BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Działek Jarosław (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), Murzyn-Kupisz Monika (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej)
Tytuł
Rola instytucji kultury w budowaniu i wzmacnianiu kapitału społecznego jako czynnika rozwoju społeczno-gospodarczego
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Sektor kreatywny jako katalizator przemian strukturalnych w regionie, 2014, rys., bibliogr. 97 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój społeczno-gospodarczy, Kapitał społeczny, Instytucje kultury
Social economic development, Social capital, Cultural institutions
Abstrakt
Analizy sektora kreatywnego skupiają się najczęściej na tych działalnościach, które w największym stopniu są nastawione na generowanie zysku i mają największy wkład w kreatywną gospodarkę. Mniej miejsca poświęca się natomiast organizacjom non-profit, wśród nich instytucjom kultury, których oddziaływanie ekonomiczne jest bardziej ograniczone, za to są źródłem inspiracji oraz polem współpracy z innymi podmiotami sektora kreatywnego. Jednocześnie, rozpatrując społeczno-ekonomiczne oddziaływanie sektora kreatywnego, w tym wpływ instytucji kultury, uwagę poświęca się głównie aspektom ekonomicznym, w tym rozwojowi turystyki, a następnie ich znaczeniu w budowaniu kapitału ludzkiego oraz kształtowaniu wizerunku miejsca. Celem niniejszego artykułu jest uzupełnienie tej dyskusji, poprzez poszerzenie analizy potencjalnego wpływu instytucji kultury o dodatkowy obszar, jakim jest tworzenie i wzmacnianie kapitału społecznego. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. 21st Century Libraries. Changing Forms, Changing Futures, Commission for Architecture and the Built Environment, London 2003.
 2. Analiza wpływu inwestycji w infrastrukturę kultury i turystyki dofinansowanych z funduszy strukturalnych na rozwój społeczno-gospodarczy poszczególnych gmin/powiatów województwa śląskiego, red. K. Gwosdz, M. Murzyn-Kupisz, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Katowice 2010.
 3. Better Together. The Report of the Saguaro Seminar: Civic Engagement in America, Reprint of 2000 report with New Introduction, Saguaro Seminar on Civic Engagement in America, Harvard University, Cambridge, MA 2001.
 4. Beugelsdijk S., van Schaik T., Social Capital and Growth in European Regions: An Empirical Test, "European Journal of Political Economy" 2005, No. 21, s. 301-324.
 5. Bourke C., Public Libraries: Building Social Capital through Networking, "Aplis" 2005, No. 2, s. 71-75.
 6. Brindley D., Culture, Creativity and Research, "New Review of Academic Librarianship" 2008, No. 14, s. 17-35.
 7. Bryan J., Munday M., Bevins R., Developing a Framework for Assessing the Socioeconomic Impacts of Museums: The Regional Value of the 'Flexible Museum', "Urban Studies" 2012, No. 1, s. 133-151.
 8. Bundy A., The Modern Public Library: The Very Best Investment Your Community Can Make, Friends of Libraries, Tullamarine, VIC, Australia 2005, http://www.fola.org.au/pdfs/modernpubliclibrary.pdf (20.12.2012).
 9. Butterfield A., Museums, Public Space and Funding: Today's Conundrum. Tomorrow's Partnership? "Curator" 2011, No. 1, s. 35-46.
 10. Coleman J.S., Foundations of Social Theory, Harvard University Press, Cambridge, MA 1990.
 11. Coleman J.S., Social Capital in the Creation of Human Capital, "American Journal of Sociology" 1988, No. 94, s. 95-120.
 12. Czapiński J., Kapitał społeczny, [w:] Diagnoza społeczna 2011, red. J. Czapiński, T. Panek, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2011, s. 284-292.
 13. Durlauf S.N., On the Empirics of Social Capital, "The Economic Journal" 2002, No. 112, s. 459-479.
 14. Działalność instytucji kultury w Polsce w 2010 r., GUS, Warszawa 2011, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/kts_dzialalnosc_instyt_kultury_w_polsce- 2010.pdf (28.12.2012).
 15. Działek J., Kapitał społeczny - ujęcia teoretyczne i praktyka badawcza, "Studia Regionalne i Lokalne" 2011, nr 3, s. 100-118.
 16. Działek J., Kapitał społeczny jako czynnik rozwoju gospodarczego w skali regionalnej i lokalnej w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.
 17. Dziembowska-Kowalska J., Funck R., Cultural Activities as a Location Factor in European Competition between Regions: Concepts and Some Evidence, "The Annals of Regional Science" 2000, No. 34, s. 1-12.
 18. Elmborg J.K., Libraries as the Spaces between Us. Recognizing and Valuing the Third Space, "Reference & User Services Quarterly" 2011, No. 4, s. 338-350.
 19. Evans G., Measure for Measure: Evaluating the Evidence of Culture's Contribution to Regeneration, "Urban Studies" 2005, No. 5-6, s. 959-983.
 20. Faracik R., Kurek W., Mika M., Pitrus E., Ptaszycka-Jackowska D., Rodzaje i formy turystyki, [w:] Turystyka, red. W. Kurek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 196-338.
 21. Florida R., Narodziny klasy kreatywnej, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2010.
 22. Gard'ner J.M., Heritage Protection and Social Inclusion: A Case Study from the Bangladeshi Community of East London, "International Journal of Heritage Studies" 2004, No. 1, s. 75-92.
 23. Gehl J., Życie między budynkami, Wydawnictwo RAM, Kraków 2009.
 24. Gittell R.J., Vidal A., Community Organizing: Building Social Capital as a Development Strategy, Sage, Thousand Oaks, CA 1998.
 25. Głowacki J., Hausner J., Jakóbik K., Markiel K., Mituś A., Żabiński M., Finansowanie kultury i zarządzanie instytucjami kultury, MSAP, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2009.
 26. Granovetter M.S., Getting a Job: A Study of Contacts and Careers, Harvard University Press, Cambridge, MA 1974.
 27. Grassier R.S., Grace R., The Economic Functions of Nonprofit Enterprise: The Case of Art Museums, "Journal of Cultural Economics" 1980, No. 1, s. 19-32.
 28. Grootaert C., Social Capital: The Missing Link? "Social Capital Initiative Working Paper" 1998, Vol. 3, http://siteresources.worldbank.org/INTSOCIALCAPITAL/Resources/ Social-Capital-Initiative-Working-Paper-Series/SCI-WPS-03.pdf (27.12.2012).
 29. Grosse T.G., Przegląd koncepcji teoretycznych rozwoju regionalnego, "Studia Regionalne i Lokalne" 2002, nr 1, s. 25-48.
 30. Harris C., Libraries with Lattes: The New Third Place, "Aplis" 2007, Vol. 20(4).
 31. Heebels B., Aalst I. van, Creative Clusters in Berlin: Entrepreneurship and the Quality of Place in Prenzlauer Berg and Kreuzberg, "Geografiska Annaler: Series B, Human Geography" 2010, No. 4, s. 347-363.
 32. Hesmondhalgh D., The Cultural Industries, Sage, London 2007.
 33. Heumann Gurian E., Function Follows Form: How Mixed-Used Spaces in Museums Build Community, "Curator" 2001, No. 1, s. 97-112.
 34. Homiński B., Nowe "serce" Warszawy - Buwing na Powiślu, "Czasopismo Techniczne" 2008, z. 3-A, s. 3.
 35. Homiński B., Wpływ współczesnych przemian cywilizacyjnych na nową rolę bibliotek w strukturze miasta, Praca doktorska, Wydział Architektury, Politechnika Krakowska, Kraków 2011.
 36. http://www.biblioteki.org.
 37. KEA European Affairs, The Economy of Culture in Europe. Study Prepared for the European Commission, Brussels 2006, http://www.keanet.eu/ecoculture/studynew. pdf (19.12.2012).
 38. Kinghorn N., Willis K., Measuring Museum Visitor Preferences towards Opportunities for Developing Social Capital: An Application of a Choice Experiment to the Discovery Museum, "International Journal of Heritage Studies" 2008, No. 14, s. 555-572.
 39. Klasik A., Od sektora kultury do przemysłów kreatywnych, [w:] Od przemysłów kultury do kreatywnej gospodarki, red. A. Gwóźdź, NCK, Warszawa 2010, s. 47-63.
 40. Kubecka M., Szewczyk M., Biblioteki w społeczeństwie wiedzy - strategie dla przyszłości, [w:] Strategie dla kultury. Kultura dla rozwoju. Zarządzanie strategiczne instytucją kultury, red. M. Śliwa, MIK, Kraków 2011, s. 204-209.
 41. Kubiak A., Miszalska A., Czy nowa próżnia społeczna, czyli o stanie więzi społecznych w III Rzeczypospolitej, "Kultura i Społeczeństwo" 2004, nr 2, s. 9-43.
 42. Kultura ma znaczenie. Jak wartości wpływają na rozwój społeczeństw, red. L.E. Harrison, S.P. Huntington, Zysk i S-ka, Poznań 2003.
 43. Lewandowski P., Mućk J., Skrok Ł., Znaczenie gospodarcze sektora kultury. Wstęp do analizy problemu, Raport końcowy, IBS, Warszawa 2010.
 44. Lorenzen M., Social Capital and Localised Learning: Proximity and Place in Technological and Institutional Dynamics, "Urban Studies" 2007, No. 4, s. 799-817.
 45. McIntyre C., Museum Foodservice Offers - Experience Design Dimensions, "Journal of Foodservice" 2008, Vol. 19, No. 3, s. 177-188.
 46. Mellon C.A., Library Anxiety: A Grounded Theory and Its Development, "College & Research Libraries" 1986, No. 2, s. 160-165.
 47. Meyer B., Turystyka jako ekonomiczny czynnik kształtowania przestrzeni, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2004. Milewski D., Mnożnik turystyczny, [w:] Ekonomika turystyki, red. A. Panasiuk, PWN, Warszawa 2007.
 48. Mihaylova D., Social Capital in Central and Eastern Europe. A Critical Assessment and Literature Review, Central European University, Budapest 2004.
 49. Miles S., 'Our Tyne': Iconic Regeneration and the Revitalisation of Identity in Newcastle Gateshead, "Urban Studies" 2005, No. 5-6, s. 913-926.
 50. Mohan G., Mohan J., Placing Social Capital, "Progress in Human Geography" 2002, No. 2, s. 191-210.
 51. Montgomery J., Cultural Quarters as Mechanisms for Urban Regeneration. Part 1, "Planning Practice and Research" 2003, No. 4, s. 293-306.
 52. Moseid T., Norweskie doświadczenia w tworzeniu i wdrażaniu strategii. Reforma bibliotek 2014, [w:] Strategie dla kultury. Kultura dla rozwoju. Zarządzanie strategiczne instytucją kultury, red. M. Śliwa, MIK, Kraków 2011, s. 189-198.
 53. Murzyn-Kupisz M., Działek J., Cultural Heritage in Building and Enhancing Social Capital, "Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development" 2013, No. 1.
 54. Murzyn-Kupisz M., Dziedzictwo kulturowe a rozwój lokalny, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2012.
 55. Nabywanie kluczowych kompetencji poprzez edukację na rzecz dziedzictwa kulturowego, red. J. van Lakerveld, I. Gussen, 2012, http://the-aqueduct.eu/download/ Aqueduct-Manual_PO.pdf (28.12.2012).
 56. Naylor, R., Lungershausen, U., Oakley, K. and Mantella L., Assessment of the Social Impact of Participation in HLF-Funded Projects. Final report, Heritage Lottery Fund, BOP, London 2009, http://www.hlf.org.uk/aboutus/howwework/Documents/ HLF_Social_Impact_FinalReport_BOP_June 2009.pdf (27.12.2012).
 57. NESTA, Creating Growth. How the UK Can Create World Class Creative Business, London 2006, www.nesta.org.uk/library/documents/Creating-Growth.pdf (27.12.2012).
 58. Nowak S., System wartości społeczeństwa polskiego, "Studia Socjologiczne" 1979, nr 4, s. 155-172.
 59. Oldenburg R., The Great Good Place, Da Capo Press, New York 1999.
 60. Pedlebury J., Townshend T., Gilroy R., The Conservation of English Cultural Built Heritage: A Force for Social Inclusion? "International Journal of Heritage Studies" 2004, No. 1, s. 11-31.
 61. Plaza B., Haarich S.N., Museums for Urban Regeneration? Exploring the Conditions for Their Effectiveness, "Journal of Urban Regeneration and Renewal" 2009, No. 2, s. 259-271.
 62. Po co Polakom biblioteki? Raport po trzech latach działania Programu Rozwoju Bibliotek, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Warszawa 2012.
 63. Polityka spójności i miasta: rola miast i aglomeracji w odniesieniu do wzrostu i zatrudnienia w regionach, Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela 2006.
 64. Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Projekt. Część I, red. M. Boni, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2011.
 65. Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Projekt. Część II, red. M. Boni, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2011.
 66. Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, red. M. Boni, Zespół Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2009.
 67. Portes A., Social Capital. Its Origins and Applications in Modern Sociology, "Annual Review of Sociology" 1998, No. 24, s. 1-24.
 68. Portes A., The Two Meanings of Social Capital, "Sociological Forum" 2000, No. 1, s. 1-12.
 69. Potts J., Cunningham S., Four Models of the Creative Industries, "International Journal of Cultural Policy" 2008, No. 3, s. 233-247.
 70. Pratt C., Creative Cities: Tensions within and between Social, Cultural and Economic Development. A Critical Reading of the UK Experience, "City, Culture and Society" 2010, No. 1, s. 13-20.
 71. Program Strategiczny Dziedzictwo i Przemysły Czasu Wolnego, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków 2012.
 72. Przewłocka J., Adamiak P., Zając A., Życie codzienne organizacji pozarządowych w Polsce, Stowarzyszenie Klon Jawor, Warszawa 2012.
 73. Putnam R., Samotna gra w kręgle, WAIP, Warszawa 2009.
 74. Putnam R.D., Leonardi R., Nanetti R.Y., Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Fundacja im. Stefana Batorego, Znak, Kraków-Warszawa 1995.
 75. Reading Ch., Sources of Inspiration: How Design Students Learn from Museum Collections and Other Sources of Inspiration, "Art, Design & Communication in Higher Education" 2009, No. 2, s. 109-121.
 76. Sandell R., Museums and the Combating of Social Inequality: Roles, Responsibilities, Resistance, [w:] Museums, Society, Inequality, ed. R. Sandell, Routledge, London 2002, s. 3-23.
 77. Sandell R., Museums as Agents of Social Inclusion, "Museum Management and Curatorship" 1998, nr 4, s. 401-418.
 78. Scott C., Museums: Impact and Value, "Cultural Trends" 2006, No. 1, s. 45-75.
 79. Siegrist J., Place, Social Exchange and Health: Proposed Sociological Framework, "Social Science and Medicine" 2000, No. 9, s. 1283-1293.
 80. Snowball J., Measuring the Value of Culture. Methods and Examples in Cultural Economics, Springer Verlag, Berlin-Heidelberg 2008.
 81. Social Capital and Health, red. I. Kawachi, S.V. Subramanian, D. Kim, Springer, New York 2008.
 82. Sondergaard B., The Red Thread. New Central Library in Hjorring, "Scandinavian Public Library Quarterly" 2008, No. 4, s. 16-17.
 83. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego. Projekt dokumentu po konsultacjach społecznych, red. M. Smoleń, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Warszawa 2011.
 84. Swinbourne K., "A Safe Place to Go". Libraries and Social Capital, University of Technology, Sydney 2000.
 85. Szeląg M., Raport o stanie edukacji muzealnej w Polsce. Podsumowanie T etapu badań, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Forum Edukatorów Muzealnych, Poznań 2012.
 86. Sztompka P., Zaufanie, nieufność i dwa paradoksy demokracji, [w:] Socjologia. Lektury, red. P. Sztompka, M. Kucia, Znak, Kraków 2005, s. 397-408.
 87. Teachman J., Paasch K, Carver K, Social Capital and the Generation of Human Capital, "Social Forces" 1997, No. 4, s. 1-17.
 88. Throsby D., The Concentric Circles Model of the Cultural Industries, "Cultural Trends" 2008, No. 3, s. 147-164.
 89. Trigilia C., Social Capital and Local Development, "European Journal of Social Theory" 2001, No. 4, s. 427-442.
 90. Warner M., Building Social Capital: The Role of Local Government, "Journal of Socio-Economics" 2001, No. 30, s. 187-192.
 91. Watson L., The Future of the Library as a Place of Learning: A Personal Perspective, "New Review of Academic Librarianship" 2010, No. 16, s. 45-56.
 92. Wedel J.R., Dirty Togetherness: Institutional Nomads, Networks, and the State-Private Interface in Central and Eastern Europe and the Former Soviet Union, "Polish Sociological Review" 2003, No. 2, s. 139-159.
 93. Westlund H., Adam F., Social Capital and Economic Performance: A Meta-Analysis of 65 Studies, "European Planning Studies" 2010, No. 18, s. 893-919.
 94. Wilson N., Social Creativity - Re-Qualifying the Creative Economy, "International Journal of Cultural Policy" 2010, No. 3, s. 367-381.
 95. Wilson P.A., Building Social Capital: A Learning Agenda for the Twenty-First Century, "Urban Studies" 1997, No. 5-6, s. 745-760.
 96. Woolcock M., Social Capital and Economic Development: Toward a Theoretical Synthesis and Policy Framework, "Theory and Society" 1998, No. 2, s. 151-208.
 97. World Intellectual Property Organisation, Guide on Surveying the Economic Copy-Right Based Industries, WIPO, Geneva 2003.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu