BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Niedziółka Ignacy (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Kachel-Jakubowska Magdalena (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Kraszkiewicz Artur (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Szpryngiel Mieczysław (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Tytuł
Analiza cech fizycznych brykietów z biomasy roślinnej
Analysis of Physical Properties of Plant Biomass Briquettes
Źródło
Inżynieria Rolnicza, 2013, R. 17, nr 2 (143), s. 233-243, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Agricultural Engineering
Słowa kluczowe
Biomasa, Surowce, Rolnictwo, Surowce roślinne, Cechy fizyczne
Biomass, Raw materials, Agriculture, Raw plant materials, Physical properties
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedstawiono analizę cech fizycznych brykietów wytworzonych z biomasy roślinnej. Do produkcji brykietów użyto słomy pszennej, żytniej, kukurydzianej, rzepakowej, mieszanki zbożowej oraz siana łąkowego. Badane surowce roślinne rozdrabniano za pomocą stacyjnej sieczkarni bębnowej, napędzanej silnikiem elektrycznym o mocy 7,5 kW. Teoretyczna długość cięcia materiałów roślinnych wynosiła 20 mm. Analizy wilgotności i wartości opałowej surowców oraz gęstości nasypowej i trwałości mechanicznej brykietów przeprowadzono zgodnie z obowiązującymi normami. Wilgotność surowców w stanie świeżym wynosiła od 16-20% dla słomy rzepakowej do 35-55% dla słomy kukurydzianej, natomiast w stanie suchym odpowiednio - od 11-13% do 13-15%. Średnia wartość opałowa dla badanych surowców roślinnych wahała się w przedziale od 16,1 do 17,2 MJ·kg-1. Do wytwarzania brykietów zastosowano brykieciarkę ślimakową JW-08 z podgrzewaną komorą zagęszczania. Gęstość nasypowa oraz trwałość mechaniczna brykietów zależały od rodzaju użytego surowca i temperatury w komorze zagęszczającej brykieciarki. Najniższa gęstość nasypowa brykietów zawierała się w przedziale 505-734 kg·m-3 dla siana łąkowego, a największa 643-827 kg·m-3 dla słomy kukurydzianej, przy temperaturze komory zagęszczającej 200 i 250°C. Natomiast trwałość mechaniczna brykietów wahała się odpowiednio od 50 do 75% dla siana łąkowego i od 69 do 94% dla słomy kukurydzianej, dla przyjętych temperatur komory zagęszczającej brykieciarki. (abstrakt oryginalny)

Analysis of physical properties of plant biomass briquettes was presented. Wheat, maize and rapeseed straw, grain mixture and meadow hay were used for production of briquettes. The researched plant raw materials were ground with the use of a drum straw-cutter driven with an electric motor of 7.5 kW capacity. Theoretical length of cutting plant materials was 20 mm. Moisture and calorific value analysis of materials as well as bulk density and mechanical strength of pellets were carried out according to valid standards. Moisture of raw materials in a fresh state was 16-20% for rapeseed straw to 35-55% for maize straw while in a dry state respectively 11-13% to 13-15%. The average calorific value for the researched plant materials was between 16.1 to 17.2 MJ·kg-1. For production of briquettes a screw briquetting machine JW-08 with a heated compression chamber was used. Bulk density and mechanical strength of briquettes depended on the type of the used material and temperature in the compression chamber of a briquetting machine. The lowest bulk density of briquettes was within 505-734 kg·m-3 for meadow hay and the highest was 643-827 kg·m-3 for maize straw at the temperature of the compression chamber 200 and 250°C. While mechanical strength was between respectively 50 to 75% for meadow hay and from 69 to 94% for maize straw for the accepted temperatures of the compression chamber of a briquetting machine. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk, F.; Frąckowiak, P.; Mielec, K.; Kośmicki, Z. (2005). Trwałość brykietów ze słomy przeznaczonej na opał, uzyskanych metodą zwijania. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 51(1), 33-36.
 2. Denisiuk, W. (2005). Produkcja roślinna jako źródło surowców energetycznych. Inżynieria Rolnicza, 5(80), 123-131.
 3. Denisiuk, W. (2008). Słoma - potencjał masy i energii. Inżynieria Rolnicza, 2(100), 23-30.
 4. Fiszer, A. (2008), Badania porównawcze współczynnika trwałości brykietów ze słomy. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 53(3), 69-71.
 5. Frączek, J. (red.). (2010a). Produkcja biomasy na cele energetyczne. Kraków, PTIR, ISBN 978-83-917053-8-4.
 6. Frączek, J. (red.). (2010b). Przetwarzanie biomasy na cele energetyczne. Kraków, PTIR, ISBN 978-83-917053-9-1.
 7. Frączek, J. (red.). (2010c). Optymalizacja procesu produkcji paliw kompaktowanych wytwarzanych z roślin energetycznych. Kraków, PTIR, ISBN 978-83-930818-0-6.
 8. Hejft, R. (2006). Wytwarzanie brykietów z odpadów roślinnych w ślimakowym układzie roboczym. Inżynieria Rolnicza, 5(80), 231-238.
 9. Kowalczyk-Juśko, A.; Zywer, A. (2011). Co za dużo, to ... na opał. Agroenergetyka, 4, 29-31.
 10. Majtkowski, W. (2007). Rośliny energetyczne na paliwo stałe. Wieś Jutra, 8/9, 16-18.
 11. Niedziółka, I.; Szymanek, M. (2010). An estimation of physical properties of briquettes produced from plant biomass. Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa, X, 301-307.
 12. O'Dogherty, M.J.; Huber, A.J.; Dyson, J.; Marshal, C.J. (1995). A study of the physical and mechanical properties of wheat straw. Journal of Agricultural Engineering Research, 62(2), 133-142.
 13. PN-EN 15103: 2010. Biopaliwa stałe - Oznaczanie gęstości nasypowej.
 14. PN-EN 15210-2: 2011. Biopaliwa stałe - Oznaczanie wytrzymałości mechanicznej brykietów i peletów. Część 2: Brykiety.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-7264
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu