BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Karkowska Renata (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Wycena ryzyka niespłacalności aktywów kredytowych banku z wykorzystaniem transakcji First-to-Default swap
The Evaluation of Insolvency Risk of Bank Credit Assets with Application of Transaction First-to-Default swap
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2013, z. 124, s. 65-83, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Aktywa finansowe, Banki, Operacje swap
Financial assets, Banks, Swap options
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
W przypadku, kiedy banki wykorzystują różne narzędzia wyceny ryzyka kredytowego, to wyniki tej wyceny dają nie w pełni rzeczywisty jej obraz. Ze względu na zróżnicowane narzędzia i stosowane metody oceny zdolności kredytowej, portfele banków nie są w pełni porównywalne. W rezultacie struktura jakościowa portfela kredytowego, oprócz ewidentnego wpływu czynników makroekonomicznych, jest kształtowana według indywidualnych procedur poszczególnych banków komercyjnych. Czynnikiem istotnie wpływającym na zmniejszenie ryzyka "zarażania się" niespłacalnością aktywów jest troska o wysoki poziom zarządzania ryzykiem kredytowym w bankach. Jednak dla osiągnięcia tego celu potrzebne są pewne rozwiązania systemowe i bogate zaplecze baz danych statystycznych, służące konstrukcji modeli wyceny ryzyka kredytowego. Metodologia pomiaru ryzyka kredytowego poczyniła w ostatnich latach duży krok naprzód, jednak z powodu zniekształceń rozkładu prawdopodobieństwa upadłości oraz często niekompletnych danych modele matematyczne są w tym przypadku znacznie bardziej skomplikowane niż w odniesieniu do ryzyka rynkowego. Wydaje się, że co najmniej kilkuletnie bazy danych ze zmiennymi, charakteryzującymi ryzyko niewypłacalności poszczególnych podmiotów sprzyjają powodzeniu konstrukcji poprawnego modelu wyceny. Zaprezentowana analiza wykazała, że problem wydaje się tym bardziej istotny, gdy wycenie zostanie poddany koszyk aktywów kredytowych. Wówczas znajomość współczynnika korelacji niespłacalności pomiędzy poszczególnymi składnikami portfela staje się czynnikiem, od którego zależy poziom premii za ryzyko kredytowe.(abstrakt oryginalny)

Considering endangered and lost credits in the banking system to be a serious problem of, the author presents a possibility of evaluating the insolvency risk of bank assets with application of the First-to-Default swap transaction. The FtD swap transaction makes the investor control the correlation coefficient of credit assets insolvency of the secured basket. In the light of the growing processes of risk "infection" among financial institutions, attempts to implement this kind of solution should be well appreciated and applied. There is, however, a question how banks can cope with the evaluation of this kind of transaction. The analysis has been conducted in order to evaluate the insolvency risk of credit asset baskets and to determine the scale of the problem faced by the banks which attempt to define the economic capital to secure this kind of position. The present article theoretically approaches the problem of evaluation of insolvency of credit assets. The discussion on these problems is based on the presentation of a few cases of evaluation of the First-to-Default swap transactions, their idea and analysis.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Dwyer D., Zan Li, Shisheng Qu, Russell H., Zhang Jing, CDS-implied EDF™ Credit Measures and Fair-value Spreads, Moodys Analysis 2010.
  2. Gary W., Moody's Correlated Binominal Default Distribution, "Moody's Investors Service" 10 August 2004.
  3. Jóźwiak J., Podgórski J., Statystyka od podstaw, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1995.
  4. Jackowicz K., Pochodne instrumenty kredytowe (część I). Definicja i rodzaje pochodnych instrumentów kredytowych, "Bank i Kredyt" 2001, nr 3.
  5. Karkowska R., The effect of "contagion" in financial markets, "Advances in Business- -Related Scientific Research Journal" March 2012.
  6. Karkowska R., Kredytowe instrumenty pochodne - wyzwanie dla polskiego systemu finansowego, Studia i Materiały, Wydział Zarządzania UW 2005, nr 1.
  7. Kot S., Jakubowski J., Sokołowski A., Statystyka, Difin, Warszawa 2011.
  8. Longstaff F., Mithal S., Neis S., Corporate Yield spreads: default risk or liquidity? New evidence from the credit-default swap market, NBER Working Paper, April 2004.
  9. Raport BIS, Financial stability market, 2011.
  10. Schonbucher P. J., Credit Derivatives Pricing Models, Models. Pricing and Implementation, John Wiley & Sons, Chichester 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu