, gospodarcze i przestrzenne przeobrażenia miast, Uniwersytet Opolski, Opole, s. 177-185.
 8. Janasz W., 2005, Zmiany aktywności innowacyjnej Polski w okresie transformacji, [w:] Janasz W. red., Innowacje w działalności przedsiębiorstw w integracji z Unią Europejską, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa, s. 233-274.
 9. Karpiński A., 1998, Spór o przyszłość przemysłu światowego, Komitet Prognoz "Polska w XXI wieku" przy Prezydium PAN, Warszawa, s. 38-39.
 10. Kozioł K., 2004, Identyfikacja przedsiębiorstw wysokiej technologii w województwie zachodniopomorskim, [w:] Janasz W. red., Innowacje w rozwoju przedsiębiorczości w procesie transformacji, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa, s. 196-215.
 11. Nauka i technika w Polsce w 2003 roku, 2004, Informacje i Opracowania Statystyczne, GUS, Warszawa.
 12. Niedzielski P., 2003, Polityka innowacyjna w transporcie, Uniwersytet Szczeciński, Rozprawy i Studia, T. 462, Szczecin.
 13. Raczyk, A., 2004, Nisze aktywności gospodarczej na Dolnym Śląsku, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski, praca doktorska.
 14. Sokołowski D., 2006, Funkcje centralne i hierarchia funkcjonalna miast w Polsce, Wydawnictwo UMK, Toruń.
 15. Wojnicka E., Rot P., Piekarec T., 2000, Sektor przedsiębiorstw wysokiej technologii w Polsce, Polska Regionów Nr 24, IBnGR, Gdańsk.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-903X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu