BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rembeza Jerzy (Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy, Radzików)
Tytuł
Produkcja nasienna w krajach Unii Europejskiej
Seed Production in EU Countries
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2013, z. 4 (30), s. 219-230, tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Nasiennictwo, Produkcja, Produkcja roślinna, Rynek rolny
Seed, Production, Crop production, Agricultural markets
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Unia Europejska stanowi jeden z największych rynków nasiennych i region o najbardziej aktywnym handlu międzynarodowym materiałem siewnym. Produkcja kwalifikowanego materiału siewnego i jej udział w łącznym zużyciu materiału siewnego wykazują w poszczególnych krajach UE duże zróżnicowanie. Do krajów o wysokich wskaźnikach produkcji kwalifikowanego materiału najważniejszych roślin uprawnych należą: Dania, Francja, Niemcy i Wielka Brytania. Polska i Bułgaria charakteryzują się natomiast niskimi wskaźnikami produkcji kwalifikowanego materiału siewnego. (abstrakt oryginalny)

The article presents seed production in EU countries. EU as a whole is one of the biggest seed markets. Certified seed production differs considerably with regard to crops and country. Highest level of seed production reach: Denmark, France, Germany and United Kingdom. The opposite refers to Bulgaria and Poland. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk J., 2002. Ocena postępu w hodowli polskich mieszańców kukurydzy. Wieś Jutra 6(47), 29-31.
 2. Bocci R., Chable V., 2009. Pleasant sees in Europe: stakes and prospects. J. Agric. Environ. Int. Dev. 103, 81-93.
 3. Ceddida M.G., Graziano M.G. 2008. A descriptive analysis of conventional, organic and GM crop and certified seed production in the EU, JRC IPTS. European Commission, Luxemburg.
 4. Cleveland D.A., Solieri D., 2002. Farmers, scientists and plant breeding: integrating knowledge and practice. CABI Publishing, New York.
 5. Kloppenburg J., 2010. Impending dispossession, enabling repossession: biological open source and the recovery of seed sovereignty. J. Agric. Change 10, 3, 367-388.
 6. Poczta. W., Kołodziejczyk M., 2008. Regionaldifferenzierung der Landwirtschaftseffektivität in der Europäischen Union. J. Agribus. Rural Dev. 1(7), 109-121.
 7. Rembeza J., 1995. Produkcja I rynek ziemniaka w krajach europejskich. Instytut Ziemniaka, Bonin.
 8. Runowski H., 1997. Postęp biologiczny w rolnictwie. Wyd. SGGW, Warszawa.
 9. Ruttan V.W., 2002. Productivity growth in World agriculture: sources and constraints. J. Econ. Perspect. 16, 4, 161-184.
 10. Schmitz A., Moss C.B., Schmitz T.G., Furtan T.G., Schmitz H.C., 2010. Agricultural policy, agribusiness, and rent-seeking behaviour. University of Toronto Press, Toronto.
 11. Who will control the green economy? 2011. ETC Group Communique 11, 52.
 12. Wicki L., 2008. Produkcyjne i ekonomiczne efekty stosowania kwalifikowanego materiału siewnego w produkcji zbóż jarych i ziemniaków. Rocz. Nauk. Roln. Ser. G, 95(2), 48-59.
 13. Wicki L., 2010. Poziom wykorzystania nośników postępu biologicznego w rolnictwie polskim w latach 2006-2009. Rocz. Nauk. SERiA 12(1), 251-256.
 14. Wield D., Chataway J., Bolo M., 2010. Issues in the political economy of agricultural biotechnology. J. Agr. Change 10, 3, 342-366.
 15. www.escaa.org/index/action/page/id/9/title/certified-seed-quantities [dostęp: 05.2013].
 16. www.worldseed.org/isf/seed_statistics.html [dostęp: 05.2013].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu