BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kołodziejczyk-Olczak Izabela (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Praktyki zarządzania międzypokoleniowego w obszarze rekrutacji i selekcji pracowników
Intergenerational Management Practices in the Employee Recruitment and Selection Process
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2014, nr 5, s. 29-42, tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Pokolenia, Rekrutacja pracowników, Selekcja personalna, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Pokolenie X, Pokolenie Y
Generation, Employee recruitment, Personnel selection, Human Resources Management (HRM), Generation X, Generation Y
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wobec zmian zachodzących w otoczeniu przedsiębiorstw, w tym starzenia się ludności oraz powszechnego wchodzenia na rynek pracy pokolenia Y, zarządzanie międzypokoleniowe nabiera na znaczeniu. Obecnie na rynku pracy funkcjonują cztery generacje: weterani, baby boomers, pokolenie X, pokolenie Y i jego następcy. Mają one różne systemy wartości i oczekiwań, postawy w pracy oraz preferencje. Uwzględniając te aspekty, współczesne organizacje powinny przeanalizować politykę i strategię zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL) oraz stosowane w poszczególnych jego obszarach instrumenty. Celem artykułu jest analiza praktyk rekrutacji, jednej z ważnych subfunkcji ZZL w świetle zarządzania pokoleniami. Została ona wykonana w powiązaniu z selekcją, komunikacją wewnętrzną i kreowaniem wizerunku pracodawcy z wyboru. (abstrakt oryginalny)

In view of changes in the business environment, including the aging of the population and the overall entering into the labor market of Generation Y, intergenerational management is gaining in importance. Currently, there are four generations on the labor market: Veterans, Baby Boomers, Generation X, and Generation Y and its successors. They have diverse value systems, expectations, work attitudes, and preferences. Bearing these aspects in mind, the contemporary organization should analyze its Human Resource Management (HRM) policy and strategy as well as instruments implemented in its various areas. The purpose of this article is to analyze recruitment practices-one of the important subfunctions of HRM-in terms of managing generations. This analysis was performed in conjunction with selection, internal communications, and spontaneous employer branding. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong M. (2005), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków, Oficyna Ekonomiczna.
 2. Brzezińska E., Paszkowska-Rogacz A. (2009), Człowiek w firmie. Bez obaw i z ochotą, Warszawa, Difin.
 3. Compton R., Morrissey W., Nankervis A. (2009), Effective recruitment and selection practices, Australia, CCH Wolters Kluwer.
 4. Digital differences (2012), http://www.pewinternet.org
 5. How to Recruit and Retain Employees from Different Generations, dostęp październik 2012 http://www.naylornetwork.com/neh-nwl/articles/index-v3.asp?aid=194816&isueID=26730
 6. Jamka B. (2001), Dobór zewnętrzny i wewnętrzny pracowników. Teoria i praktyka, Warszawa, Difin.
 7. Kołodziejczyk-Olczak I. (2014), Zaangażowania pracowników w różnym wieku, Zarządzenie Zasobami Ludzkimi, nr 2.
 8. Kołodziejczyk-Olczak I. (w druku), Zarządzanie pracownikami w dojrzałym wieku. Wyzwania i problemy, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 9. Meister J.C., Willyerd K. (2010), The 2020 Workplace: How Innovative Companies Attract Develop, and Keep Tomorrow's Employees Today, HarperCollins.
 10. Millennials in Adulthood. Detached from Institutions. Networked with Friend, dostęp 7 marca 2014, http://www.pewsocialtrends.org/2014/03/07/millennials-in-adulthood/
 11. Pocztowski A. (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie - procesy - metody, Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 12. Strack R., Caye J.-M., von der Linden C., Haen P., Abramo F. (2013), Creating People Advantage 2013. Lifting HR Practices to the Next Level, OCTOBER 30. https://www.bcgperspectives.com/content/articles/human_resources_organization_design_creating_people_advantage_2013/
 13. The Top Workplace Trends According to HR Professionals, SHRM Workplace Forecast, Alexandria USA, dostęp maj 2013, http://www.shrm.org/research/futureworkplacetrends/documents/13-0146%20workplace_forecast_full_fnl.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu