BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rybak Mirosława
Tytuł
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa w gospodarce globalnej w świetle obowiązujących paradygmatów i w nauczaniu Jana Pawła II
Źródło
Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, 2006, t. 95 (XCV), s. 46-55
Tytuł własny numeru
Polskie przedsiębiorstwa wobec globalnej konkurencji
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Etyka biznesu, Etyka działalności gospodarczej, Etyka przedsiębiorstwa, Rynek globalny, Globalizacja, Dylematy społeczne gospodarki, Związek polityki społecznej z gospodarką, Ekonomia społeczna, Odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wartości w biznesie
Corporate Social Responsibility (CSR), Business ethics, Business activity ethics, Corporate ethics, Global market, Globalization, Social dilemmas in economy, Relationship of social policy and the economy, Social economy, Enterprise responsibility, Values ​​in business
Jan Paweł II
Abstrakt
Artykuł porusza zagadnienie społecznej odpowiedzialności biznesu, przedstawia różne jej uzasadnienia i interpretacje. Autor omawia modele społecznej odpowiedzialności, strukturalne i organizacyjne przygotowanie się przedsiębiorstw do działań społecznie odpowiedzialnych oraz wskazuje na zaczerpnięte z religii katolickiej uzasadnienia dla angażowania się biznesu w rozwiązywanie problemów społecznych.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ackerman R., Bauer B., Corporate Social Responsiveness. The Modern Dilemma, Reston Van, Reston 1976, s. 7.
 2. Carroll A.B., Business and Stakeholder Management, wyd. 2, College South-Western Publishing Co, Cincinnati, Ohio 1993.
 3. Davis K., Blomstrom R., Business and Society: Environment and Responsibility, wyd. 3, McGraw-Hill, New York 1975, s. 6.
 4. Des Jardins J.R., McCall J.J., Contemporary Issues in Business Ethics, Festoon Publishing Company, Belmont 1985. s. 44.
 5. Donaldson T., The Stakeholders Theory of the Corporation: Concept, Evidence and Implications, "Academy of Management Review" 1995, s. 69-71.
 6. Filek J., Odpowiedzialność jednostek, przedsiębiorstw i biznesu, [w:] Etyczny fundament gospodarowania, red. A. Węgrzecki, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 1999.
 7. Frederick W.C., From CSR 1 to CSR 2. "Business and Society" August 1994, s. 144.
 8. Freeman E.R., Liedke J., Corporate Social Responsibility: A Critical Approach, "Business Horizons" July-August 1991, s. 92-98.
 9. Heald M., The Social Responsibility of Business: Company and Community 1900-1960, Case-Western Reserve Press. Cleveland 1970.
 10. Jan Paweł II, Pomiąć i tożsamość, Wyd. Znak, Kraków 2005, s. 50.
 11. Jan Paweł II, Veritatis Splendor, TUM, Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej. Wrocław, s. 53.
 12. Kang Y.Ch., Wood D.J., Before Profit Social Responsibility Turning the Economic Paradigm Upside Down, "Business and Society" 1995, Proceedings, s. 414.
 13. Klimczak B., Globalizacja gospodarcza - napięcie między wolnością i odpowiedzialnością, [w:] "Annales" - Etyka w życiu gospodarczym, t. 6, Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania, Łódź 2003, s. 228-233.
 14. Mariański J., Kościół wobec dylematów gospodarki rynkowej, [w:] Religia i gospodarka, red. S. Partycki, t. 1, KUL, Lublin 2005, s. 12.
 15. McGuire J.. Business and Society, McGraw-Hill. New York 1963, s. 144.
 16. Rybak M., Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 28-34.
 17. Sethi S.P., Dimension of Corporale Social Responsibility: An Analytical Framework, "California Management Review" Spring 1975, s. 58-64.
 18. Słomka W., Wolność i zniewolenie, The Church of Most Sacred Hart of Jesus, New Jersey 1988, s. 106.
 19. Stacewicz J., W kierunku makroekonomii, SGH, Warszawa 2003.
 20. Szymański W., Interesy i sprzeczności globalizacji. Wprowadzenie do ekonomii globalnej, Difin, Warszawa 2004, s. 74.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-9512
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu