BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Królczyk Jolanta (Politechnika Opolska)
Tytuł
Zastosowanie wielowymiarowej analizy wariancji do oceny rozmiaru próby wieloskładnikowych pasz
The Use of Multivariate Analysis of Variance to Assess The Size of a Sample of Multicomponent Fodder
Źródło
Inżynieria Rolnicza, 2013, R. 17, nr 2 (143), s. 183-189, tab., bibliogr. 10 poz.
Agricultural Engineering
Słowa kluczowe
Wielowymiarowa analiza wariancji, Rolnictwo, Wielowymiarowa analiza statystyczna, Jakość
Multivariate analysis of variance, Agriculture, Multi-dimensional statistical analysis, Quality
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem pracy było określenie wielkości próby wystarczającej do określenia stanu mieszaniny. Hipotezę badawczą pracy sformułowano następująco: pobór jednej próby z worka paszy jest wystarczający, aby poprawnie określić jakość paszy. Zakres pracy obejmował przeprowadzenie dwóch eksperymentów badawczych dla mieszanek paszowych (8 i 12 składników), pobór prób podczas procesu workowania z 20 worków z trzech poziomów worka, określenie zawartości próbek oraz porównanie zawartości próbek pobranych z trzech poziomów. Analiza statystyczna polegała na wykorzystaniu wielowymiarowej analizy wariancji jako metody do określenia, czy występują istotne statystycznie różnice pomiędzy udziałem procentowym poszczególnych składników dla trzech poziomów poboru prób. Na podstawie analizy statystycznej można stwierdzić, iż nie występują istotne statystycznie różnice pomiędzy udziałem procentowym poszczególnych składników dla trzech wysokości prób pobranych z worków (ok. 3% objętości); tak więc stwierdza się, że jedna próba (ok. 1% objętości) jest wystarczająca do oceny stanu mieszaniny. (abstrakt oryginalny)

The aim of this study was to determine the size of the sample collected to describe the quality of feed. The research hypothesis was formulated as follows: collecting one sample from the bag of feed is sufficient to properly determine the feed quality. The work included conducting two research experiments for feed mixtures (8 and 12 ingredients), sampling during the bagging of 20 bags from three levels of bags, determining the content of samples and comparing the content of samples taken from three levels. Statistical analysis was based on the use of multivariate analysis of variance to determine whether there were significant differences in percentage for three levels of sampling. Based on the statistical analysis it can be concluded that there are no statistically significant differences between the percentages of individual components for three levels of samples taken from bags (about 3% of volume), so it seems that one sample (about 1% of volume) is sufficient to assess the mixture quality on this basis. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Aczel, A. D. (2005). Statystyka w zarządzaniu. Warszawa, PWN, ISBN 83-01-14548=X.
  2. Boss, J. (1987). Mieszanie materiałów ziarnistych. Warszawa - Wrocław, PWN, ISBN 83-01-07058-7.
  3. Cullen, P. J. (2009). Food Mixing: Principles and Applications. Hardcover, Wiley-Blackwell, ISBN 978-1-4051-7754-2.
  4. Daumann, B. H.; Nirschl. H. (2008). Assessment of the mixing efficiency of solid mixtures by means of image analysis. Powder Technology, 182, 415-423.
  5. Fan, L. T.; Chen, S. J.; Watson, C. A. (1970). Solids Mixing. Ind. Eng. Chem., 62 No 7, 53-69.
  6. Łysenko, K.W.; Muromcew, J.L.; Orłow, W.I.; Strelcow, W. W. (1977). O predelenije količestwa i vieličiny prob pri isseledovani processa smešenija. Izv. Vyss. Učebnn. Zaved., Chim. Technol., 20, 1, 126-128.
  7. Królczyk, J. (2011). Analiza zmian jakości wieloskładnikowych mieszanin ziarnistych na linii mieszania w przemysłowej wytwórni pasz. Inżynieria Rolnicza, 5(130), 125-133.
  8. Królczyk, J. (2012). Wyznaczanie rozmiaru próby w ocenie jakości wieloskładnikowych niejednorodnych układów ziarnistych. Inżynieria Rolnicza, 2(136), 139-147.
  9. Obregón, L.; Realpe, A.; Rinaldi, C.; Velázquez, C. (2010). Mixing of granular materials. Part I: Effect of periodic shear. Powder Technology, 197, 9-16.
  10. Sommer, K. (1982). Wie vergleicht man die Mischfähigkeit von Feststoff-mischer?, Aufbereitungs-Technik, 23, No 5, 266-269.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-7264
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu