BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Popławski Łukasz (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Kaczmarczyk Bogusław (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Możliwości zastosowania metody UEK dla gmin województwa świętokrzyskiego - na przykładzie danych za 2006 rok
Possibilities of Adapting Authorized Method of the Cracow University of Economics for Świętokrzyskie Voivodeship Communities, According to the 2006 Data
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2013, z. 4 (30), s. 207-218, tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Ekorozwój, Obszary chronione, Macierze, Metoda UEK
Eco-development, Protected area, Matrix, UEK method
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Cracow University of Economics
Abstrakt
Celem artykuł jest zwrócenie uwagi na konieczność właściwego opisu ilościowego problematyki ekorozwoju gmin wiejskich. W opracowaniu zaproponowano i przedstawiono na gruncie studium przypadku autorski model służący do monitoringu ekorozwoju gmin wiejskich na obszarach chronionych województwa świętokrzyskiego w formule UEK (U · E = K) w wybranych zmiennych opisowych. Zamierzeniem autorów jest wskazanie możliwości wykorzystania macierzy MP-odwrotnych w formule U · E = K w opisie ilościowym, wnioskowaniu łącznym (niewskaźnikowym) dla wielu zmiennych opisujących problematykę ekorozwoju badanego obszaru gmin. Dane do publikacji zostały zaczerpnięte z pracy habilitacyjnej współautora artykułu [Popławski 2009] (abstrakt oryginalny)

The focus of the following article is to draw attention to the relevant quantitative specifications, according to the eco development of rural communities in Świętokrzyskie voivodeship. This study shows copyright project of monitoring the eco development in such communities by using the formula U · E = K in selected variables. The authors' aim is to present the methodological possibilities to use the model U · E = K in the quantitative specification, drawing total conclusion (not indicatory one) in relation to many attributes describing the eco development of the mentioned area. The data in this article have been taken from the co-author's postdoctoral degree thesis. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Deutsch R., 1969. Teoria estymacji. PWN, Warszawa.
 2. Dobrzański G., 1994. Ekologiczne uwarunkowania inwestycji przemysłowych. Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok.
 3. Górka K., 2007. Wdrażanie koncepcji rozwoju zrównoważonego i trwałego. Ekonomia i Środowisko"2/32.
 4. Kaczmarczyk B., 2011. Optymalna data przystąpienia Polski do strefy euro - bilans kosztów i korzyści. W: Ryzyko kryzysu we współczesnej gospodarce - mechanizmy i środki zaradcze. Red. M. Mitręga. Zesz. Nauk. Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku Białej 2, 34-53.
 5. Kaczmarczyk B., 2012. Wycena wartości rynkowych spółek z wykorzystaniem macierzy MP-odwrotnych. W: W poszukiwaniu skutecznych narzędzi i modeli analizy zjawisk społeczno-gospodarczych. Red. T. Grabiński, L. Woszczek, S. Sorys, A. Tabor. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, Chrzanów, 145-160.
 6. Kawa B., Kaczmarczyk B., 2012. Wskaźnikowy i modelowy sposób oceny sytuacji finansowej Gminy Kraków na koniec 2011 roku. Zesz. Nauk. PTE 13, 199-213.
 7. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. 1997. Dz. U. Nr 78, poz. 483.
 8. Penrose R.A., 1955. A generalized inverse for matrices. Proc. Cambridge Phil. Soc. 51, 406-413.
 9. Poczta W., Kołodziejczak M., 2008. Społeczno-ekonomiczne zróżnicowanie regionalne w unii europejskiej. J. Agribus. Rural Dev. 1(7), 1-16.
 10. Popławski Ł., 2009. Uwarunkowania ekorozwoju gmin wiejskich na obszarach chronionych województwa świętokrzyskiego. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa [załącznik nr 3, s. 337 i następne, wersja elektroniczna danych z załączonym CD].
 11. Wysocki F., Łuczak A., 2012. Zastosowanie uogólnionej miary odległości GDM oraz metody TOPSIS do oceny poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego powiatów województwa wielkopolskiego. Przegl. Stat. 2. Nr specjalny, 298-311.
 12. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. 2001. Dz U. Nr 62, poz. 627. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010620627file:///C:/User/user/Downloads/D20010627Lj%20(1).pdf [dostęp: 15.10.2013].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu