BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Spychalski Grzegorz (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Selected Features of Polish Farmers
Wybrane charakterystyki kapitału społecznego polskich rolników
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2013, z. 4 (30), s. 231-242, tab., bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe
Kapitał społeczny, Obszary wiejskie, Rolnictwo
Social capital, Rural areas, Agriculture
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł przedstawia wyniki badań przeprowadzonych wśród właścicieli gospodarstw rolnych województwa wielkopolskiego w zakresie wybranych charakterystyk kapitału społecznego. Autor identyfikuje i określa wpływ czynników społeczno-zawodowych na jakość kapitału społecznego i wyprowadza wnioski statystyczne. W konkluzji ukazano instrumenty polityki gospodarczej wspierające rozwój obszarów wiejskich w tym aspekcie. Poziom wykształcenia, aktywność obywatelska i skłonność do działania wspólnego stanowią główne uwarunkowania jakości kapitału społecznego polskich obszarów wiejskich. (abstrakt oryginalny)

The paper presents results of the research carried out among farm owners in Wielkopolskie voivodeship referring to selected features of social capital. The author identifies and estimates impact of some socio-professional factors on social capital quality and derives statistical conclusion. As a result there is a list of economic policy measures facilitating rural areas development in this aspect. The level of education, civic activity and tendency for collective activity are main conditions of social capital quality in Polish rural areas. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Fukuyama F., 1997. Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity. PWN, Warszawa- -Wrocław.
  2. Sobczyk M., 2000. Statystyka. PWN, Warszawa.
  3. Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S., 2002. Metody statystyczne. PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
eng, pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu