BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lusztyn Marek
Tytuł
Zastosowanie metody składowych głównych w analizie ryzyka stopy procentowej na przykładzie krzywej dochodowości w Polsce w latach 2003-2011
The Application of the Principal Component Analysis Method to Analyse the Interest Rate Risk with regard to Yield Curve in Poland in the years 2003-2011
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2013, z. 124, s. 47-63, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Stopa procentowa, Analiza ryzyka, Analizy głównych komponentów
Interest rate, Risk analysis, Principal Component Analysis (PCA)
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
W niniejszej pracy zbadano właściwości dynamiki struktury terminowej stóp procentowych w Polsce z zastosowaniem metody analizy składowych głównych (ang. Principal Component Analysis). Omawiając wybrane pozycje literatury dotyczącej analizy krzywej dochodowości dla rynku polskiego oraz zastosowania metody analizy składowych głównych dla innych rynków, ukazano, iż temat niniejszej pracy nie był do tej pory obszarem istotnych badań w literaturze polskojęzycznej, pomimo, wskazanych również w niniejszej pracy, możliwych zastosowań w analizie ryzyka stopy procentowej. W wyniku przeprowadzonych badań wykazano, że w odróżnieniu od innych rynków, do wyjaśnienia 93-95% zmian krzywej dochodowości złotego polskiego w analizowanym okresie potrzeba było nie więcej niż trzech składowych głównych. Składowe te pozwalają na identyfikację kluczowych źródeł zmian krzywej dochodowości, pozwalając jednocześnie na ich, mającą znaczenie ekonomiczne, interpretację za pomocą składowych głównych opisujących przesunięcie równoległe krzywej dochodowości, zmianę jej nachylenia oraz zmianę jej wypukłości. Wnioski z niniejszego badania pozwalają na zastosowanie analizy składowych głównych(fragment tekstu)

The present study examines the features of dynamics of interest rate term structure in Poland applying the method of Principal Component Analysis. Through a considerable reduction in the number of simulated risk factors, without important losses of information, this method allows for a significant simplification of parametrisation of market risk valuation models and customer credit risk as well as the parametrisation of derivative instruments valuation models. The article examines this method with regard to the Polish yield curve constructed on the basis percentage swaps quotation in the years 2003-2011. Discussing the selected literature on the of yield curve analysis of the Polish market as well as the application of the Principal Component Analysis method for other markets, it is indicated that till the subject of the present paper has never taken the interest of any important research in the Polish literature despite possible applications in the interest rate risk management. As a result of research it has been proved that, unlike the situation on other markets, the explanation of 95% of the changes in the Polish zloty yield curve in the examined period, needed more than three principal components.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Alexander C., Market Risk Analysis, vol. 2, Practical Financial Econometrics, John Wiley & Sons, New York 2008.
 2. Alexander C., Dimitru A., Sources of outperformance in equity markets: comon trends, mean reversion and herding, "Journal of Portfolio Management" 2004, no. 30 (4).
 3. Bliss R., Movements of the Term Structure of Interest Rates, "Federal Reserve Bank of Atlanta Economics Review" 1997.
 4. Cerverhill A. P., Strickland C., Money Market Term Structure Dynamics and Volatility Expectations, University of Warwick, 1992.
 5. Diebold F., Li C., Forecasting the Term Structure of Government Bods Yields, "Journal of Econometrics" 2006, no. 130, s. 337-364.
 6. Filipovic D., Consistency Problems for Heath-Jarrow-Morton Interest Rate Models, Springer-Verlag, Berlin 2001.
 7. Flury B., Common Principal Component Analysis and Related Multivariate Models, Wiley Series in Probability and Mathematical Statistics, John Wiley & Sons, New York 1988
 8. Frachot A., Janci D., Lacoste V., Factor Analysis of the Term Structure: A Probabilistic Approach, Working Paper, Banque de France, NER 1992, no. 21, s. 1-42.
 9. Gurazdowski E., Wykorzystanie modelu zmiennej sztywności krzywej stóp terminowych do przybliżania krzywej rynku pieniężnego, "Bank i Kredyt" 2003, nr 2.
 10. Heath, D., Jarrow, R., Morton, A., Bond Pricing and the Term Structure of Interest Rates: A Discrete Time Approximation, "Journal of Financial and Quantitative Analysis" 1990, no. 25, s. 419-440.
 11. Hotelling H., Analysis of Complex of Statistical Variables into Principal Components, "Journal of Educational Psychology" 1933, no. 24.
 12. Hotelling H., Simplified Calculation of Principal Components, "Psychometrika" 1936, no. 1.
 13. Jackson M., Staunton M., Advanced Modelling in Finance Using Excel and VBA, John Wiley & Sons, New York 2001.
 14. Kliber, P., Estymacja struktury terminowej stóp procentowych w Polsce, "Bank i Kredyt" 2009, nr 40 (1).
 15. Litterman R., Schienkman J., Common Factors affecting Bond Returns, "Journal of Fixed Income" 1991, no. 1.
 16. Marciniak M., Yield Curve Estimation at the National Bank of Poland, "Bank i Kredyt" 2006, nr 10.
 17. Nunes J., Webber J., Low Dimensional Dynamics and the Stability of HJM Term Structure Models, Working Paper, University of Warwick, 1997.
 18. Scherer K. P., Avellaneda, M., All For One... One For All? A Principal Component Analysis of the Latin American Brady Bond Debt from 1994 to 2000, Courant Institute of Mathematical Sciences, New York University, New York 20
 19. Soto G. M., Using Principal Component Analysis to Explain Term Structure Movements: Performance and Stability, Progress in Economics Research, Nova Publishers, 2004.
 20. Stamirowski M., The Polish Term Structure Versus Its Market Counterparts, w: Financial Markets. Principles of Modeling, Forecasting and Decision-Making, red. P. Wdowiński, Łódź University Press, Łódź 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu