BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szymańska Katarzyna (Politechnika Łódzka)
Tytuł
Bariery rozwoju z zakresu przedsiębiorczości w sektorze MSP
Barriers and Development Stimulators of Enterpreneurship the Sme Sector
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 109, s. 181-195, tab., bibliogr.12 poz.
Tytuł własny numeru
Przedsiębiorczość - droga do innowacyjnej gospodarki
Słowa kluczowe
Technologia, Strategia przedsiębiorstwa, Innowacje, Konkurencyjność
Technology, Corporation strategies, Innovations, Competitiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rozwój przedsiębiorczości w sektorze MSP jest blokowany przez szereg istotnych barier, które wpływają na ten proces. Dlatego więc należy dążyć do ich likwidacji, uruchamiając jednocześnie pokłady stymulatorów napędzających szeroko rozumiany rozwój przedsiębiorczości w MSP. Celem artykułu jest rozpoznanie głównych barier i stymulatorów wpływających na rozwój w zakresie przedsiębiorczości w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Aby zrealizować przyjęty cel, sporządzono kwestionariusz ankiety. Na podstawie uzyskanych wyników określono główne bariery i stymulatory rozwoju, które w latach 2011-2013 wpływały na działalność przedsiębiorczą MSP zlokalizowanych w województwie łódzkim.(fragment tekstu)

This article aims to identify the main barriers the development of entrepreneurship in the SME sector. To this end, in the years 2011-2013 was conducted surveys of owners and co-owners of small and medium-sized enterprises located in the Lodz region. Respondents recognized the major barriers of development in the tested range. The study confirmed the assumption that the development of entrepreneurship has become a determinant of business success of SMEs should eliminate all barriers and activate promoters that provide opportunities for the development of this process.(fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Daszkiewicz N., Internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2005-2006, PARP, Warszawa 2006.
 2. Golata E., Mikroprzedsiębiorstwa w badaniu SP 3 oraz dodatkowych źródłach informacji, w: Statystyka małych obszarów w badaniach podmiotów gospodarczych,red. J. Paradysz, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,Poznań 2009
 3. Lachiewicz S., Matejun M., Specyfika zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami,Difin, Warszawa 2012.
 4. Lisowska R., Szymańska K., Wsparcie działalności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw z funduszy unijnych, w: Wspomaganie i finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, red. M. Matejun, C.H. Beck, Warszawa 2011.
 5. Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce regionu, red. B. Plawgo, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2001.
 6. Przedsiębiorczość w P olsce, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2012.
 7. Przepióra P., Zasoby ludzkie jako bariera rozwoju małych firm w W ielkopolsce, w: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, red. A. Bielawska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011.
 8. Skowronek-Mielczarek A., Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania, C.H. Beck, Warszawa 2005.
 9. Sosnowska A., Innowacje - podstawowe pojęcia, w: Jak wdrażać innowacje technologiczne w firmie. Poradnik dla przedsiębiorców, red. A. Sosnowska, S. Łobejko, A. Kłopotek, J. Brdulak, A. Rutkowska-Brdulak, K. Ż bikowska, PARP, Warszawa 2005.
 10. Współpraca małych i średnich przedsiębiorstw w regionie, red. A. Adamik, Difin, Warszawa 2012.
 11. Współpraca nauki i biznesu, jako czynnik wzmacniający innowacyjność regionu łódzkiego, red. J. Różański, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź 2013.
 12. Zarządzanie małą i średnią firmą. W teorii i ćwiczeniach, red. M. Matejun, Difin, Warszawa 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu