BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krasodomska Joanna (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Rola ewolucji rachunkowości w doskonaleniu zarządzania ryzykiem banku komercyjnego
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki. Tom 3. Problemy rachunkowości zarządczej. Rewizja ksiąg rachunkowych, kontrola i audyt zewnętrzny, 2006, s. 87-95, rys.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Rachunkowość bankowa, Ryzyko bankowe, Zarządzanie ryzykiem, Sprawozdawczość finansowa
Accounting, Bank accounting, Banking risk, Risk management, Financial reporting
Abstrakt
Omówiono kierunki zmian we współczesnej rachunkowości, ryzyko jako element kreowania wartości banku oraz najważniejsze zmiany w zakresie sprawozdawczości finansowej banków.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. A. Helin: Czynniki kształtujące prawo bilansowe i kierunki jego rozwoju. "Rachunkowość" 2005, nr 6, s. 6.
  2. B. Micherda: Rewizja sprawozdania finansowego we współczesnej rachunkowości. W: Współczesna rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi i administracyjnymi. Red. B. Micherda. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczość i Zarządzania w Chrzanowie, Chrzanów 2003, s. 80-81.
  3. B.E. Gup: The New Basel Capital Accord. Thomson Leaming, USA 2004, s. 68.
  4. E. Vaughan. T. Yaughan: Fundaraentals of Risk and Insurance. John Wiley & Sons, New York 2003, s. 15. Cyt. za: M. Iwanicz-Drozdowska: Zarządzanie finansowe bankiem. PWE, Warszawa 2005, s. 126.
  5. J. Mrówczyński: Obecne i przyszłe zmiany w zakresie nadzoru bankowego. "Master of Business Administration" 2005. nr 6. s. 48 (pismo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego i Międzynarodowej Szkoły Zarządzania).
  6. K. Jackowicz: Dyscyplina rynkowa w bankowości. Rodzaje i możliwości zastosowania. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2004. s. 17.
  7. M. Capiga: Wypłacalność i adekwatność kapitałowa. "Bank" 2002, nr 7/8, s. 70.
  8. R.S. Kaplan, D.P. Norton: Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 54.
  9. T. Waśniewski, W. Skoczylas: Wartość poznawcza nadwyżki pieniężnej przy ocenie efektywności gospodarowania przedsiębiorstwa. "Rachunkowość" 1998, nr 10, s. 509.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu