BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gwarda-Gruszczyńska Edyta (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Uwarunkowania procesów komercjalizacji nowych technologi w przedsiębiorstwach polskich i zagranicznych
Determinants of New Technology Commercialization Processes in Polish and Foreign Companies
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 109, s. 139-159, tab., lit.13 poz.
Tytuł własny numeru
Przedsiębiorczość - droga do innowacyjnej gospodarki
Słowa kluczowe
Komercjalizacja, Nowe technologie, Ochrona własności intelektualnej
Commercialization, High-tech, Intellectual property protection
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowane zostały wyniki - prowadzonych w latach 2009-2012 - badań dotyczących procesów komercjalizacji nowych technologii w przedsiębiorstwach polskich i zagranicznych działających w sektorach zaawansowanych technologii. Opisano różnice, jakie występują w zachowaniach przedsiębiorstw polskich i zagranicznych przy uwzględnieniu specyfiki sektorów, w których działają. Analizie poddano takie elementy związane z komercjalizacją, jak: pozyskiwanie wyników badań na potrzeby stworzenia innowacji technologicznej, współpraca przy tworzeniu nowych technologii, finansowanie procesu komercjalizacji, ochrona własności intelektualnej, strategie komercjalizacji. Artykuł zawiera także rekomendacje dla polskich przedsiębiorstw.(fragment tekstu)

The aim of the article is to present the results of the research project provided in the field of commercialization of new technologies. Polish and foreign companies operating in high-tech industries are being compared. The article describes the determinants of commercialization processes which are specific industry characteristics and being a part of a specific country (economy). The author presents some conclusions and suggests several recommendations for Polish companies to improve their weak innovative position.(fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dankbaar B., Patterns of Technology Management in European Firms: an Overview,
 2. Technology Management and Public Policy in the European Union, red. B. Dankbaar, Office of Official Publications of the European Union, Oxford University Press, New York 1996.
 3. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2009-2011, GUS, Warszawa 2012.
 4. Gwarda-Gruszczyńska E., Modele procesu komercjalizacji nowych technologii w przedsiębiorstwach. Uwarunkowania wyboru - kluczowe obszary decyzyjne, Wyd. UŁ, Łódź 2013.
 5. Mansury M.A., Love J.H., Innovation, productivity and growth in US business services: a firm-level analysis, "Technovation" 2008, nr 28.
 6. Matusiak K., Wysoka technika, w: Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, PARP, Warszawa 2008
 7. Modele i determinanty wyboru strategii komercjalizacji nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań, grant nr N N115 261936.
 8. Nauka i technika 2005, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2006.
 9. Pavitt K., Sectoral Patterns of technological Change: Towards a T axonomy and Theory, "Research Policy" 1984, nr 13.
 10. Pianta M., Vaona A., Innovation and productivity in European Industries, "Economics of Innovation and New Technology" 2007, nr 7 (16).
 11. Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy, red. K.B. Matusiak, J. Guliński, PARP, Warszawa 2010.
 12. Wojnicka E., Klimczak P., Wojnicka M., Dąbkowski J., Podsiadła W., Perspektywy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw wysokich technologii w P olsce do roku 2020, PARP, Warszawa 2006.
 13. www.wipo.org.
 14. Zakrzewska-Bielawska A., Relacje między strategią a strukturą organizacyjną w przedsiębiorstwach sektora wysokich technologii, Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu