BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Górniewicz Grzegorz (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
Tytuł
Zmiany w międzynarodowej pozycji inwestycyjnej Polski na przełomie XX i XXI wieku
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Współczesna gospodarka światowa i jej podmioty w warunkach niestabilności, 2010, s. 83-89, tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Międzynarodowe rynki finansowe, Międzynarodowe przepływy kapitałowe, Inwestycje międzynarodowe, Aktywa finansowe, Pasywa
International financial markets, International capital flows, International investment, Financial assets, Liabilities
Abstrakt
W całym analizowanym okresie (lata 1994-2007) permanentnie wzrastały zarówno zagraniczne aktywa, jak i pasywa Polski. Świadczy to z pewnością o coraz szerszym włączaniu się polskiego rynku finansowego w rynek europejski i światowy, a także o coraz większym zainteresowaniu zagranicy ciągle młodym i nadal chłonnym polskim rynkiem finansowym. Prawdopodobnie w najbliższym okresie nie należy oczekiwać zmiany tego trendu. Na przełomie XX i XXI wieku międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski była ujemna, czyli polskie pasywa były większe od aktywów. Co istotniejsze, różnica pomiędzy pasywami a aktywami ulegała nieustannemu zwiększeniu. Wydaje się, że różnica ta będzie się nadal powiększać, a Polska pozostanie dłużnikiem netto przez co najmniej najbliższe kilkanaście lat. Fakt, iż międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski jest ujemna nie jest zjawiskiem wyjątkowym, a raczej całkowicie wytłumaczonym. W analogicznej sytuacji znajdują się pozostałe kraje Grupy Wyszehradzkiej (Czechy, Słowacja i Węgry), które podobnie jak Polska przechodziły, a może raczej nadal przechodzą, transformację ustrojową. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bożyk P., Misala J., Puławski M.: Międzynarodowe stosunki Markiewicz. Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2006.
 2. Finanse, bankowość, i rynki finansowe. Red. E.Pietrzak i M.Markiewicz. Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2006.
 3. Górniewicz G., Siemiątkowski P.: Międzynarodowa pozycja inwestycyjna. W: Problemy integracji europejskiej. T. 3. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoski Dom Wydawniczy MARGRAFSEN, Bydgoszcz 2005.
 4. Górniewicz G.: Konsekwencje międzynarodowych przepływów kapitału dla gospodarki światowej ze szczególnym uwzględnieniem Polski. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2007.
 5. Guzek M.: Międzynarodowe stosunki gospodarcze. PWE, Warszawa 2006.
 6. Jasiński B., Mesjasz L.: Rola finansowania zewnętrznego w procesie restrukturyzacji przemysłu krajów CEFTA. W: Zadłużenie zewnętrzne a rozwój przemysłu kraju dłużniczego. Kraków 1997.
 7. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2003 roku. Departament Statystyki NBP, Warszawa 2004.
 8. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2007 roku. Departament Statystyki NBP, Warszawa 2008.
 9. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Red. M. Piklikiewicz. Difin, Warszawa 2000.
 10. Smithson Ch.W., Smith C.W., Sykes W.: Zarządzanie ryzykiem finansowym. Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
 11. Sobański K.: Empiryczna analiza stabilności deficytu obrotów bieżących w wybranej grupie krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz Unii Gospodarczej i Walutowej. W: Determinanty bilansu płatniczego w krajach europejskich. Red. E. Najlepszy. PWN, Warszawa 2008.
 12. Śliwiński P.: Zmiany międzynarodowej pozycji inwestycyjnej netto w grupie wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz Unii Gospodarczej i Walutowej. W: Determinanty bilansu płatniczego w krajach europejskich. Red. E. Najlepszy. PWN, Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu