BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piekut Marlena (Politechnika Warszawska)
Tytuł
Technologie informacyjne w działalności przedsiębiorstw przemysłu spożywczego
Information Technology in Enterprises of the Food Industry
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2013, z. 4 (30), s. 197-206, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Przemysł spożywczy, Technologia informacyjna, Witryny internetowe, Fundusze unijne
Food industry, Information Technology (IT), Internet websites, EU funds
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
We wstępie artykułu wskazano na zmiany dokonujące się w rozwoju technologii informatycznych i przedstawiono cel rozważań. W kolejnej części zaprezentowano źródła badawcze. Materiał badawczy stanowiły bazy danych GUS i Eurostat. Badania własne przedstawiają wykorzystanie technologii informacyjnych w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego w porównaniu z ogółem przedsiębiorstw. Zakończenie w formie wniosków stanowi końcową część artykułu. (abstrakt oryginalny)

In the article, the paper discusses the carried out analysis of the use of IT at enterprises of the food industry. Based on the results of the survey carried out by the CSO and Eurostat, it was stated that the information technologies are more or less used by enterprises from the food industry than enterprises as a whole. It seems that entrepreneurs operating in food industry do not see the advantages of applying up-to-date IT systems and automatic exchange of information. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cieślik J., 2010. Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes. Wyd. Akademickie i Profesjonalne Spółka z o.o. Grupa Kapitałowa WSiP S.A.
 2. Dąbrowska A., Gutkowska K., Janoś-Kresło M. Ozimek I., 2010. Serwicyzacja konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych. Uwarunkowania i tendencje. Difn, Warszawa.
 3. Dębicki T., Dziamski O., Kawecki T., Kuber W., Kraska M., Nowak P., Przybylski M., Rudnicki T., Ślatała R., Śliwczyński B., Żebrowski P., 2010. Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT. PARP, Warszawa.
 4. Drab-Kurowska A., 2006. Wykorzystanie sieci Internet w przedsiębiorstwie. Świętokrzyskie Centrum Edukacji na Odległość. Zesz. Nauk. 2, 197-2010.
 5. Eterprises - Computers: Devices and communication systems. Eurostat database. 2012. [aktualizacja 11.12.12], http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/information_society/data/database, [dostęp: 11.02.2013].
 6. Enterprises - Type of connection to the Internet. Eurostat database. 2012. [aktualizacja 11.12.12], http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/information_society/data/ database [dostęp: 13.02.2013].
 7. Enterprises that employed ICT/IT specialists, Eurostat database [aktualizacja 10.02.12], http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/information_society/data/database [dostęp:15.02.2013].
 8. Frankowska A., Miskiewicz M., Rynkiewicz M., Zawadzki P., 2012. Ranking sklepów internetowych 2012. W: Raport e-commerce. Interaktywnie.com, http://interaktywnie.com/biznes/raporty [dostęp: 14.02.2013].
 9. Kubiak B. Systemy zarządzania wiedzą we współczesnej organizacji. http://ekonometria.wzr.pl/res/konferencje/300505/referaty/kubiakbernard.pdf [dostęp: 14.02.2012].
 10. Piekut M., 2013. Finansowanie działalności badawczo-rozwojowej w Polsce na tle świata. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. Zesz. Nauk. SGGW 9(58), 361-372.
 11. Piekut M., 2011. Technologie informacyjne w działalności przedsiębiorstw turystycznych. Handel Wewnętrzny 5, 49-58.
 12. Tomczak J.M., 2006. Społeczeństwo informacyjne w państwie sieciowym. Kazus Skandynawii, Warszawa.
 13. Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych w 2012 r. 2012. GUS, http://www.stat.gov.pl/gus/5840_wykorzystanie_ict_PLK_HTML.htm [dostęp: 16.12.2013].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu