BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bielecka Małgorzata Joanna (Opole University of Technology, Poland)
Tytuł
The Concept of Cross-Border Development on the Example of Euroregions in Poland
Koncepcja rozwoju transgranicznego na przykładzie euroregionów w Polsce
Źródło
Barometr Regionalny, 2013, t. 11, nr 4, s. 101-113, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Euroregiony, Współpraca regionów przygranicznych, Rozwój regionalny, Społeczności lokalne
Euroregions, Region cross-border cooperation, Regional development, Local community
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono zagadnienie współpracy transgranicznej w Europie na przykładzie działalności euroregionów występujących w Polsce. Problematyka ta została podjęta w związku z ogromnym znaczeniem współpracy transgranicznej, współpracy euroregionalnej dla rozwoju regionalnego i lokalnego. Euroregiony, które pokrywają prawie cały obszar graniczny Polski stwarzają ogromne możliwości związane z rozwojem regionalnym i lokalnym, sprzyjają rozwojowi współpracy w kwestiach mających ogromne znaczenie dla społeczności regionalnych i lokalnych. Współpraca wynikająca z inicjatywy regionalnych czy lokalnych społeczności, będzie w przyszłości decydowała nie tylko o kształcie współpracy transgranicznej, ale także o stosunkach między państwami, w zjednoczonej Europie XXI wieku. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the issue of cross-border cooperation on the example of the functioning of euroregions in Poland. This issue was taken up in connection with the vital importance of international cooperation and euroregional cooperation for local and regional development. Euroregions, which cover almost the entire Polish border area, offer extensive opportunities connected with regional and local development, and foster the development of cooperation in matters of great importance for local and regional communities. Cooperation under the initiative of regional and local communities will decide in future not only about the shape of cross-border cooperation, but also about relations between states, in the united Europe of the 21st century. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borys, T. 1999. Obszary transgraniczne w statystyce regionalnej, Statystyka w Praktyce. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 2. Borys, T., and Z. Panasiewicz. 1997. Panorama Euroregionów. Jelenia Góra: Urząd Statystyczny w Jeleniej Górze.
 3. Czekaj, M. 2007. Euroregiony na granicach Polski 2007. Wrocław: Urząd Statystyczny we Wrocławiu.
 4. Dobrowolski, P., and M. Łata. 2001. Wielki Region Saar-Lor-Lux. Przykład współpracy transgranicznej w Europie. Wrocław: "Atla 2".
 5. Ejsmont, Z. 1999. "Idea euroregionów w warunkach Polski północno-wschodniej." Studia Regionalne/Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku no. 1:118-124.
 6. Greta, M. 2003. Euroregiony a integracja europejska. Wnioski dla Polski, Rozprawy Habilitacyjne Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź: Uniwersytet Łódzki.
 7. Jastrzębska, W. 2008. "Rola euroregionów i współpracy transgranicznej w procesie integracji europejskiej." In Spójność ekonomiczna a modernizacja regionów transgranicznych, edited by M.G. Woźniak, 95-105. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 8. Kucharczyk, A. 2011. "Porozmawiajmy o Europie." Europejski Doradca Samorządowy no. 4:70-74.
 9. Praktyczny podręcznik współpracy transgranicznej. 2000. Gronau: Stowarzyszenie Europejskich Regionów Granicznych, Komisja Europejska.
 10. Seweryn, M. 2002. "Euroregiony w Polsce." Euroregiony - Polska no. 3 (10): 21.
 11. Toczyski, W., W. Sartorius, and J. Zaucha. 1997. Międzynarodowa współpraca regionów. Wybór ekspertyz. Warszawa: Przedświt.
 12. Wahl, P.T. 2003. Europejska polityka regionalna. Szczecin: WSIE.
 13. Wendt, J. 1998. "Współpraca regionalna Polski w Europie Środkowej." Studia Europejskie/Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego no. 4:133-146.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-9398
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/doi.org/10.56583/br.1097
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu