BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sadowska-Snarska Cecylia (Uniwersytet w Białymstoku)
Tytuł
Model międzypokoleniowego przekazywania kompetencji i wiedzy w sektorze MŚP - dobre praktyki z Włoch
Method of Transmitting Competencies and Knowledge between Generations in the SME Sector : Best Practice from Italy
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2014, nr 5, s. 99-111, schematy, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie wiekiem, Wiedza, Kompetencje, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Age management, Knowledge, Competences, Small business
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Włochy
Italy
Abstrakt
W artykule przedstawiono dobre praktyki z Włoch w zakresie zarządzania wiekiem pracowników w wieku 50+ w sektorze małych przedsiębiorstw, w kontekście narastającego problemu starzejących się zasobów pracy. Szczególną uwagę zwrócono na problemy współpracy międzypokoleniowej w firmach: młodzi - starsi pracownicy, jak też współpracy między nowymi, przyjmowanymi do pracy, pracownikami a starszymi, odchodzącymi, możliwości i metod przekazywania wiedzy, zarówno formalnej, jak i ukrytej przez starszych pracowników. (abstrakt oryginalny)

The article presents best practices as applied in Italy in the field of age management of workers aged 50+ in the small business sector in the context of the growing problem of an aging workforce. Particular attention was paid to the problems of intergenerational cooperation within companies-younger-older workers-as well as cooperation among newly hired workers and older, departing workers as well as opportunities and methods for the transfer of knowledge, both formal and tacit. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Age management. Interventi per gli over 45. Percorsi strumenti per gli over-45 nel mercato del lavoro: la sperimentazione in Veneto (2010), Regione del Veneto, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
 2. Bąk M., Bednarz P., red. (2013), Zostań mentorem, Warszawa, Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym.
 3. Bielski I. (2007), Zasoby ludzkie w kreowaniu zdolności konkurencyjnej przedsiębiorstwa produkcyjnego, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 3-4.
 4. Brdulak J.J. (2005), Zarządzanie wiedzą a proces innowacji produktu. Budowanie przewagi konkurencyjnej firmy, Warszawa, SGH.
 5. Grudzewski W.M., Hejduk I. (2005), Zarządzanie wiedzą w organizacjach, E mentor, nr 1 (8).
 6. Grudzewski W.M., Hejduk I.K. (2004), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach, Warszawa, Difin.
 7. Haberla M., Kuźmińska-Haberla A. (2013), Wiedza jako kluczowy czynnik rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw, Nauki o Zarządzaniu, nr 2 (15).
 8. Invecchiamento e occupabilitá: inquadramento del fenomeno e spunti per I'analisi (2011), Obiettivo Lavoro, listopad.
 9. Karwala S. (2009), Mentoring jako strategia wspierająca wszechstronny rozwój osobisty, Nowy Sącz, Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University.
 10. Karwowski W. (2004), Zarządzanie wiedzą, Bezpieczeństwo Pracy, nr 11.
 11. Król H., Ludwiczyński A. (2007), Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 3-4.
 12. La valorozzazione dei saperi taciti. Una sfida tra presente e futuro (2010), Politecnico Calzaturiero.
 13. Mongelli T.L. (2010), Strategie i metody wydłużania aktywności zawodowej osób po 50. roku życia. Analiza rozwiązań innowacyjnych we Włoszech dotyczących wydłużania aktywności zawodowej, Lublin, Europerspektywa.
 14. Niklewicz-Pijaczyńska M., Wachowska M. (2012), Wiedza - kapitał ludzki - innowacje, Wrocław, Uniwersytet Wrocławski.
 15. Piechnik-Kurdziel A. (2000), Analiza pracy jako instrument zarządzania zasobami ludzkimi, Zeszyty MWSE w Tarnowie, z. 3.
 16. Piotrowska A. (2012), Wiedza jawna i niejawna jako zasób decyzyjny w zarządzaniu personelem, w Grzegorczyk A., red., Procesy decyzyjne w warunkach niepewności, Warszawa, Wyższa Szkoła Promocji.
 17. Zambelli M. (2010), Premessa, w La valorozzazione dei saperi taciti. Una sfida tra presente e futuro, Politecnico Calzaturiero.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu