BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Redlarski Grzegorz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Piechocki Janusz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Kupczyk Adam (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Ambroziak Dominik (Politechnika Gdańska)
Tytuł
Analiza konwencjonalnych nośników energii z biomasą do celów grzewczych. Cz. 2. Studium przypadku
The Analysis of Conventional Energy Carriers with Biomass for Heating Purposes. Part 2. Case Study
Źródło
Inżynieria Rolnicza, 2013, R. 17, nr 2 (143), s. 289-298, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Agricultural Engineering
Słowa kluczowe
Gaz ziemny, Energia elektryczna, Analiza ekonomiczna, Biomasa, Nośniki energii
Natural gas, Electric power, Economic analysis, Biomass, Energy carrier
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Materiał stanowi kontynuację problemu opisanego w (Ambroziak i in., 2013). W artykule przedstawiono wyniki analizy ekonomicznej oraz ekologicznej biomasy (pellety), w porównaniu z innymi, powszechnie stosowanymi nośnikami energii (węgiel kamienny, gaz ziemny, olej opałowy oraz energia elektryczna, wytwarzana w krajowym systemie elektroenergetycznym - KSE). Powyższą analizę wykonano na przykładzie budynku mieszkalnego, stanowiącego domek jednorodzinny, zlokalizowany w różnych strefach klimatycznych na terytorium Polski (strefa I - Gdańsk, strefa II - Piła, strefa III Toruń, strefa IV - Białystok, strefa V - Suwałki). W oparciu o ww. badania przedstawiono szereg wniosków ukazujących zalety biomasy jako odnawialnego źródła energii (OZE) na tle innych, konwencjonalnych źródeł energii. (abstrakt oryginalny)

The material constitutes continuance of the issue presented in (Ambroziak et al. 2013). The article presents the results of the economic and ecology analysis of biomass (pellets) compared to others, commonly applied energy carriers (hard coal, natural gas, heating oil and electric energy produced in the national electrical and energy system - KSE). The above analysis was carried out on the example of the residential building, constituting a one-family house located in various climatic zones on the territory of Poland (zone I - Gdańsk, zone II - Piła, zone III Toruń, zone IV - Białystok, zone V - Suwałki). Based on the above mentioned research a number of conclusions presenting advantages of biomass as a renewable energy source (RES) compared to other conventional energy sources were presented. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Ambroziak, D.; Kupczyk, A.; Piechocki, J.; Redlarski, G. (2013). Analiza konwencjonalnych nośników energii z biomasą do celów grzewczych cz. 1. Charakterystyka problemu oraz metodyk badań. Inżynieria Rolnicza,
  2. Blok, K.; Höhne, N.; van der Leun, K.; Harrisom, N. (2012). Bridging the greenhouse-gas emissions gap. Nature Climate Change, 2, 471 - 474.
  3. Dmochowska, H. (red.). (2012). Rocznik statystyki międzynarodowej 2012. Warszawa, ZWS, ISSN 0079-273X.
  4. Jurdziak, L.; Kawalec, W. (2010). Wpływ wzrostu sprawności elektrowni oraz polityki CCS na wielkość zasobów bilansowych węgla kamiennego w warunkach bilateralnego monopolu kopalni i elektrowni. Polityka Energetyczna, tom 13, zeszyt 2, 181 - 197.
  5. PSE S. A. (2011). Raport 2011 KSE. Pozyskano z: http://www.pse-operator.pl/index.php? dzid=171& did=1053#t1_1.
  6. Uberman, R.; Kaczorowski, J.; Żuk, S. (2007). Górnictwo węgla brunatnego w Polsce - stan aktualny. Możliwości i ograniczenia rozwoju. Pozyskano z: http://www.ppwb.org.pl/wb/61/5.php.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-7264
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu