BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ragin-Skorecka Katarzyna (Poznan University of Technology, Poland), Wyrwicka Magdalena (Poznan University of Technology, Poland)
Tytuł
Knowledge Management in Scenarios of Wielkopolska Development
Źródło
Information Systems in Management, 2012, vol. 1, nr 3, s. 233-244, rys., bibliogr. 21 poz.
Systemy Informatyczne w Zarządzaniu
Słowa kluczowe
Zarządzanie wiedzą, Prognozowanie, Rozwój regionalny, Scenariusze rozwoju społeczno-gospodarczego
Knowledge management, Forecasting, Regional development, Scenarios of socio-economic development
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Wielkopolska
Wielkopolska
Abstrakt
The purpose of this publication is to present the knowledge management and recommendations of IT tools in foresight scenarios of Wielkopolska development. The presented work was created based on analysis of development scenarios, resulting from research carried out in research projects: "Foresight - Wielkopolska economic networks. Scenarios of knowledge transformation supporting innovative economy" and "Wielkopolska Foresight". The article contains information about the nature of Foresight. Furthermore, it presents the concept of knowledge and knowledge management as a basis to promote region's innovativeness. Further part of the work contains collected and systematized recommendations regarding the knowledge management in Wielkopolska. The last part indicates main directions of Wielkopolska development strategy about knowledge management. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borodako K. (2011). Foresight w turystyce. Bariery wykorzystania i rozwoju, C.H. Beck, Warszawa.
 2. Borodako K. (2009). Foresight w zarządzaniu strategicznym, C.H. Beck, Warszawa.
 3. Borowiec A., Golińska P., Grzelczak A. (2011). Scenariusze transformacji wiedzy w sieciach gospodarczych - synteza. Wyrwicka M. (red.) Raport końcowy, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 4. CBS, Pentor (2011). Opracowanie trendów społeczno-gospodarczych dla Wielkopolski. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Poznań.
 5. Duchot C., Lubien G.J. (2000). A Typology for Scenarios. "Futures" 1980. No.1 (red. Cieślak). Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.
 6. Hadaś Ł., Wyrwicka M.K. (2011). Przesłanki rozwojowe Wielkopolski. Wyrwicka M.K. (red.). Raport końcowy. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej. Poznań.
 7. Kuciński J. (2006). Organizacja i prowadzenie projektów foresight w świetle doświadczeń międzynarodowych. IPPT PAN. Warszawa.
 8. Liss K. (2000). Seenario Planning Reeonsidered. "Harvard Management Update". September 2000.
 9. Penc-Pietrzak I. (2010). Planowanie strategiczne w nowoczesnej firmie. Oficyna Wolters Kluwer Business. Warszawa.
 10. Radzikowska B. (2000). Scenariusze. (red. Cieślak M.). Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.
 11. Ragin-Skorecka K., (2010). Diagnoza tożsamości Wielkopolski. Wyrwicka M. K. (red.) Tendencje rozwojowe Wielkopolski w kontekście transformacji wiedzy w sieciach gospodarczych. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej. Poznań.
 12. Ragin-Skorecka K., Wyrwicka M. (2012). The creation of social capital in wielkopolska in foresight`s scenarios of region development, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań. (w druku).
 13. Ringland G. (2002). Scenarios in Business. John Wiley & Sons. Chichester.
 14. Sołtys J. (2011). Scenariusze zintegrowane dla Wielkopolski. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Poznań.
 15. Szafrański M., Goliński M. (2010). Istota procesu transformacji wiedzy z odniesieniem do Wielkopolski. Wyrwicka M. K. (red.) Analiza sytuacji Wielkopolski w kontekście transformacji wiedzy w sieciach gospodarczych. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 16. Włodarkiewicz-Klimek H., Kałkowska J. (2011). Adaptation of enterprise management systems into knowledge based economy conditions - research concept. Lewandowski J., Jałmużna I., Walaszczyk A. (eds.). Contemporary and future trends in management. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Łódź.
 17. Wyrwicka M.K., Badzińska E., Borowiec A., Golińska P., Grzelczak A., Mroczek B., Werner K. (2011), Rekomendacje dla Wielkopolski, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska, Poznań.
 18. Wyrwicka M.K., Mroczek B., Werner K., Leitgeber M. (). Raport z badań ankietowych dotyczących metod i mediów komunikacyjnych w przekazie wiedzy. Wyrwicka M. K. (red.) Budowa scenariuszy transformacji wiedzy wspierających innowacyjną Wielkopolskę. Tom I. Badania uzupełniające. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej. Poznań.
 19. Wyrwicka M.K. (2011). Raport z badań metodą Delphi, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 20. Wyrwicka M.K. (2003). Endogenne przesłanki organizacyjne rozwoju przedsiębiorstwa, Seria rozprawy nr 374, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 21. Wyrwicka M.K. (2011). Wstęp. Wyrwicka M.K. (red.). Raport końcowy. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-5537
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu