BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zalewski Arkadiusz (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Tytuł
Zmiany na rynku nawozów azotowych w Polsce w latach 2000-2010
Changes in Nitrogen Fertilizers Market in Poland in 2000-2010
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2013, z. 4 (30), s. 257-266, tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Nawozy naturalne, Nawozy sztuczne, Rynek
Natural fertilizers, Artificial fertilizer, Market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedstawiono zmiany produkcji, zużycia oraz handlu zagranicznego nawozami azotowymi w Polsce latach 2000-2010. Przeprowadzono analizę struktury zużycia nawozów azotowych, handlu zagranicznego oraz bilansu rynkowego: mocznika, siarczanu amonu, saletry amonowej, saletrzaków, fosforanu amonu oraz RSM. Określono kierunki geograficzne handlu zagranicznego. Wyniki badań wykazały, że krajowy sektor nawozowy jest w pełni samowystarczalny w produkcji poszczególnych nawozów azotowych. Najczęściej stosowanymi nawozami azotowymi były: saletra amonowa, mocznik i saletrzaki, przy czym znaczenie saletry amonowej wyraźnie się zmniejszało. Siarczan amonu i RSM produkowano głównie na potrzeby eksportu, a saletrę amonową na rynek krajowy. (abstrakt oryginalny)

The article describes the evolution of production, consumption and foreign trade of nitrogen fertilizers in Poland in years 2000-2010. The structure of the use of nitrogen fertilizers, foreign trade and balance of the market of urea, ammonium sulfate, ammonium nitrate, calcium ammonium nitrate, ammonium phosphate and UAN were analysed. Geographical directions of foreign trade were specified. The results showed that the domestic fertilizer sector is fully self-sufficient in the area of production of various nitrogen fertilizers. The most commonly used nitrogen fertilizers were: ammonium nitrate, urea and calcium ammonium nitrate while the importance of ammonium nitrate was clearly reduced. Ammonium sulphate and UAN produced mainly for export, and ammonium nitrate for the domestic market. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Baza Danych Handu Zagranicznego GUS. http://hinex.stat.gov.pl/hinex/aspx/index.aspx [dostęp: 15.03.2013].
  2. Fotyma M., Igras J., Kopiński J. 2009. Produkcyjne i środowiskowe uwarunkowania gospodarki nawozowej w Polsce. W: Kierunki zmian w produkcji roślinnej do roku 2020. IUNG, Puławy, 187-206.
  3. Grzebisz W. 2008. Nawożenie roślin uprawnych. Podstawy nawożenia. PWRiL, Poznań.
  4. Misala J., 2000. Istota i mierniki międzynarodowej konkurencyjności gospodarki w świetle teorii wymiany. W: Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z UE i globalizacji. SGH, Warszawa, 103-125.
  5. Piwowar A., 2012 a. Charakterystyka przemysłu nawozowego w Polsce. Przem. Chem. 11, 2085-2089.
  6. Piwowar A., 2012 b. Rynek nawozów azotowych w Polsce - stan i kierunki zmian. Zesz. Nauk. SGGW - Ekon. Org. Gospod. Żyw. 95, 146-156.
  7. IFA 2012. http://www.fertilizer.org/ifa/HomePage/STATISTICS [dostęp: 1.03.2013].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu