BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skwarek Janusz (University of Management and Administration in Zamość, Poland), Łygas Andrzej (University of Management and Administration in Zamość, Poland)
Tytuł
Innovative Economy and Adult Education
Innowacyjna gospodarka i edukacja dorosłych
Źródło
Barometr Regionalny, 2013, t. 11, nr 4, s. 65-68, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Innowacyjność gospodarki, Kształcenie ustawiczne, Kwalifikacje zawodowe
Innovation economy, Lifelong learning, Professional skills
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Prezentowany artykuł dotyczy istotnych zagadnień związanych z edukacją ustawiczną dorosłych w kontekście działalności innowacyjnej we współczesnej gospodarce. Postęp cywilizacyjny wymusza nowe cele i zadania w całym systemie edukacji, a w szczególności w zakresie kształcenia dorosłych. Edukacja i doskonalenie zawodowe pracowników ma bezpośrednie przełożenie na rozwój firm i przedsiębiorstw. Działania innowacyjne wnoszą wkład do rozwoju i rozpowszechniania nowych rozwiązań technologicznych oraz organizacyjnych, tworząc i przechowując wiedzę i umiejętności. Główne podmioty w obszarze tworzenia i rozpowszechniania innowacji to przede wszystkim nauka akademicka i stosowana, przedsiębiorstwa, środowiska biznesowe, instytucje rządowe, korporacje oraz organizacje międzynarodowe. (abstrakt oryginalny)

This paper concerns important issues connected with adult continuing education in the context of innovative activity in a modern economy. The progress of civilization in the world leads to the creation of new goals and objectives in the entire system of education, and in particular in adult education. Education and the professional training of workers are closely connected with the development of companies and enterprises. Innovative activities contribute to the development of new technological and organizational solutions and to their popularization, creating and storing knowledge and abilities. The main elements in the sphere of the creation and popularization of innovation are: academic and applied sciences, companies, business environments, government institutions, corporations and international organizations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Babiak, J. 2008. "Wiedza i innowacyjność we współczesnej gospodarce." In Fundusze Europejskie a innowacyjność polskiej gospodarki, edited by J. Babiak. Warszawa: Studio Emka.
  2. Banach, C. 2010. "Edukacja polska wobec wyzwań i zadań do roku 2020." In Proces kształcenia i jego uczestnicy, edited by K. Denek, A. Kamińska, W. Kojs and P. Oleśniewicz, 31-38. Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza "Humanitas" - Wyższa Szkoła Humanistyczna.
  3. Kwiatkowski, S.M. 1999. "Perspektywy oświaty dorosłych w Polsce." Edukacja Ustawiczna Dorosłych no. 2:17-21.
  4. Lichniak, I. 2010. "Innowacja, proces innowacyjny, system innowacyjny." In Innowacyjność jako czynnik wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej polskich regionów w latach 2002-2007, edited by H. Godlewska. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza.
  5. Nauczanie i uczenie się. Na drodze do uczącego się społeczeństwa. Biała Księga Kształcenia i Doskonalenia. 1997. Translated by K. Pachniak and R. Piotrowski. Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP Towarzystwa Wiedzy Powszechnej.
  6. Skwarek, J. 2006. Kształcenie dorosłych w świetle wymagań współczesnego życia, Podręczniki Akademickie/Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu. Zamość: WSZiA. Centrum Badawczo-Szkoleniowe.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-9398
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/doi.org/10.56583/br.1093
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu