BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mazurkiewicz Anna (Uniwersytet Rzeszowski), Moczulska Marta (Uniwersytet Zielonogórski)
Tytuł
Oczekiwania młodych osób wobec aktywności zawodowej : (w świetle wyników badań empirycznych)
The Expectations of Young People in the Context of Their Professional Activity : (in Light of the Results of Empirical Research)
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2014, nr 5, s. 57-68, tab., wykr., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Badania empiryczne, Aktywność zawodowa ludności, Pracownicy w przedsiębiorstwie, Wyniki badań, Młodzież
Empirical researches, Activity rate of population, Employees in enterprise, Research results, Youth
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Młodzi pracownicy posiadają cechy odróżniające ich od pracowników bardziej dojrzałych. Różnice te wynikają z różnych etapów życia oraz odmiennych warunków, w jakich się wychowywali i żyją. Zarządzający powinni zatem uwzględnić ich wartości i oczekiwania, aby tkwiący w nich potencjał wydobyć i wykorzystać w miejscu pracy. Celem opracowania jest identyfikacja oczekiwań osób młodych - obecnych i przyszłych pracowników - wobec pracy i pracodawcy. Realizacja tak sformułowanego celu wymagała analizy literatury przedmiotu oraz raportów z badań przeprowadzonych zarówno przez instytucje krajowe, jak i międzynarodowe. Zrealizowano również własne badania empiryczne. Uzyskane wyniki stanowiły podstawę do rozpoznania oczekiwań osób młodych. (abstrakt oryginalny)

Young employees have characteristics that differentiate them from more mature workers. These differences stem from different stages of life as well as the different conditions in which they were raised and live. For this reason, the management should take their values and expectations into account in order to bring out their potential and use it in the workplace. The aim of the study was to identify the expectations of young people-present and future employees-with respect to their work and employer. This objective required the analysis of topical literature as well as reports from studies conducted by national and international institutions. Own empirical research was also conducted. The results served as the basis for identifying the expectations of young people. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Andrałojć M., Ławrynowicz M. (2012), Elastyczny system wynagrodzeń w motywowaniu pokolenia Y, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 5.
 2. Bremen J.M., Sejen M. (2012), Advancing Total Rewards & The Employee Value Proposition, Workspan, nr 1.
 3. Chester E. (2006), Młodzi w pracy. Jak zadbać o pracowników z pokolenia Y, Gliwice, Wydawnictwo Helion.
 4. Espinoza Ch., Ukleja M., Rusch C. (2010), Managing the Millennials. Discover the Core Competencies for Managing Today's Workforce, Hoboken, New Jersey, John Wiley & Sons.
 5. Guthridge M., Komm A.B., Lawson E. (2008), Making talent a strategic priority, The McKinsey Quarterly, nr 1.
 6. Howe N., Strauss W. (2000), Millennials Rising. The Next Great Generation, New York, Vintage Books.
 7. It's 2008: Do You Know Where Your Talent Is? Why Acquisition and Retention Strategies Don't Work, A Deloitte Research Study, dostęp 12 marca 2013, http://www.deloitte.com/assets/Dcom-UnitedKingdom/Local%20Assets/Documents/UK_Consulting_TalenMgtResearchReport.pdf.
 8. Lain Kennedy J. (2008), Job Interviews for Dummies, Indianapolis, Indiana, Wiley Publishing, Inc.
 9. Mikuła B., Potocki A. (1998), Humanizacja organizacji pracy. Aspekty metodologiczne, Kraków, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 10. Millennials at work. Reshaping the workplace, dostęp 15 maja 2013, www.pwc.com.
 11. Młodzi 2011 (2011), Warszawa, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
 12. Pietrasiński Z. (1965), Praktyczna psychologia pracy, Warszawa, Wiedza Powszechna.
 13. Reiner T.S., Reiner J.W. (2011), The Millennials. Connecting to America's Largest Generation, Nashville, Tennessee, B&H Publishing Group.
 14. Ritz A. (2011), Erwartungen junger Talente an ihre Arbeitgebers, w Ritz A., Thom N. (red.), Talent Management. Talente identifizieren, Kompetenzen entwickeln, Leistungsträger erhalten, Wiesbaden, Gabler.
 15. Główny Urząd Statystyczny (2012), Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2012, Warszawa.
 16. Skowron-Mielnik B. (2013), Zarządzanie zasobami ludzkimi w kontekście wyzwań demograficznych, w Skalik J., Kacała J. (red.), Zmiana warunkiem sukcesu. Współczesne uwarunkowania i metody wspomagania procesu zarządzania zmianami, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 17. Stachowska S. (2012), Oczekiwania przedstawicieli pokolenia Y wobec pracy i pracodawcy, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 2.
 18. Sujansky J.G., Ferri-Reed J. (2009), Keeping the Millennials. Why Companies are Losing Billions in Turnover to This Generation - and What to do About It, Hoboken, New Jersey, John Wiley & Sons.
 19. Szkolnictwo Wyższe w Polsce 2013, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dostęp 1 kwietnia 2014, www.nauka.gov.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu