BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Korcelli-Olejniczak Ewa (Polska Akademia Nauk), Kozłowski Stanisław Jan (Polska Akademia Nauk)
Tytuł
Sektor kreatywny w gospodarce ośrodków lokalnych jako czynnik kształtowania się regionu metropolitalnego Warszawy
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Sektor kreatywny jako katalizator przemian strukturalnych w regionie, 2014, s. 175-190, tab., wykr., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Obszar metropolitalny, Kreatywność, Innowacyjność gospodarki
Metropolitan area, Creativity, Innovation economy
Abstrakt
Prezentowany artykuł jest oparty na wynikach projektu badawczego NCN pt. Kształtowanie się systemu miast regionu Warszawy jako regionu metropolitalnego w świetle zmian struktury ludności i funkcji, analizującego endogeniczny potencjał ośrodków tego regionu oraz oddziaływanie funkcjonalne Warszawy. W założeniach teoretycznych projekt nawiązuje do wskazanych powyżej koncepcji, poszukując potencjału rozwojowego w ośrodkach subregionalnych i lokalnych w tzw. hipotetycznym regionie miejsko-wiejskim. Analizy prowadzone w ramach projektu stanowią jednocześnie kontynuację wcześniejszych badań prowadzonych w ramach projektu ramowego PLUREL, dotyczących decyzji i czynników lokalizacyjnych przedsiębiorstw w regionie Warszawy. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Accommodating Creative Knowledge - Competitiveness of European Metropolitan Regions within the Enlarged Union, 2010.
 2. Aring J., Europäische Metropolregionen - Annäherungen an eine Raumordnerische Moderniesierungsstrategie in Metropolregionen und Raumentwicklung, Teil 3. Akademie für Raumforschung und Landesplanung, Hannover 2009.
 3. Bengs Ch., Urban - Rural Relations in Europe, in Urban - Rural Linkages Approach to Sustainable Development, United Nations Human Settlement Programme, UN- -HABITAT, Nairobi 2005.
 4. Centre for International Economics Creative Industries Economic Analysis (Report prepared for Enterprise Connect and the Creative Industries Innovation Centre), Canberra-Sydney 2009.
 5. Degórski M., Socio-Economic Responses to the Environment and Ecosystem Services in Regional Development, "Geographia Polonica" 2011, No. 83, s. 83-95.
 6. Domański R., Miasto innowacyjne, Studia KPZK PAN, t. 109, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 7. Florida R., The Rise of the Creative Class. And How It's Transforming Work, Leisure and Everyday Life, Basic Books, New York 2002.
 8. Geyer H., Expanding the Theoretical Foundation of Differential Urbanization. "Tijd- schrift voor Economische en Sociale Geografie" 1996, 87, s, 44-59.
 9. Grochowski M., Dudek-Mańkowska S., Fuhrmann M., Zegar T., Potential and Conditions for the Development of the Creative Sector in Warsaw, Miscellanea Geographica, Vol. 15, Warszawa 2011.
 10. Korcelli-Olejniczak E., Kształtowanie się regionu metropolitalnego Warszawy w świetle analizy zasięgu działalności przedsiębiorstw sektora zaawansowanych usług, "Przegląd Geograficzny" 2010, t. 82, z. 4, s. 573-592.
 11. Korcelli-Olejniczak E., Region metropolitalny w teorii rozwoju osadnictwa i w polityce przestrzennej, [w:] Dynamika, cele i polityka zintegrowanego rozwoju regionów. Aspekty teoretyczne i zarządzanie w przestrzeni, red. W.M. Gaczek, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2013, s. 109-124.
 12. MKRO, Leitbilder und Handlugsstrategien für die Raumentwicklung in Deutschland, Ministerkonferenz für Raumordnung, Berlin 2004.
 13. Piorr A., Ravetz J., Tosics I., Periurbanization in Europe, Academic Books, Life Sciences, University of Copenhagen, Copenhagen 2011.
 14. Stryjakiewicz T., Rozwój sektora kreatywnego w regionach metropolitalnych, [w:] Region społeczno-ekonomiczny i rozwój regionalny, red. T. Stryjakiewicz, J. Parysek, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2008, s. 105-119.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu