BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wojdalski Janusz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Klimkiewicz Marek (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Dróżdż Bogdan (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Mruk Remigiusz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Słoma Jacek (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Wybrane właściwości mieszanin oleju rzepakowego z benzyną lotniczą
Selected Properties of Rapeseed Oil and Aviation Gasoline Blends
Źródło
Inżynieria Rolnicza, 2013, R. 17, nr 2 (143), s. 349-358, rys., tab., bibliogr. 28 poz.
Agricultural Engineering
Słowa kluczowe
Olej rzepakowy, Paliwa płynne
Canola oil, Liquid fuels
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedstawiono wyniki badań, których celem było określenie wpływu dodatku benzyny lotniczej Jet-A1 do oleju rzepakowego na wybrane właściwości mieszanin, mogących mieć zastosowanie jako paliwo silnikowe. Porównano właściwości składników oraz mieszanin składających się z oleju rzepakowego z benzyną lotniczą Jet-A1 w ilościach 10%, 20% i 30% (v/v). Zbadano przebiegi destylacji oraz gęstość i lepkość poszczególnych produktów. Zwiększenie udziału benzyny lotniczej Jet-A1 do 30% w mieszaninie z olejem rzepakowym wpłynęło na zmniejszenie lepkości kinematycznej produktu z 34,0 mm2·s-1 do 15,5 mm2·s-1/ oraz gęstości z 921,0 kg·m-3 do 890,9 kg·m-3. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the results of a study aimed at determining the effect of rapeseed oil enhanced with aviation gasoline Jet-A1 on the properties of engine fuel mixtures. The properties of ingredients and mixtures composed of rapeseed oil and aviation gasoline Jet-A1 in the amount of 10%, 20% and 30% (v/v) were compared. The distillation process was analyzed, and the density and viscosity of each product were determined. The addition of 30% aviation gasoline Jet-A1 to the mixture with rapeseed oil reduced viscosity from 34.0 mm2·s-1 to 15.6 mm2·s-1 and density from 921.0 kg·m-3 to 890.9 kg·m-3.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ambrozik, A.; Kurczyński, D. (2006). Ocena porównawcza charakterystyk obciążeniowych silnika o zapłonie samoczynnym zasilanego olejem napędowym, paliwem roślinnym i ich mieszaniną. MOTROL, 8A, 21-30.
 2. Ambrozik, A.; Kurczyński, D. (2008). Analiza wielkości szybkozmiennych silnika AD3.152 UR zasilanego paliwem mineralnym pochodzenia roślinnego i jego mieszaninami. MOTROL, 10, 11-22.
 3. Bocheński, C.; Bocheńska, A. (2005). Badania właściwości mieszaniny oleju napędowego z estrami etylowymi oleju rzepakowego. MOTROL, 7, 24-34.
 4. Bocheński, C.; Bocheńska, A. (2008). Olej rzepakowy paliwem do silników Diesla. Czasopismo Techniczne. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, M-8, 133-142. Pozyskano z: http://suw.biblos.pk.edu.pl/resources/i1/i0/i1/i9/r1019/BochenskiC_OlejRzepakowy.pdf
 5. Cieślikowski, B.; Juliszewski, T.; Mazurkiewicz, J. (2006). Lepkość kinematyczna biopaliwa i fazy glicerynowej. Inżynieria Rolnicza, 12(87), 59-65.
 6. Czarnocka, J.; Malinowski, A.; Sitnik, L. (2011). Ocena właściwości fizykochemicznych trójskładnikowego biopaliwa do zasilania silników o zapłonie samoczynnym, Archiwum Motoryzacji, 4, 37-42. Pozyskano z: http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article- BGPK-3453-3044/c/httpwww_bg_utp_edu_plartarchiwum20motoryzacji2011czarnocka2.pdf
 7. Demirbas, A. (2008). Relationships derived from physical properties of vegetables oil and biodiesel fuels. Fuel, 87, 1743-1748.
 8. Dmitreva, T. V.; Sirovatka, L. A.; Bortnitskii, V. I. (2004). Effect of ultrasound on the properties of the rapeseed oil - monoethanolamine system. Chemistry and Technology of Fuels and Oils, 40, 6, 392-396.
 9. Farkas, F. (2009). Plant oil derivates as fuels. Polish Journal of Chemical Technology, 11, 1, 4-7.
 10. Guderjan, M.; Elez-Martinez, P.; Knorr, D. (2007). Application of pulsed electric fields at oil yield and content of functional food ingredients at the production of rapeseed oil. Innovative Food Science and Emerging Technologies, 8, 55-62.
 11. Hossain, A. K.; Davies, P.A. (2010). Plant oils as fuels for compression ignition engines: A technical review and life-cycle analysis. Renewable Energy, 35, 1-13.
 12. Jakóbiec, J.; Bocheńska, A.; Ambrozik, A. (2011). Modyfikacja właściwości fizykochemicznych i użytkowych paliwa rzepakowego. Inżynieria Rolnicza, 4(129), 85-92.
 13. Kachel-Jakubowska, M. (2009). Influence of acid number and peroxide number content on the quality rape seeds for consumption and biofuel industry. TEKA Kom. Mot. Energ. Roln., 9, 114-120.
 14. Karaosmanoglu, F.; Kurt, G.; Ozaktas, T. (2000). Long term CI engine test of sunflower oil. Renewable Energy, 19, 219-221.
 15. Knothe, G., (2010). Biodiesel and renewable diesel: A comparsion. Progress in Energy and Combustion Science, 36, 364-373.
 16. Nwafor, O.M.I. (2004). Emission characteristics of diesel engine running on vegetable oil with elevated fuel inlet temperature. Biomass & Bioenergy, 27, 507-511.
 17. Panasiewicz, M.; Mazur, J.; Zawiślak, K.; Sobczak, P. (2009). An influence of preliminary rapeseed processing on oil extrusion. TEKA Kom. Mot. Energ. Roln., 9, 217 - 222.
 18. Piekarski, W.; Tys J.; Jackowska, I.; Kaczor, A.; Zając, G.; Starobrat, P. (2003). Technologiczne i ekonomiczne uwarunkowania produkcji biopaliw z rzepaku. Acta Agrophysica. Rozprawy i Monografie, Lublin. Pozyskano z: http://www.old.acta-agrophysica.org/artykuly/acta_agrophysica /ActaAgr_99_2003_0_0_0.pdf
 19. Pilarski, K.; Krysztofiak, A., (2009). Wpływ dodatków chemicznych na właściwości fizyczne oleju rzepakowego. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 54(1), 27-30. Pozyskano z: http://www.pimr.poznan.pl/biul/2009_1_PK.pdf
 20. Radkowski, S.; Piętak, A.; Kruczyński, S.W.; Szewczyk, K.; Struś, M. (2006). Wieloaspektowa analiza stosowania paliw alternatywnych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem biopaliw. Pozyskno http://cms.transport.gov.pl/files/0/1791040/Wieloaspektowaanalizastosowaniapaliwalternatywnych.pdf
 21. Ramadhas, A.S.; Jayaraj, S.; Muraleedharan, C. (2004). Use of vegetable oils as I.C. engine fuels - A review. Renewable Energy, 29, 727-742.
 22. Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin. (2008). Raport z badań nad zastosowaniem czystego oleju rzepakowego jako paliwa w maszynach rolniczych (wykonany na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Ożańsk, 1-25.
 23. Shahid, E.M.; Jamal, Y. (2008). A revive of biodiesel as vehicular fuel. Renewable & Sustainable Energy Reviews, 12, 2477-2487.
 24. Szlachta, Z. (2002). Zasilanie silników wysokoprężnych paliwami rzepakowymi. Warszawa, WKiŁ.
 25. Ullah, F.; Bano, A.; Ali, S. (2013). Optimization Of Protocol For Biodiesel Production of Linseed (Linum Usitatissimum L.) Oil. Polish Journal of Chemical Technology, 15, 1, 1509-8117.
 26. Wcisło, G. (2005). Determination of rapeseed oils combustion heat in calorimeter bomband an assesment of the heat value. TEKA Kom. Mot. Energ. Roln., 5, 233-239.
 27. Wcisło, G. (2006). Application of the cold stamping method for rapeseed oil extraction. TEKA Kom. Mot. Energ. Roln., 6, 175-181.
 28. Wojdalski, J.; Bocheński, C. (2010). Badania procesu spalania oleju rzepakowego i jego mieszanin z dodatkami w komorze badawczej przy zmiennych parametrach powietrza i doprowadzania paliwa (Common Rail). Raport z realizacji projektu badawczego KBN N 502 007 31/0573. Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-7264
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu