BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ossowska Luiza (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Poczta Walenty (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Poziom uwarunkowań pozaprzyrodniczych renty położenia obszarów wiejskich w Polsce
Level of Non-Natural Conditions of the Location Rent of Rural Areas in Poland
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2013, z. 4 (30), s. 187-195, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Obszary wiejskie, Środowisko przyrodnicze, Ocena środowiska przyrodniczego
Rural areas, Natural environment, Environmental assessment
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań było określenie poziomu uwarunkowań pozaprzyrodniczych obszarów wiejskich w Polsce. Do wyznaczenia poziomu tego zjawiska zastosowano bezwzorcową metodę wskaźnika syntetycznego, wykorzystując następujące cechy: bezpośrednie sąsiedztwo z miastami, odległość od ośrodka wojewódzkiego, odległość od ośrodka powiatowego, położenie wobec krajowej i regionalnej sieci drogowej. Do obliczeń wykorzystano dane Głównego Urzędu Statystycznego, zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad dotyczące dróg krajowych i wojewódzkich oraz https://maps.google.pl/. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to classify rural areas in Poland according to non-natural conditions of the location rent. The level of no-natural conditions was determined by the synthetic indicator, based on simple indicators (indicator of immediate vicinity of towns, distance from district center, distance from the voivodeship center, position indicator relative to the road network). Calculations were based on Central Statistical Office data, ordinance on national and provincial roads and https://maps.google.pl/. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bank Danych Lokalnych. 2012. GUS, www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks [dostęp: styczeń-listopad 2012].
  2. Bański J., 2007. Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki rolnej w Polsce. W: Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich. Red. S. Grykień, W. Hasiński. Studia Obszarów Wiejskich 13, 9-18.
  3. Czarnecki A., 2006. Wpływ czynników lokalizacyjnych na rozwój działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich. Rocz. Nauk. SERiA 8, 4, 78-82.
  4. Czarnecki A., 2009. Rola urbanizacji w wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich. IRWiR, Warszawa.
  5. Heffner K., 2002. Czynniki osadnicze wpływające na potencjał rozwojowy obszarów wiejskich. W: Wiejskie obszary kumulacji barier rozwojowych. Red. M. Kłodziński. IRWiR PAN, Warszawa, 86.
  6. Kołodziejczak A., 2007. Zróżnicowanie regionalne środowiska przyrodniczego obszarów wiejskich i jego wpływ na produkcję rolną. W: Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich. Red. S. Grykień, W. Hasiński. Studia Obszarów Wiejskich 13, 33-40.
  7. Kopczewska K., 2008. Renta geograficzna a rozwój społeczno-gospodarczy. CeDeWu, Warszawa.
  8. Ossowska L., Poczta W., 2009. Endogenne uwarunkowania rozwoju społeczno - gospodarczego obszarów wiejskich Pomorza Środkowego. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań, 34-63.
  9. Rudnicki R., 2007. Przyrodnicze uwarunkowania zróżnicowania przestrzennego procesu absorpcji funduszy Unii Europejskiej w rolnictwie polskim. W: Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich. Red. S. Grykień, W. Hasiński. Studia Obszarów Wiejskich 13, 113-128.
  10. Wysocki F., Lira J., 2003. Statystyka opisowa. Wyd. AR, Poznań.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu