BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Otręba Aleksandra
Tytuł
Instrumenty ekonomiczne polityki ekologicznej oraz ich powiązanie z jednostką gospodarczą
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki. Tom 3. Problemy rachunkowości zarządczej. Rewizja ksiąg rachunkowych, kontrola i audyt zewnętrzny, 2006, s. 131-142, rys., tab.
Słowa kluczowe
Polityka ekologiczna, Polityka ekologiczna państwa, Instrumenty ochrony środowiska, Ekonomiczne instrumenty ochrony środowiska
Ecological politics, State ecological policy, Instruments for environment protection, Economic instruments of environmental protection
Abstrakt
Celem opracowania jest przedstawienie mechanizmu oddziaływania podstawowych instrumentów ekonomicznych polityki ekologicznej na jednostkę gospodarczą oraz wskazanie, jak stosowane instrumenty polityki ekologicznej wpływają na rachunek kosztów i wyników jednostki. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. B. Fiedor, A. Graczyk: Funkcje i cele instrumentów ekonomicznych użytkowania i ochrony środowiska w świetle strategicznych dokumentów dotyczących rozwoju gospodarki polskiej. W: Zarządzanie środowiskiem. Red. B. Poskrobko. Białystok 2003, s. 34-36.
 2. J. Famielec. Rachunki ekologiczne w przedsiębiorstwie. W: Zarządzanie środowiskiem - teraźniejszość i przyszłość. Red. B. Poskrobko. Białystok 2003, s. 90.
 3. J. Famielec: Instrumenty polityki ekologicznej w krajach OECD. Ekonomia i środowisko, Białystok 2000, s. 65.
 4. J. P. Barde: Polityka ochrony środowiska i jej instrumenty. W: H. Folmer, L. Gabel, H. Folmer, L. Gabel, H. Opschoor: Ekonomia Środowiska i zasobów naturalnych. Krupski i Spółka, Warszawa 1996, s. 221-222.
 5. K. Górka, B. Poskrobko, W. Radecki: Ochrona środowiska. PWE, Warszawa 2001, s. 65.
 6. K. Lisiecka, A. Kubasik: Środowisko w globalnej orientacji zarządzania przedsiębiorstwem. AE, Katowice 2001, s. 45.
 7. M. A. Ramczyk: Instrumenty ekonomiczne procesu integracji Polski z Unią Europejską w dziedzinie ochrony środowiska. W: Integracja Polski z Unią Europejską w dziedzinie ochrony środowiska - problemy, korzyści, zagrożenia. Red. M. Buchard-Dziubińska. Wyd. Biblioteka, Łódź 2000, s. 111-112.
 8. M. Bucka, Małe i średnie przedsiębiorstwa wobec pokonywania bariery ekologicznej. W: Wpływ środowiska ekologicznego na rozwój społeczno-gospodarczy województwa opolskiego po akcesji do Unii Europejskiej. Red. J. Penc. PTE, Opole 2004, s. 105.
 9. M. Urbaniec: Wdrażanie przedsięwzięć ochronnych na podstawie prawa i polityki ekologicznej. W: Integracja Polski z Unią Europejską w dziedzinie ochrony środowiska - problemy, korzyści, zagrożenia. Red. M. Buchard-Dziubińska. Wyd. Biblioteka, Łódź 2000, s. 98.
 10. S. Łojewski: Ekonomia środowiska. Wyd. ATR, Bygoszcz 1998, s. 306.
 11. S. Nahotko: Podstawy ekologicznego zarządzania przedsiębiorstwem. OPO, Bydgoszcz 2002, s. 68.
 12. Z. Wysokińska: Wpływ instrumentów ochrony środowiska na konkurencyjność w handlu międzynarodowym. W: Integracja Polski z Unią Europejską w dziedzinie ochrony środowiska - problemy, korzyści, zagrożenia. Red. M. Buchard-Dziubińska. Wyd. Biblioteka, Łódź 2000, t. II, s. 23-24.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu