BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brzozowski Tomasz Tadeusz (Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu)
Tytuł
Teleworking/telecommuting - system podnoszący stopień zinformatyzowania sektora pracy : szanse i zagrożenia dla społeczeństwa informacyjnego
Teleworking/Telecommuting - Raising Informatization System of Labour Force : Possibilities and Menaces to Information Society
Źródło
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2009, nr 13, s. 143-159, tab., bibliogr. 30 poz.
Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society
Tytuł własny numeru
Funkcje przemysłu w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego = Functions of Industry in the Developing of an Information Society
Słowa kluczowe
Społeczeństwo informacyjne, Telepraca, Etyka biznesu
Information society, Teleworking, Business ethics
Uwagi
summ.
Abstrakt
Telepraca jest bardzo popularnym sposobem zatrudnienia i w praktyce oznacza, że pracownik przechodzi z siedziby firmy do swojego domu. Podstawowym narzędziem w teleworkingu jest internet, a to z kolei przyczynia się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego i podnosi ogólny poziom informatyzacji. Autor zastanawia się nad stopniowym procesem informatyzacji społeczeństwa, jego implikacjami dla rynku pracy, nad konsekwencjami płynącymi z szeroko stosowanego teleworkingu oraz jego etycznością w biznesie.

Teleworking and telecommuting are the newest and very popular ways of employment. This kind of employment is connected with changing the place of employment. An employee moves from the head offices (which are frequently based in the centre of a big town) to his home. Employment in this system permits to save time, driving expenses, operating costs, etc. From the employers` viewpoint, teleworking has a direct impact on the company's costs reduction (equipment, accident and national insurance), while from the point of view of employees, it raises their degree of independence and develops discipline and diligence. Teleworking also takes advantage of the Internet, contributes to the development of the information society and raises its level of informatization. It has an important influence on the society's structural components.
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bauman Z., 1994, Dwa szkice o moralności ponowoczesnej, Warszawa.
 2. Bauman Z., 2006, Praca. Konsumpcjonizm i nowi ubodzy, przeł. S. Obirek, Kraków.
 3. Bauman Z., 2007, Szanse etyki w zglobalizowanym świecie, przeł. J. Konieczny, Kraków.
 4. Benites A.B., Mannsour, M.B.A., 2003, Impact and Trends of Jurnalistic Telework: The Jurnaslists` Viewpoint, CyberPsychology & Behaviour, Vol. 6, No. 1, s. 49-58.
 5. Brzozowski T.T., 2008, Etyczne implikacje nieuczestniczenia w życiu społecznym poprzez pracę, [w:] Gospodarka społeczna w Europie, pod red. E. Pancer-Cybulskiej, Wrocław.
 6. Castells M., 2007, Społeczeństwo sieci, przeł. K. Pawluś, M. Marody, J. Stawiński, S. Szymański, Warszawa.
 7. Castells M., 2008, Siła tożsamości, przeł. S. Szymański, Warszawa.
 8. Ciborski P., 2007, Telepraca - instruktaż zatrudniania. Wzór regulaminu i dokumentacja telepracy, Gdańsk.
 9. Dejnaka A, 2008, Telepraca - nowa i szybko rozwijająca się forma pracy, [w:] Gospodarka społeczna w Europie, pod red. E. Pancer-Cybulskiej, Wrocław.
 10. Drozdowski M., 2008, Jak sprawdzić predyspozycje do pracy telepracownika? Badanie potencjału kompetencyjnego telepracownika zaimplementowane na Wortalu Efektywnych Form Zatrudnienia, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 5 (64).
 11. Drucker P., 2001, Survey of the near future. The next society, The Economist, 3.11.
 12. Grabowska A., 2008, Telepraca jako nowa metoda pracy, http://www.ajgrabow.webpark.pl/1.htm (23.11. 2008).
 13. Janiec M., Czerniak T., Kreft W., Piontek R., 2006, Prowadzenie działalności biznesowej z zastosowaniem telepracy. Poradnik, Warszawa.
 14. Jasiński Z., 2004, Telepraca i zespoły wirtualne, [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki, pod red. Z. Wiśniewskiego i A. Pocztowskiego, Kraków.
 15. Kotarbiński T., 1956, Sprawność i błąd, Warszawa.
 16. Kryńska E., 2004, Globalizacja a rynek pracy, [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki, pod red. Z. Wiśniewskiego i A. Pocztowskiego, Kraków.
 17. Machol-Zajda L., 2008, Rozwój elastycznych form pracy, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 5 (64).
 18. Metody organizacji i zarządzania, pod red. J. Czekaja, 2007, Kraków.
 19. Marek J., 2008, Pozyskiwanie i dobór personelu. Kształtowanie zatrudnienia w organizacji, Warszawa.
 20. Nilles J, 2003, Telepraca, strategie kierowania wirtualną załogą, przeł. A. Ehrlich, Warszawa.
 21. Orczyk J., 2004, Pojęcie "praca" i znaczenie pracy w życiu człowieka, [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki, pod red. Z. Wiśniewskiego i A. Pocztowskiego, Kraków.
 22. Rifkin J., 2001, Koniec pracy. Schyłek siły roboczej na świecie i początek ery postrynkowej, przeł. E. Kania, Wrocław.
 23. Schultz D.P., Schultz S.E., 2006, Psychologia dzisiejszej pracy a wyzwania, przeł. G. Kranas, Warszawa.
 24. Sennett R., 2006, Korozja charakteru. Osobiste konsekwencje pracy w nowym kapitalizmie, przeł. J. Dzieżgowski, Ł. Mikołajewski, Warszawa.
 25. Skowron-Mielnik B., 2008, Job sharing - nowe możliwości organizowania pracy?, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 5 (64).
 26. Stiglitz J.E., 2007, Globalizacja, przeł. H. Siembierowicz, Warszawa.
 27. Stiglitz J.E., 2007a, Wizja sprawiedliwej globalizacji, przeł. A. Szeworski, Warszawa.
 28. Sullivan C., Lewis C., 2001, Home-based telework. Gender, and Synchronization of Work and the Family: Perspectives of Teleworkers and their Co-residents, Gender Work and Organization, Vol. 8, No. 2 April, p. 123-145.
 29. Telepraca. Ogólnopolski program promocji i szkoleń dla przedsiębiorców [on-line]. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, www.telepraca-efs.pl/files/raport_badanie_A.doc (dostęp 28.11. 2008).
 30. Vitterø J., Akselsen S., Evjemo B., Julsrud T.E., Yttri B., Bergvik S., 2003, Impact of Home-based telework on Quality of life for Employees and theirPartners. Quantitative and Qualilative Results from a Eeuropean Survey, Journal of Happiness Studies, s, p. 201-233.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-903X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu