BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jonas Krzysztof (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Zastosowanie analizy finansowej w ocenie funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki. Tom 3. Problemy rachunkowości zarządczej. Rewizja ksiąg rachunkowych, kontrola i audyt zewnętrzny, 2006, s. 59-74, tab.
Słowa kluczowe
Analiza finansowa, Fundusze emerytalne, Analiza wskaźnikowa, Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE)
Financial analysis, Pension funds, Ratio analysis, Open Pension Funds (OPF)
Abstrakt
Przedstawiono propozycję wykorzystania analizy wskaźnikowej do oceny funkcjonowania funduszy emerytalnych. Dokonano przeglądu wskaźników mogących stanowić podstawę oceny funkcjonowania funduszy emerytalnych.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Red. L. Bednarski, T. Waśniewski. T. 1. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1998, s. 313, 329.
 2. B. Micherda, Ł. Górka, E. Grabowska-Kaczmarczyk, M. Szulc: Współczesna analiza finansowa. Zakamycze, Kraków 2004.
 3. B. Micherda: Analityczna funkcja rachunkowości w okresie przejściowym do gospodarki rynkowej. AE, Kraków 1999, s. 138-144.
 4. B. Micherda: Współczesna rachunkowość w kreowaniu wiarygodnego obrazu działalności jednostki gospodarczej. W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji kadry menedżerskiej. Red. B. Micherda. AE. Kraków 2003, s. 214.
 5. D. Zarzecki: Istota i użyteczność analizy wskaźnikowej. "Monitor Rachunkowości i Finansów" 1999. nr 6.
 6. E. Siemińska: Metody pomiaru i oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Dom organizatora TNOIK, Toruń 2002.
 7. F.K. Reilly, C. Brown: Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem. PWE, Warszawa 2001, s. 572.
 8. J. Ellis, D. Williams: Strategia przedsiębiorstwa a analiza finansowa. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1997.
 9. L. Bednarski: Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa 1999.
 10. M. Gottlieb, W. Lewczyński: Cash flow, sprawozdanie z przepływów gotówki. Instytut Przedsiębiorczości, Sopot 1993, s.60.
 11. M. Nowak: Praktyczna ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Metody i ograniczenia. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1998, s. 112.
 12. M. Sierpińska, T. Jachna: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 16.
 13. M.R. Tyran: Wskaźniki finansowe. Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
 14. Rewizja sprawozdań finansowych. Red. D. Krzywda. Stowarzyszenie księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, Warszawa 2005, s. 212.
 15. S.A. Ross, R.W. Westerfield, B.D. Jordan: Fundamentals of Corporate Finance. Irwin McGraw-Hill. Boston-New York 1998.
 16. T. Wiśniewski, W. Skoczylas: Zasady analizy finansowej w praktyce. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1997.
 17. W. Tarczyński: Rynki kapitałowe, metody ilościowe. T. 1. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2001, s. 246.
 18. Z. Leszczyński, A. Skowronek-Mielczarek: Analiza ekonomiczno-finansowa firmy. Difin, Warszawa 2000, s. 60.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu