BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Osiak Jarosław (Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania), Klimkiewicz Marek (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Mruk Remigiusz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Roszkowski Henryk (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Słoma Jacek (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Wojdalski Janusz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Wpływ parametrów wytłaczania na zimno oleju rzepakowego w prasie ślimakowej na wybrane właściwości fizyko-chemiczne produktu jako paliwa silnikowego
Impact of Rapeseed Oil Cold Extraction in a Screw Press on the Selected Physical and Chemical Properties of a Product as Engine Fuel
Źródło
Inżynieria Rolnicza, 2013, R. 17, nr 2 (143), s. 253-261, rys., tab., bibliogr. 29 poz.
Agricultural Engineering
Słowa kluczowe
Biopaliwa, Właściwości fizykochemiczne, Olej rzepakowy
Biofuels, Physicochemical property, Canola oil
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Badano wpływ parametrów technologicznych wytłaczania na zimno ziaren rzepaku w prasie ślimakowej na ilość pozyskanego oleju oraz zawartość zanieczyszczeń w postaci związków fosforu. Parametry procesu wytłaczania mają istotny wpływ na właściwości użytkowe oleju rzepakowego jako paliwa. Wyniki badań pozwalają na sformułowanie wniosku, że istnieje konieczność oznaczania zawartości fosforu w wytłaczanym oleju. Badania takie powinny uwzględniać odmianę rzepaku, stosowane zabiegi agrotechniczne, miejsce i termin zbiorów, sposób przechowywania oraz wstępnego przygotowania ziaren rzepaku. Niewłaściwy dobór parametrów wytłaczania może skutkować znacznym wzrostem zawartości związków fosforu w uzyskanym paliwie, co będzie mieć bardzo niekorzystny wpływ na pracę i trwałość silnika. (abstrakt oryginalny)

The influence of the technological parameters of rape seed cold extrusion process with screw press on the amount of oil and contents of contaminants phosphorus compounds was investigated. The process parameters have a significant impact on the performance of rapeseed oil as a fuel.The results of investigations point out at necessity of phosphorus content determination in the extruded oil. Such investigations should be carried out depending on the variety of rape seed, used agricultural practices, site and date of harvesting storage and pre-treatment of seed. The incorrect selection of pressing parameters can result in considerable increase in the content of phosphorus compounds in the obtained fuel; that can affect very disadvantageously the engine operation and life. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bocheńska, A. (2009). Wpływ parametrów procesu tłoczenia oraz dodatków na właściwości oleju rzepakowego jako paliwa do silników o zapłonie samoczynnym. Płock, Politechnika Warszawska, rozprawa doktorska.
 2. Bocheński, C. (2003). Biodisel - paliwo rolnicze. Warszawa, Wydawnictwo SGGW, ISBN 83-7244-412-9.
 3. Calisir, S.; Marakoglu, T.; Ogut, H.; Ozturk, O. (2005). Physical properties of rapeseed (Brassica napus oleifera L.). Journal of Food Engineering, 69, 61-66.
 4. Carter, A.D. (2000). Herbicide movement in soils: principles, pathways and processes. Weed Research, 40, 113-122.
 5. Drosio, A.; Klimkiewicz M.; Mruk R. (2011a). Energetic and technical analysis of winter rapeseed production technology. MOTROL, 13, 100-110.
 6. Drosio, A.; Klimkiewicz M.; Mruk R. (2011b). Energetic and technological analysis of the process of oil pressing from winter rape. TEKA Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa, 11C, 23-57.
 7. Farkas, F. (2009). Plant oil derivates as fuels. Polish Journal of Chemical Technology, 11, 1, 4-7.
 8. Guderjan, M.; Elez-Martinez, P.; Knorr, D. (2007). Application of pulsed electric fields at oil yield and content of functional food ingredients at the production of rapeseed oil. Innovative Food Science and Emerging Technologies, 8, 55-62.
 9. Hossain, A.K.; Davies, P.A. (2010). Plant oils as fuels for compression ignition engines: A technical review and life-cycle analysis. Renewable Energy, 35, 1-13.
 10. Jakóbiec, J. (2006). Ocena produktów z oleju rzepakowego przeznaczonych na paliwa silnikowe. Kraków, WIGSMiE PAN, ISBN 83-8917-494-4
 11. Jóźwiak, D.; Szlęk A. (2006). Ocena oleju rzepakowego jako paliwa kotłowego. Energetyka i Ekologia, 6, 449-451.
 12. Kachel-Jakubowska, M. (2009). Influence of acid number and peroxide number content on the quality rape seeds for consumption and biofuel industry. TEKA Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa, 9, 114-120.
 13. Karaosmanoglu, F.; Kurt G.; Ozaktas T. (2000). Long term CI engine test of sunflower oil. Renewable Energy, 19, 219-221.
 14. Kartika, A.; Pontalier, P.Y.; Rigal, L. (2006). Extraction of sunflower oil by twin screw extruder: Screw configuration and operating condition effects. Bioresource Technology, 97, 2302-2310.
 15. Leśniak, A.; Ustasz, L.; (2006). Zmiany właściwości fizykochemicznych oleju rzepakowego poddanego obróbce termicznej i ich kinetyczna analiza. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 710, 81-96.
 16. Markiewicz K.; Zadernowski R.; Markiewicz E. (1992). Zawartość wybranych mikro- i makropierwiastków w nasionach rzepaku uprawianego w Polsce północnowschodniej. Rośliny Oleiste, 14, 2, 207-211.
 17. Markiewicz, K.; Zadernowski, R.; Nowak-Polakowska, H.; Lossow, B.; Markiewicz, E. (1993). Wybrane składniki mineralne w oleju rzepakowym. Postępy Nauk Rolniczych, 40/45, 6, 157-160.
 18. Nwafor, O.M.I. (2004). Emission characteristics of diesel engine running on vegetable oil with elevated fuel inlet temperature. Biomass & Bioenergy, 27, 507-511.
 19. Osiak, J.; Wojdalski, J. (2006). Wybrane technologiczno-energetyczne aspekty tłoczenia nasion lnu. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego, 16, 2, 30-31.
 20. Panasiewicz, M.; Mazur, J.; Zawiślak, K.; Sobczak, P.; (2009). An influence of preliminary rapeseed processing on oil extrusion. TEKA Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa, 9, 217-222.
 21. Podkówka, W. (2004). Biopaliwo, gliceryna, pasza z rzepaku. Bydgoszcz, WUAT-R, ISBN 83- 89334-16-X.
 22. Rotkiewicz, D.; Konopka, I. (1998). Związki fosforu w nasionach i w oleju rzepakowym. Rośliny Oleiste. 19, 1, 61-70.
 23. Rotkiewicz, D.; Konopka, I.; Murawa, D.; Warmiński, K. (2001). Wpływ wybranych kombinacji środków ochrony roślin na zawartość związków fosforu w nasionach i oleju rzepakowym. Biuletyn Naukowy UWM, 12, 391-397.
 24. Savoire, R.; Lanoisellé, J-L.; Vorobiev, E. (2013). Mechanical Continuous Oil Expression from Oilseeds: A Review. Food and Bioprocess Technology, 6, 1, 1-16.
 25. Tys, J.; Rusinek, R.; Olejarski, P.; Korbas, M.; Jajor, E.; Gadkowski, K. (2011). Teraz rzepak, teraz olej. Tom 5. Suszenie i Przechowywanie Rzepaku. Warszawa, PSPO, ISBN 83-92754-17-4.
 26. Vadke, V.S.; Sosulski, F.W.; Shook, C.A. (1988). Mathematical Simulation of an Oilseed Press. Journal of the American Oil Chemists' Society, 65, 10, 1610-1616.
 27. Wcisło, G. (2005). Determination of rapeseed oils combustion heat in calorimeter bomband an assesment of the heat value. TEKA Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa, 5, 233-239.
 28. Wcisło, G. (2006). Application of the cold stamping method for rapeseed oil extraction. TEKA Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa, 6, 175-181.
 29. PN-EN 14107:2004. Produkty przetwarzania olejów i tłuszczów - Estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME) - Oznaczanie zawartości fosforu metodą spektrometrii emisyjnej z plazmą sprzężoną indukcyjnie (ICP).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-7264
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu