BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wajszczuk Jerzy
Tytuł
Źródła konkurencyjności w warunkach globalizacji
Źródło
Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, 2006, t. 95 (XCV), s. 11-22
Tytuł własny numeru
Polskie przedsiębiorstwa wobec globalnej konkurencji
Słowa kluczowe
Teoria ekonomii, Ekonomia polityczna, Globalizacja, Konkurencyjność, Teoria ewolucyjna w ekonomii
Economic theory, Political economy, Globalization, Competitiveness, Evolutionary theory in economics
Abstrakt
Artykuł dotyczy źródeł międzynarodowej konkurencyjności gospodarki w warunkach globalizacji. Rozważania autora koncentrują się na zagadnieniach związanych z teoriami ewolucji w gospodarce rynkowej i teorią liberalnej ekonomii. Autor omawia także kwestie związane z międzynarodową ekonomią polityczną oraz rolą zarządzania na poziomie krajowym w obliczu globalnych wyzwań.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Allen P.M., Evolution, Innovation and Economics, [w:] Technical Change and Economic Theory, red. G. Dosi, C. Freeman, R. Nelson, G. Silverberg and L. Soete, Pinter, London 1988, s. 95-119.
 2. Annual Report of the Executive Board for the Financial Year Ended April 30, 2005, IMF, Washington 2005.
 3. Blair T., We are the Change - makers, Speech by Prime Minister and Leader of the Labour Party Conference, Brighton, 27 September 2005, www.labour.org.uk.
 4. Blitz J., The Believer, "Financial Times" 26-27 April 2003.
 5. Bremner B., The Yuan Grows Up, Untethered from the Dollar, it could become a Major World Currency, "BusinessWeek" 8-15 August 2005, s. 70 i 71.
 6. Buruma I., Sweet-talk, so Far, from Thai Strongman, "Financial Times" 12-13 June 2004.
 7. Dickie M., Investors Ready to Bet on Further Revaluations, "Financial Times" 23-24 July 2005.
 8. Global Financial Stability Report, Market Developments and Issues, IMF, Washington. September 2005.
 9. Hayek F.A., The Theory of Complex Phenomena, [w:] Studies in Philosophy - Politics, and Economics, Routledge & Kegan Paul, London 1967, s. 43-65.
 10. Hubbard G., Keep Your Eye on Japan, "BusinessWeek" 19 September 2005.
 11. IMF Annual Meetings 2005, Communique of the Ministers and Governors of the Group of Ten, IMF, Washington, 25 September 2005.
 12. IMF Annual Meetings 2005, Remarks by Rodrigo de Rato, IMF, Washington, 24 September 2005.
 13. International Political Economy, State-Market Relations in a Changing Global Order, wyd. 2, red. C. Roe Goddard, Patrick Cronin & Kishore C. Dash, Palgrave Macmillan, 2003, s. 1-5.
 14. Kay J., The Truth About Markets, Their Genius, their Limits, their Follies, Allen Lane, The Penguin Press, London 2003, s. 308.
 15. Landes D.S., The Wealth and Poverty of Nations, Norton, New York 1998.
 16. Li Ch., Beijing Aims Tax at Gas Guzzlers, "The Wall Street Journal Europe" 28 September 2005.
 17. McArthur J.W., Sachs J.D., The Growth Competitiveness Index: Measuring Technological Advancement and the Stages of Development, [w:] The Global Competitiveness Report 2001-2002, World Economic Forum, New York 2001, s. 30-32.
 18. More Ore for China's Mills, "BusinessWeek" 19 September 2005, s. 30.
 19. Morley J., On Compromise, Chapman & Hall, London 1874. Cyt. za: U. Witt, The Evolving Economy, Essays on the Evolutionary Approach to Economics, Edward Elgar, Cheltenham 2003, s. 12 i 13.
 20. O'Brien R., Williams M., Global Political Economy, Evolution and Dynamics, Palgrave Macmillan. New York 2004, s. 18.
 21. Popper K., Natural Selection and the Emergence of Mind, [w:] Evolutionary Epistemology, Rationality and Sociology of Knowledge, red. G. Raditzky, W.W. Bartley, Open Court, La Salle 1987. s. 139-155.
 22. Reactors? We'll Take Thirty, Please, "BusinessWeek" 3 October 2005, s. 28 i 29.
 23. Remarks by Chairman Alan Greenspan, Symposium sponsored by the Federal Reserve Bank of Kansas City, Jackson Hole, Wyoming, The Federal Reserve Board, 27 August 2005.
 24. Rosselet S., Methodology and Principles of Analysis, [w:] The Competitiveness Yearbook, International Institute for Management Development, Lozanna 2001, s. 50.
 25. Schumpeter J.A., The Analysis of Economic Change, "Review of Economic Statistic" 1935, No. 17, s. 2-10.
 26. Simon A.H., A Behavioral Model of Rational Choice, "Quarterly Journal of Economics" 1955, No. 69, s. 99-118. Cyt. za: U. Witt, Emergence and Dissemination of Innovations, s. 40 i 41.
 27. Wajszczuk J.J., Euro jako katalizator rozwoju, [w:] Biznes międzynarodowy. Od internacjonalizacji do globalizacji, red. M.K. Nowakowski, SGH, Warszawa 2005, s. 565-568.
 28. Wajszczuk J.J., Międzynarodowe środowisko finansowe - kierunki instytucjonalizacji, Key Text, Warszawa 2005.
 29. Witt U., The Evolution of Economic Institutions as a Propagation Process, [w:] U. Witt, The Evolving Economy, Essays on the Evolutionary Approach to Economics, Edward Elgar, Cheltenham 2003, s. 220.
 30. Witt U., Emergence and Dissemination of Innovations, [w:] U. Witt, The Evolving Economy, Essays on the Evolutionary Approach to Economics, Edward Elgar, Cheltenham 2003, s. 37.
 31. Witt U., Turning Austrian Economics into an Evolutionary Theory, [w:] The Evolving Economy, Essays on the Evolutionary Approach to Economics, Edward Elgar, Cheltenham 2003, s. 377.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-9512
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu