BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pyryt Beata (Gdynia Maritime University, Poland), Bauman Magdalena (Gdynia Maritime University, Poland)
Tytuł
Consumer Preferences Regarding Cold Pressed Vegetable Oils
Preferencje konsumentów dotyczące olejów roślinnych tłoczonych na zimno
Źródło
Towaroznawcze Problemy Jakości, 2014, nr 3, s. 23-28, bibliogr. 8 poz.
Polish Journal of Commodity Science
Słowa kluczowe
Towaroznawstwo żywności, Produkty żywnościowe, Konsumencka ocena jakości, Badanie żywności, Jakość produktów żywnościowych, Olej jadalny
Food commodities, Food products, Consumers' quality assessment, Food research, Food quality, Edible oil
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Oleje roślinne tłoczone na zimno zyskują coraz więcej zwolenników wśród konsumentów ze względu na zawartość nienasyconych kwasów tłuszczowych oraz substancji bioaktywnych, które są cenne pod względem żywieniowym. Celem pracy była ocena preferencji konsumentów dotyczących olejów roślinnych tłoczonych na zimno. W celu pozyskania danych o tym, jaką wiedzę posiadają kupujący na temat tych olejów, dlaczego wybierają oleje zimnotłoczone oraz co jest dla respondentów ważne podczas dokonywania zakupu tych produktów, opracowano kwestionariusz ankiety. Przygotowana ankieta składała się z 13 pytań o charakterze zamkniętym. Łącznie w badaniu wzięło udział 100 osób, które zapytano, jak często spożywają ten rodzaj olejów oraz z jakiego surowca są one pozyskiwane, a także skąd czerpią wiedzę na ich temat. Zadano również respondentom pytania dotyczące miejsca zakupu olejów tłoczonych na zimno oraz poziomu jakości tych produktów dostępnych w sprzedaży. Dla biorących udział w badaniu ankietowym zdecydowanie najważniejsze były walory zdrowotne tych produktów. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że większość ankietowanych wiedziało, że tego typu oleje, aby miały korzystny wpływ na nasz organizm, muszą być odpowiednio używane i przechowywane. Uzyskane wyniki dały podstawy do stwierdzenia, że dla ankietowanych ważne było miejsce, gdzie dokonują zakupu tego rodzaju olejów. Był to dla nich istotny czynnik kształtujący jakość olejów zimnotłoczonych, co świadczy o znajomości wymagań, jakie muszą zostać spełnione przy przechowywaniu tych produktów. Wśród ankietowanych największym zainteresowaniem cieszył się olej lniany i częściej wskazywane były przez respondentów oleje bez dodatków przedłużających ich trwałość. (abstrakt oryginalny)

Cold pressed vegetable oils win more and more enthusiasts among consumers due to their content of unsaturated fatty acids, which are nutritional. The aim of the study was the assessment of consumer preferences regarding cold pressed vegetable oils. The questionnaire form was made with the aim of acquiring data on what knowledge purchasers have about the oils, why they choose cold pressed oils, and what is important for the respondents during the purchase of these products. The survey form consisted of 14 closed ended questions. In total 100 respondents took part in the survey. They were asked how often they consume this type of oil, what raw material the oils are obtained from, and where they get their knowledge about the oils from. The respondents were also asked about the place of purchase of cold pressed oils and the quality of these products available on sale. The nutritional benefits of these products was definitely the most important factor for those surveyed. The obtained results showed that most of those polled knew that these types of oils must be properly used and kept if they are to have a beneficial impact on our bodies. The survey results highlighted that the place of purchase of this type of oil was important for the respondents. For them it was a crucial factor influencing the quality of cold pressed oils, which is evidence of the respondents' knowledge of the requirements that must be met while storing these products. Linseed oil was found to be the most preferred among those surveyed, and oils with no additives extending shelf life were indicated often by the respondents. On the basis of the answers given by the respondents the outline of the consumer profile was made. It was found that consumers who decide on the purchase of cold pressed oils are 40 years old and over, care about their daily diet, hold a higher education degree, have an active lifestyle, and want to provide themselves with food rich in natural components. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Achremowicz К., Szary-Sworst К. (2005) Wielonienasycone kwasy tłuszczowe czynnikiem poprawy stanu zdrowia człowieka. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 3 (44), 23-55.
  2. Ciborowska H., Rudnicka A. (2007) Dietetyka - Żywienie zdrowego i chorego człowieka. Wydawnictwo PZWL, Warszawa.
  3. Karłowicz-Bodalska K., Bodalski T. (2007) Nienasycone kwasy tłuszczowe, ich właściwości biologiczne i znaczenie w lecznictwie. Postępy Fitoterapii, 1, 46-56.
  4. Sionek B. (1997) Oleje tłoczone na zimno. Roczniki PZH, 48 (3), 283-294.
  5. Obiedzińska A, Waszkiewicz-Robak B. (2012) Oleje tłoczone na zimno jako żywność funkcjonalna. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 1 (80), 27-44.
  6. Wroniak M., Kwiatkowska M., Krygier K. (2006) Charakterystyka wybranych olejów tłoczonych na zimno. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2 (47), 46-58.
  7. Wroniak M, Łukasik D. (2007) Ocena stabilności oksydatywnej wybranych olejów spożywczych tłoczonych na zimno. Rośliny Oleiste - Oilseed Drops, XXVIII, 303-317.
  8. Ziemiański S., Budzyńska-Topolowska J. (1991) Tłuszcze pożywienia i lipidy ustrojowe. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-747X
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu