BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stój Anna (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Węgiel Paweł (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Sosnowska Bożena (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Czernecki Tomasz (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Wlazły Anna (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Tytuł
Ocena jakości kaw rozpuszczalnych
Quality Assessment of Instant Coffee
Źródło
Towaroznawcze Problemy Jakości, 2014, nr 3, s. 71-76, tab., bibliogr. 24 poz.
Polish Journal of Commodity Science
Słowa kluczowe
Towaroznawstwo żywności, Produkty żywnościowe, Badanie żywności, Jakość produktów żywnościowych, Opakowania produktów spożywczych, Kawa
Food commodities, Food products, Food research, Food quality, Food packaging, Coffee
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
W niniejszej pracy oceniono jakość kaw rozpuszczalnych zróżnicowanych cenowo. Sprawdzono opakowanie i oznakowanie kaw. Dokonano oceny organoleptycznej. Oznaczono następujące parametry fizykochemiczne: zawartość kofeiny w suchej masie, zawartość popiołu ogólnego i zawartość wody oraz wykrywano dodatek kawy zbożowej, cykorii i sacharozy. Najniższa cena kawy marki własnej jest adekwatna do niskiej jakości organoleptycznej prezentowanej przez tę markę. (abstrakt oryginalny)

In the present study the quality of instant coffee in different prices was evaluated. The packaging and labeling of coffee were checked. Organoleptic evaluation was done. Following physicochemical parameters were assayed: caffeine content in the dry matter, total ash content and water content and addition of grain coffee, chicory and sucrose were detected. The lowest price of its own brand of coffee is adequate to low organoleptic quality presented by this brand. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Śmiechowska M., Dmowski P. (2008) Znajomość ekologicznej produkcji i zasad Fair Trade wśród konsumentów kawy w Polsce. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 53 (4), 108-115.
 2. Zawadzka-Ben Dor R. (2007) Coffee & Tea. Kawa w liczbach. Przegląd Piekarski i Cukierniczy, 7, 74-75.
 3. Budryn G. (2007) Niepowtarzalny aromat kawy. Przegląd Piekarski i Cukierniczy, 2, 56-57.
 4. Grembecka M., Malinowska E., Moufakkir W., Szefer P. (2006) Zawartość pierwiastków chemicznych w kawach mielonych i rozpuszczalnych z uwzględnieniem oceny stopnia ich ługowania do naparu. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, 1, 7-14.
 5. Zawadzka-Ben Dor R. (2008) Coffee & Tea. Kawa rozgrzewa ciało i duszę. Przegląd Piekarski i Cukierniczy, 11, 94-95.
 6. Kobielska Z. (2009), Kawa nie boi się kryzysu, Fresh & Cool Market, 7, 15-17.
 7. Pańczyk T. (2007) Mała czarna - rynek kawy. Hurt & Detal, 3(13), 30-32.
 8. Zawadzka-Ben Dor R. (2008) Nescafe ma już 70 lat. Przegląd Piekarski i Cukierniczy, 10, 104-105.
 9. Zawadzka-Ben Dor R. (2006) Coffee & Tea. Błyskawiczna filiżanka kawy. Przegląd Piekarski i Cukierniczy, 1, 72-73.
 10. PN-A-94019:2007, Kawa rozpuszczalna. Wymagania i metody badań.
 11. Śmiechowska M., Dmowski P. (2006) Zastosowanie oznaczenia zawartości kofeiny w kawie jako wskaźnika autentyczności produktu. Towaroznawcze Problemy Jakości, 4 (9), 50-66.
 12. Olszewska-Siemaszko J. (2010) Gdynia kawą pachnąca. Wiedza i Jakość, 2 (18), 6-7.
 13. PN-79011-2:1998, Koncentraty spożywcze. Metody badań. Badania organoleptyczne, sprawdzanie stanu opakowań, oznaczanie zanieczyszczeń.
 14. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. z dnia 31 lipca 2007 r.).
 15. PN-A-79011-8:1998, Koncentraty spożywcze. Metody badań. Oznaczanie zawartości popiołu ogólnego i popiołu nierozpuszczalnego w 10% (m/m) roztworze kwasu chlorowodorowego.
 16. PN-ISO 11294:2002, Kawa palona mielona. Oznaczanie zawartości wody. Metoda oznaczania ubytku masy w 103°C (Metoda rutynowa).
 17. Kędzior W. (2012), Badanie i ocena jakości produktów spożywczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 18. www.pro-test.pl [dostęp w dniu 22.07. 2013].
 19. Śmiechowska M. (2007) Wybrane problemy autentyczności i identyfikowalności żywności ekologicznej. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 52 (4), 80-88.
 20. Kwiatkowska-Sienkiewicz К. (2011) Wpływ warunków przechowywania na jakość kawy mielonej. Problemy Higieny i Epidemiologii, 92 (4), 884-886.
 21. Jarosz M., Wierzejska R., Mojska H., Swiderska K., Siuba M. (2009) Zawartość kofeiny w produktach spożywczych. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, 3, 776-781.
 22. Frankowski M., Kowalski A., Ociepa A., Siepak J., Niedzielski P. (2008) Kofeina w kawach i ekstraktach kofeinowych i odkofeinowanych dostępnych na polskim rynku. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, 1, 21-27.
 23. Klepacka M. (2000) Analiza żywności. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 24. Długaszek M., Połeć J., Mularczyk-Oliwa M. (2010) Zawartość wybranych pierwiastków w naparach kawy w zależności od sposobu ich sporządzenia. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, 4, 493-497
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-747X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu