BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stopczyńska Kinga (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Wykorzystanie nowych technologii w komunikacji wizerunkowej na przykładzie Off Piotrkowska Center
The Use of New Technologies in Image Communication ( Brand Communication)on Example Off Piotrkowska Center
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 109, s. 217-230, bibliogr.12 poz.
Tytuł własny numeru
Przedsiębiorczość - droga do innowacyjnej gospodarki
Słowa kluczowe
Media społecznościowe, Media, Marketing
Social media, Media, Marketing
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Nowoczesność codziennych działań rynkowych firmy nie przejawia się już tylko i wyłącznie w jakości jej produktów bądź oferowanych przez nią usług. Dzisiejszy klient doskonale wie, czego chce, i - co ważne - z dnia na dzień staje się coraz bardziej wymagający, a jego potrzeby można zaspokoić tylko w najbardziej wysublimowany sposób. Towarzyszące przedsiębiorcom procesy globalizacyjne każdego dnia prowadzą do rosnącej konkurencji w walce o klienta - jego atencję i zainteresowanie ofertą. Dotychczas wykorzystywane kanały komunikacji firma - klient stają się mało nowatorskie, powodując u klienta znudzenie i w efekcie niechęć do samej firmy. Rzeczywistość rynkowa pokazuje, iż tylko firma dbająca o swego klienta, prowadząca z nim nieustający dialog ma szanse na utrzymanie się na rynku. Social media doskonale wpisują się w ten trend i dają możliwość pełnego i spektakularnego osiągnięcia zamierzonego celu. Budowanie relacji one-to-one, które fantastycznie przekładają się na pozytywny wizerunek firmy, stało się już niemal standardem. W dobie społeczeństwa informacyjnego szybkość komunikacji przy rosnącej jakości przekazu odgrywają ogromną rolę. Internet staje się szansą na tworzenie całych społeczności danego produktu, jednocześnie nadając im wymiar bardzo indywidualny. Takie połączenie aspektów społecznościowych doskonale oddaje potrzeby dzisiejszego klienta, zyskującego poczucie, iż każdy komunikat umieszczany przez firmę na portalu społecznościowym kieruje się właśnie do niego, a motywem jest stworzenie optymalnej oferty, która trafi w najbardziej wysublimowane oczekiwania.(abstrakt autora)

Modernity's daily market activity does not manifest itself only in and only in the quality of its products, or its services. Today's customer is the one who knows what she wants and what is important from day to day it becomes more and more demanding, and their needs can only be met in the most sublime way. The accompanying entrepreneurs globalization processes each day lead to increased competition in the battle for the customer - its targeted attention and interest in the offer. So far, the communication channels used company - the customer are becoming less innovative causing boredom and his client as a result of, dislike of the company itself.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Budzyński W., Sztuka kreowania reputacji firmy (część 1), "Marketing w Praktyce" 1996, nr 4.
 2. Crescenzo S., Media społeczne i ich konsekwencje dla komunikacji wewnętrznej, tłum. A. Lewandowska, s. 5, , http://www.gfmp.com.pl/servlet/upload?path=Baza_ wiedzy/GFMP_BW_K_Media_spoleczne_i_ich_konsekwencje_dla_komunikacji. pdf s. 5 (20.03.2013).
 3. Gregor B., Stawiszyński M., E-commerce, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2002
 4. Grubba E.L., Grathhwohl H.L., Consumer Self Concept, Symbolism and Market Behaviour. A T heoretical Approach, "Journal of Marketing" 1967, Vol. 34.
 5. Juga B., Media, komunikacja, biznes elektroniczny, Difin, Warszawa 2001.
 6. Landon E.L., Self-Concept, Ideal Self Concept, and Consumer Purchase Intentions, "Journal of Consumer Research" 1974, Vol. 9.
 7. Narzędzia i techniki komunikacji marketingowej XXI wieku. Przykłady aplikacji w wybranych organizacjach non profit, red. K. Ś liwińska, M. Pacut, Oficyna, Warszawa 2011, s. 49, s. 79
 8. Tkaczyk J., Rachwalska J., Wszystko jest obrazem, "Marketing i Rynek" 1997, nr 5.
 9. Urbaniak M., Wizerunek dostawcy na rynku dobr produkcyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łodź 2003.
 10. socialmediaguide.pl ( 20.06.2013)
 11. www.gfmp.com.pl (20.05.2013).
 12. https://www.facebook.com/OFFPiotrkowska?fref=ts (30.08.2013).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu