BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Płaskonka Edyta (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Ekonomia doznań a inwestycje w województwie kujawsko-pomorskim wykorzystujące przemysły kultury i przemysły kreatywne, na przykładzie Baja Pomorskiego w Toruniu, Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy i Szlaku Chjopinowskiego
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Sektor kreatywny jako katalizator przemian strukturalnych w regionie, 2014, s. 234-242, fot., rys., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój lokalny, Inwestycje publiczne, Czas wolny, Uczestnictwo w kulturze, Turystyka kulturowa, Przemysły kultury
Local development, Public investment, Leisure time, Participation in culture, Cultural tourism, Culture industries
Kraj/Region
Województwo kujawsko-pomorskie
Kujawsko-Pomorskie Voivodeship
Abstrakt
Pojęcie "ekonomii (gospodarki) doznań" wprowadzili do swoich badań ekonomiści, B. Joseph Pine i James H. Gilmore. Swoją koncepcję poparli ideą, że ludzie będą skłonni przeznaczać wysoki procent swoich zarobków, by doświadczyć (doznać) niesamowitych, spektakularnych przeżyć w swoim życiu. Rozwijali oni to podejście dla wyjaśnienia zmian społeczno-gospodarczych ostatnich 200 lat. Ekonomia agrarna oparta na eksploatacji surowców naturalnych przesunęła się do ery gospodarki przemysłowej, opartej na dobrach produkowanych fabrycznie, i dalej do gospodarki opartej na usługach i ich dostarczaniu, by współcześnie powstała "gospodarka doznań", oparta na aranżowaniu przeżyć i doświadczeń. W gospodarce doznań wartość fizyczna produktów konstytuuje jedynie ułamek ceny. To, co zaczyna być opłacane i mieć wartość, to historia produktu, usytuowanie przestrzenne produktu, usługa przeznaczona do konsumpcji. Owe doznawanie, uwarunkowane doświadczaniem udziału, ilustruje przykład ludzi, którzy są gotowi zapłacić trzy razy więcej za kubek kawy niż wynosi aktualna cena rynkowa, jeśli tylko mogą usiąść na Placu świętego Marka albo nieopodal Montmartre i po prostu się nią delektować. (...) Efektywność inwestycji publicznych w sferę kulturę należy współcześnie oprzeć na równowadze między budową budynków, a skalą doznań, jakie te budynki i ich najbliższe otoczenie będzie dostarczało, czy kreowało. Niezbędny jest również dialog między sferą publiczną i prywatną dla wykorzystania swoich cech i zainteresowań oraz osiągnięcia wspólnych korzyści. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Creative Economy 2010, Raport UNCTAD, http://unctad.org/en/docs/ditctab20103_ en.pdf (30.09.2012).
  2. http://cafedraze.pl/dzialania7PHPSESSIDHv0gc5ll9vj76khlqsrtaiglql (3.10.2012).
  3. http://www.visitkujawsko-pomorskie.pl/szlakiem-fryderyka-chopina, 178,1,155.html (2.10.2012).
  4. Pine 11 B.J., Gilmore J.H., Welcome to the Experience Economy, "Harvard Business Review" July-August 1998.
  5. Segers K., Huijgh E., Clarifying the Complexity and Ambivalence of the Cultural Industries, http://www.vub.ac.be/SCOM/cemeso/download/cemeso-08-complexity%20 ambivalence% 20cultural %20industries.pdf (30.09.2012).
  6. The Economy of Culture in Europe, Study for the European Commision, KEA 2006, http://ec.europa.eu/culture/key-documents/doc873_en.htm (30.09.2012).
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu