BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szadziewska Arleta
Tytuł
Rachunkowość środowiskowa w systemie rachunkowości przedsiębiorstwa
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki. Tom 3. Problemy rachunkowości zarządczej. Rewizja ksiąg rachunkowych, kontrola i audyt zewnętrzny, 2006, s. 143-155, rys., tab.
Słowa kluczowe
Rachunkowość w przedsiębiorstwie, Ochrona środowiska, Ekologia
Accounting in enterprise, Environmental protection, Ecology
Abstrakt
Przedstawiono pojęcie i zakres rachunkowości środowiskowej oraz funkcje rachunkowości środowiskowej w systemie rachunkowości przedsiębiorstwa.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Jaruga, G. Idzikowska, R. Ignatowski, L. Kopczyńska, Z. Owczarek, A. Szychta, E. Walińska: Rachunkowość finansowa. RAFiB, Łódź 1995, s. 8.
 2. A. Kuzior, M. Strojek: Co wiedzą księgowi o "zielonej" rachunkowości? Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych, t. 33 (1995), s. 35.
 3. A. Zubalewicz: Zadania rachunkowości w dziedzinie pomiaru rozwoju zrównoważonego. "Ekonomia i Środowisko" 2005, nr 1, s. 123.
 4. B. Micherda: Współczesna rachunkowość w kreowaniu wiarygodnego obrazu działalności jednostki gospodarczej. AE, Kraków 2004, s. 18-20.
 5. B. Piontek: Rozwój zrównoważony i trwały w miernikach oraz systemach sprawozdawczości. Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu, Bytom 2002, s. 17.
 6. C. Drury: Rachunek kosztów. PWN, Warszawa 1995, s. 22.
 7. E. Broniewicz: Rachunkowość ekologiczno-ekonomiczna w przedsiębiorstwie. W: Strategia zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie i gminie. Red. R. Miłaszewski. Poznań-Białystok 1999, s. 159.
 8. E. Burzym, Istota, zadania i znaczenie rachunkowości w gospodarce narodowej. "Rachunkowość" 1997, nr 1, s. 3.
 9. E. Burzym: Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji. Warszawa 1981, s. 6.
 10. E. Burzym: Społeczny i ekologiczny aspekt współczesnej ewolucji rachunkowości w gospodarce rynkowej. Zeszyty Naukowe AE, nr 401, Kraków 1993, s. 13.
 11. E. Schmalenbach: Dynamische Bilanz 4. Aufl., Leipzig 1929, s. 95. Cyt. Za: G. Borys: Tradycyjna rachunkowość przedsiębiorstwa a rachunkowość ekologiczna. Ewolucja polskiej rachunkowości na tle rozwiązań światowych. AE, Kraków 2001, s. 32.
 12. G. Borys: Tradycyjna rachunkowość przedsiębiorstwa a rachunkowość ekologiczna. Materiały na konferencję pt. "Ewolucja polskiej rachunkowości na tle rozwiązań światowych". AE, Kraków 2001, s. 32-40.
 13. I. Majchrzak: Miejsce rachunkowości ekologicznej w systemie informacyjnym rachunkowości. Materiały na konferencję pt. "Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi". Uniwersytet Szczeciński, Akademia Rolnicza, 2004, s. 131.
 14. J. Famielec, M. Stępień: Informacja ekologiczna w ujęciu finansowym.AE, Kraków 2005, s. 43-51.
 15. J. Samelak: Zakres polskiego sprawozdania finansowego w świetle międzynarodowych wymogów. Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, t. 52 (1999), s. 140.
 16. K. Sawicki: Problem funkcji i kierunków rozwoju rachunkowości jednostek gospodarczych. Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, t. 28 (1994), s. 112-125.
 17. Li Xiaomei: Theory and practice of environmental management accounting. Experience of implementation in China. "International Journal of Technology Management and Sustainable Development" 2004, Vol. 3, No 1, s. 49-50.
 18. M. Marcinkowska: Wpływ przedsiębiorstw na środowisko naturalne - co pokazać w systemie rachunkowości. Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, t.50(1999), s. 105.
 19. M. Stępień: Ekologiczna orientacja rachunkowości a efektywność gospodarowania. Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce 1995, nr 33, Warszawa, s. 169.
 20. M. Stępień: Ochrona środowiska w rachunkowości podmiotów gospodarczych - wyzwanie XXI wieku. Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych, tom 54/2000, s. 229-234.
 21. M. Stępień: Rola rachunkowości w polityce środowiskowej przedsiębiorstw - wyniki badań ankietowych. Materiały na konferencję pt. "Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka". Kraków-Zakopane 2003, s. 298.
 22. M.R. Mathews: Twenty-five years of social and environmental accounting research. Accounting, Auditing and Accountability Journal 1997, 10(4), s. 481-531.
 23. Mehenna Yakhou, Vernon P. Dorweiler: Environmental Accounting Coverage in the Accounting Curriculum: A Survey of U.S. Universitas and Colleges. "Journal of Education for Business" 2002, September, s. 24.
 24. N. Naseer: Mitigating Environmental Risk Trough Environmental Management Accounting? "Journal of Applied Sciences" 2005, No 5, s. 24.
 25. R.H. Gray: Accounting for the Environment. Chartered Association of Certified Accountants. Paul Chapman Publishing Ltd, London 1993, s. 13.
 26. S. Czaja, A. Bela: Ekologiczne podstawy procesów gospodarowania. AE Wrocław 2002.
 27. S. Nahotko: Podstawy ekologicznego zarządzania przedsiębiorstwem. Bydgoszcz 2002, s. 29-30.
 28. T. Kiziukiewicz: Zagadnienia ochrony środowiska jako dziedzina tematyczna rachunkowości. Zeszyty Naukowe USZ 1992, nr 12, s. 53.
 29. W. Brzezin, Rachunkowość sensu stricto i sensu largo. Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych, t. 54 (2000), s. 18.
 30. Z. Messner, Podstawy rachunkowości. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Okręgowy w Katowicach, Katowice 1994, s. 9.
 31. Z. Messner: Funkcje współczesnej rachunkowości. Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, t. 51 (1999), s. 117-128.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu