BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Martysz Czesław (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Prawne i ekonomiczne aspekty karalności insider tradingu
Legal and Economic Aspects of Insider Trading Criminal Liability
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2013, z. 124, s. 85-102, tab., rys., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Etyka, Prawne aspekty kontroli, Postępowanie dowodowe
Ethics, Legal aspects of control, Evidence proceeding
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Niejednoznaczne argumenty ekonomiczne przemawiające za zakazem insider tradingu, trudności natury dowodowej, a także różnice w kulturowej wrażliwości sprawiły, że przepisy poszczególnych krajów, uchwalone w różnych okresach zeszłego wieku, zakładają zupełnie odmienne poziomy penalizacji tego zjawiska53. Ta niejednoznaczność postaw i ocen w świecie transakcji zawieranych na wspólnym rynku finansowym pokazuje, że nikt nie ma racji. Z punktu widzenia etyki wartościowanie insider tradingu zależy od zamiarów i przekonań samego insidera. Być może argumentacja zakazu insider tradingu powinna być częściej tworzona w oparciu o analizy o charakterze nie jakościowym, lecz ilościowym. Takie przykładowe(fragment tekstu)

Groundless disclosure or use of confidential information and professional secrecy, called insider trading was formally banned in the 20th century. With regard to the overall elimination of this phenomenon as well as a common non-explicitness of its perception, there are discussions on the legitimacy of the ban of insider trading, ignited also by celebrities in the world of economics and finance. The article is aimed at the discussion of the ethical, legal and economic aspects of insider trading in favour of its hypothetical legalisation. The author makes use of the latest achievements of the Polish and foreign literature. He also tries to present these aspects of insider trading which deserve further thorough research.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. After the Galleon verdict, "The Economist" 11 March 2011.
 2. Bitner M., Insider trading - z czym tak naprawdę walczymy?, "Parkiet" 17 listopada 2009
 3. Dajnowicz Ł., Nowe regulacje, "Gazeta Bankowa" 2005, nr 30.
 4. Fischel D. R., Ross D., Should the law prohibit Manipulation In financial markets?, "Harvard Law Review" 1991, no. 12.
 5. Kluczny A. K., Nieczysta gra, "Gazeta Bankowa" 3 grudnia 2007.
 6. Machan T. R., Chesher J. E., A primer on business ethics, Rowman & Littlefield Publishers, Lanham 2002
 7. Pieczyńska-Czerny I., Grabowski P. K., Dyrektywa Market Abuse w krajowym porządku prawnym. Zagadnienia wybrane, KPWiG, 1 stycznia 2006.
 8. Płońska A., Insider Trading - przestępstwo ujawnienia lub wykorzystania tajemnicy zawodowej i informacji poufnych, "Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego" 2007, nr 21.
 9. Prezes skorzystał i ... straci, "Parkiet" 9 marca 2005.
 10. Rajaratnam arrest triggers insider-trading crackdown, "OpRisk & Compliance" October 2009.
 11. Romanowska A., Informacje poufne w świetle nowych regulacji prawnych insider trading, "Przegląd Prawa Handlowego" 2006, nr 9.
 12. Sadowska K., Insider Trading bije rekordy, "Puls Biznesu" 2010, nr 21.
 13. Skorupka J., Stosunek powierniczy jako źródło uprawnień i obowiązków ciążących na sprawcy przestępstwa nadużycia zaufania z art. 296 KK, "Monitor Prawniczy" 2007, nr 1.
 14. Szpringer J., Czy insider trading powinien być zakazany? - polemika, "Trend" styczeń- luty 2012.
 15. The fight against crooked trading gathers pace, "The Economist" 15 October 2011.
 16. Vanden J. M., Digital Contracts and Price Manipulation, "The Journal of Business" 2005, no. 9.
 17. Waga M., Insider trading. Wiadomości, które mogą zachwiać kursem, Zwalczanie przestępczości finansowej, "Dziennik Gazeta Prawna" 12 kwietnia 2011.
 18. Welsch P. L., O'Connor R. D., Market Manipulation and Insider Trading Claims Involving Securities-Based Credit Default Swaps, "The Corporate & Securities Law Advisor" 2009, no. 11.
 19. Wójcik J. W., Oszustwa Finansowe, JWW, Warszawa 2008.
 20. http://www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/sprawozdanie_z_dzialalnosci/index. html
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu