BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Strzyżewska Marianna
Tytuł
Sytuacja polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych
Źródło
Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, 2006, t. 95 (XCV), s. 67-80, rys.
Tytuł własny numeru
Polskie przedsiębiorstwa wobec globalnej konkurencji
Słowa kluczowe
Funkcjonowanie przedsiębiorstwa na rynku, Otoczenie przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwo, Przedsiębiorstwo na rynku, Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym, Sektor przedsiębiorstw, Otoczenie biznesu, Prawne i społeczne otoczenie biznesu
Enterprises functioning in the market, Enterprise environment, Enterprises, Enterprise in the market, Company on the international market, Manufacturing sector, Business environment, Legal and social business environment
Abstrakt
W artykule przedstawiono wybrane czynniki zewnętrzne określające sytuację polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych, takie jak: ogólne warunki prawne określające funkcjonowanie polskich przedsiębiorstw oraz wpływające na nie działania administracji wszystkich szczebli; relacje przedsiębiorstw z układem eksportowym; relacje przedsiębiorstw z konkurentami krajowymi, relacje przedsiębiorstw z układem produkcyjnym; przewagi konkurentów zagranicznych. Omówiono skutki działania czynników z otoczenia przedsiębiorstw dla ich sytuacji na rynkach zagranicznych oraz wskazano kierunki działania przedsiębiorstw dla umocnienia ich pozycji na rynkach zagranicznych.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bielecki J., Wyprzedziliśmy Danię, "Rzeczpospolita" 23.06.2005, dodatek "Ekonomia i Rynek", s. 3.
 2. Brzozowski J., Polskie hity eksportowe 2001, "Boss Gospodarka" 2002, nr 6, s. 13.
 3. Deszczyński P., Wpływ pomocy gospodarczej RFN dla krajów rozwijających się na jej międzynarodową konkurencyjność, referat przygotowany na konferencję, pt. "Międzynarodowa konkurencyjność Niemiec w rozszerzonej Unii Europejskiej", Instytut Gospodarki Światowej SGH, Warszawa, 27.10.2005 r., s. 2-13.
 4. Ghauri P., Lutz C., Tesfom G., Using networks to solve export marketing problems of small-and medium - sized firms from developing countries, "European Journal of Marketing" 2003, Vol. 37, No. 5/6, s. 730.
 5. Gorynia M., Zachowania przedsiębiorstw w okresie transformacji, Wydawnictwo AE, Poznań 2000, s. 71.
 6. Hardin G., The Tragedy of the Commons, "Science" 1968, No. 162, s. 1243. Cyt. za: E. Hankiss, Pułapki społeczne, Wiedza Powszechna, Warszawa 1986, s. 16.
 7. Johanson J., Mattsson L.G., Internationalization in Industrial Systems - A Network Approach, [w:] The Internationalisation of the Firm, red. P.J. Buckley, The Internationalisation of the Firm, Academic Press Ltd, London 1993, s. 303-321.
 8. Kotler P., Megamarketing, "Harvard Business Review" March-April, 1986, s. 117.
 9. Koźmiński A.K., Zarządzanie międzynarodowe, PWE, Warszawa 1999, s. 240.
 10. Kulczycka D., Realizacja unijnych standardów jakościowych w polskim przemyśle spożywczym, [w:] Polskie przedsiębiorstwa wobec standardów europejskich, IFGN SGH, Warszawa 2003, s. 257.
 11. Misala J., Ewolucja międzynarodowej konkurencyjności gospodarki Niemiec oraz implikacje dla powiązań gospodarczych z Polską, referat przygotowany na konferencję pt. "Międzynarodowa konkurencyjność Niemiec w rozszerzonej Unii Europejskiej", Instytut Gospodarki Światowej SGH, Warszawa, 27.10.2005 r., s. 9-10.
 12. Olesiński Z., Predygier A., Jóźwik A., Zarządzanie w sieci. Wybrane aspekty, [w:] Informacja i wiedza w zintegrowanym systemie zarządzania, Zakamycze 2004, s. 92.
 13. Przybylski M., Mało nas na światowych rynkach, "Rzeczpospolita" 23.06.2005, dodatek "Ekonomia i Rynek", s. 3.
 14. Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego, Warszawa 2004, s. 21.
 15. Schumpeter J.A., Capitalism, Socialism and Democracy, wyd. 3, New York 1950, s. 129-130.
 16. Simon H., Tajemniczy mistrzowie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 17. Wajszczuk J.J., Nowe warunki konkurencji na rynkach europejskich, [w:] Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw w Polsce, "Materiały i Prace" nr LXXXIX, IFGN SGH, Warszawa 2000, s. 2-3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-9512
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu