BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pluta Roman (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)
Tytuł
Stopy przejścia między stanami naturalnego rozwoju niektórych chorób przewlekłych - na przykładzie USA
Transition Rates between States of the Natural Development of Some Chronic Diseases on the Example of the U.S.
Źródło
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata Tes Oikonomias, 2013, z. 7, s. 39-48, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Opieka zdrowotna, Choroby, Świadczenia zdrowotne
Health care, Illness, Health care benefits
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Niniejszy artykuł jest kontynuacją badań przedstawionych we wcześniejszych pracach ([7]-[9]). Podstawą teoretyczną tych badań jest interpretacja naturalnego rozwoju choroby w kategoriach modelu Shapiro-Stiglitza ([11]) oraz wykorzystanie gotowości do płacenia w interpretacji Stranda ([12]) do ustalenia priorytetów opieki zdrowotnej. Podstawową trudnością badawczą jest brak danych dotyczących wielkości prawdopodobieństw przejścia między stanami naturalnego rozwoju choroby (tzw. stopami przejścia) oraz poziomów użyteczności konsumpcji w tych stanach. Wskutek tego, badania priorytetów opieki zdrowotnej oparte na podejściu Shapiro-Stiglitza-Stranda mają przeważnie analityczny charakter. Celem niniejszego artykułu jest obliczenie wielkości stóp przejścia pomiędzy stanami naturalnego rozwoju choroby w ujęciu Shapiro-Stiglitza-Stranda na podstawie szpitalnych przepływów pacjentów w USA w roku 1990 w odniesieniu do trzech chorób przewlekłych: cukrzycy, nowotworów złośliwych i chorób serca. Według wiedzy autora artykułu, jest to pierwsza w literaturze przedmiotu próba operacjonalizacji tego typu stóp przejścia w przypadku poszczególnych chorób. (abstrakt oryginalny)

This paper presents a method for calculating the transition rates in the scheme of natural development of a chronic disease. The computations are based on the hospital discharges, the deaths and the prevalence rates in the U.S. in 1990. Scheme of chronically ill patient flows, no hospitalization in remission, constant increase in the prevalence rates and time-limited hospitalization - these are assumptions of the method. Incidence rate, relapse rate and remission rate are calculated in the case of diabetes, cardiovascular diseases and malignant neoplasms. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Boyd J.H., Are Americans Getting Sicker or Healthier?, "Journal of Religion and Health", Winter 2006, Vol. 45, No. 4, Blanton-Peale Institute.
 2. Klima G., Programowanie dynamiczne i modele rekursywne w ekonomii, "Materiały i Studia" 2005, 201, Narodowy Bank Polski, Warszawa.
 3. Kowalski L., Procesy stochastyczne. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2005, http://statystyka.rezolwenta.eu.org/ Materiały/ procesy-2005.pdf [stan z 10.08.2008].
 4. National Center for Health Statistics, Health, United States, 1992, Hyattsville, Maryland: Public Health Service. 1993.
 5. National Center for Health Statistics, Health, United States, 2003, Hyattsville, Maryland 2003.
 6. Partnership for Solutions, Chronic Conditions: Making the Case for Ongoing Care, Baltimore, MD: Johns Hopkins University, September 2004 Update, http://www.partnershipforsolutions.org [stan z 1.10.2010].
 7. Pluta R., Elementarne priorytety opieki zdrowotnej w społeczeństwie rozwiniętym na przykładzie USA, [w:] Rudawska I., Urbańczyk E. (red.), Opieka zdrowotna. Zagadnienia ekonomiczne, Difin SA, Warszawa 2012, ss. 241-259.
 8. Pluta R., Elementarne priorytety opieki zdrowotnej, "Zeszyty Naukowe Instytutu Zarządzania i Marketingu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Pragmata tes Oikonomias", z. 4, Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2010, ss. 95-117.
 9. Pluta R., Ewolucja elementarnych priorytetów opieki zdrowotnej, [w:] Ucieklak-Jeż P. (red.), Społeczne aspekty gospodarki rynkowej, Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2011, ss. 171-189.
 10. Romer D., Makroekonomia dla zaawansowanych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 11. Shapiro C., Stiglitz J.E., Equilibrium Unemployment as a Worker Discipline Device, "American Economic Review", June 1984, t. 74, s. 433-444.
 12. Strand J., A continuous-time value function approach to VSL and VSI valuation, Department of Economics, University of Oslo, http://folk.uio.no/jostrand/lifevalue.pdf [stan z 9.07.2008].
 13. Ucieklak-Jeż P., Zmiany w liczbie lat zdrowego życia Polaków w starszych grupach wiekowych, [w:] W. Ostasiewicz (red.), Silesian Statistical Review, Wrocław 2013, ss. 245-259.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-2999
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu