BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łukasiewicz Grzegorz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Impact of human resources management on organizational effectiveness : still more questions than answers
Źródło
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2013, nr 3 (29), s. 13-27, rys., tab., bibliogr. poz. 24
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Efektywność organizacyjna, Kapitał ludzki, Zarządzanie kapitałem ludzkim
Human Resources Management (HRM), Organisational effectiveness, Human capital, Human Capital Management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
The article presents an analysis of the previous research concerned with the effect of human resources management on organizational effectiveness. The first part discusses the development of research in the historical aspect and focuses on the role it may play in popularization of the concept of human capital management. The last part discusses the basic problems related to empirical verification of interrelations between HRM and organizational effectiveness. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arthur, J. B. (1994), Effects of human resource systems on manufacturing performance and turnover, "Academy of Management Journal", Vol. 37, No. 3.
 2. Borkowska, S., Laskowska, I. (2010), Czy to działa w praktyce? Wyniki badań, in: S. Borkowska (ed.), Rola ZZL w kreowaniu innowacyjności organizacji, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 3. Boselie, P., Dietz, G., Bonn, C. (2005), Commonalities and contradictions in HRM and performance research, "Human Resource Management Journal", Vol. 15, No. 3.
 4. Delery, J., Doty, D. (1996), Modes of theorizing in strategic human resource management: tests of universalistic, contingency and configurational performance predictions, "Academy of Management Journal", Vol. 39, No. 4.
 5. Fitz-enz J. (2001), Rentowność inwestycji w kapitał ludzki, Oficyna Ekonomiczna, ABC Publishing House, Kraków.
 6. Guest, D. (2011), Human resource management and performance: still searching for some answers, "Human Resource Management Journal", Vol. 21, No 1.
 7. Guest, D. (1997), Human resources management and performance: a review and research agenda, "The International Journal of Human Resource Management", Vol. 8, No. 3.
 8. Huselid, M. (1995), The impact of human resources management practices on turnover, productivity and corporate financial performance, "Academy of Management Journal", Vol. 38, No. 3.
 9. Ichniowski, C., Shaw, K., Prennushi, G. (1997), The effects of human resource management practices on productivity: a study of steel finishing lines, "The American Economic Review", Vol. 87, No. 3.
 10. Kozioł, L., Piechnik-Kurdziel, A., Kopeć, J. (2000), Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie, Biblioteczka Pracownicza Publishing House, Warsaw.
 11. Król, H. (2006), Podstawy koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi, in: H. Król, A. Ludwiczyński, red., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału organizacji, Polish Scientific Publishers PWN, Warszawa.
 12. Lundy, O., Cowling, A. (2000), Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, ABC Publishing House, Kraków.
 13. Ławrynowicz, M. (2004), Ujęcie zasobowe ZZL a przewaga konkurencyjna i wyniki działalności firmy, "Zarządzanie zasobami ludzkimi", No. 1.
 14. Łukasiewicz, G. (2009), Kapitał ludzki organizacji. Pomiar i sprawozdawczość, Polish Scientific Publishers PWN, Warsaw.
 15. Majowska, M. (2012), W kierunku maksymalizacji efektywności organizacji - perspektywa uniwersalistyczna, sytuacyjna i instytucjonalna, in: T. Dudycz, G. Osbert-Pociecha, B. Brycz, red., Efektywność - konceptualizacja i uwarunkowania, Scientific Journals of the Wrocław University of Economics, No. 262.
 16. Masłyk-Musiał, E., Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Publishing House of the Warsaw University of Technology, Warsaw 2011.
 17. Matwiejczuk, R. (2000), Efektywność - próba interpretacji, "Przegląd Organizacji", No. 11.
 18. Paauwe, J., Boselie, P. (2005), HRM and performance: what next?, "Human Resource Management Journal", Vol. 15, No. 4.
 19. Paauwe, J. (2009), HRM and performance: achievements, methodological issues and prospects, "Journal of Management Studies", Vol. 46, No. 1.
 20. Pocztowski, A. (2003), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Polish Economic Publishing House, Warsaw.
 21. Urlich, D., Brockbank, W. (2008), Tworzenie wartości przez dział HR, a Wolters Kluwer business Publishing House, Kraków.
 22. Weiss, D., Finn, R. (2005), HR metrics that count: aligning human capital management to business results, "Human Resources Planning", Vol. 28, Issue 1.
 23. Wright, P., Gardner, T., Moynihan, L, Allen, M. (2005), The relationship between HR practices and firm performance: examining casual order, "Personnel Psychology", Vol. 58.
 24. Yeung, A., Berman, B. (1997), Adding value through human resource: reorienting human resources measurement to driver business performance, "Human Resources Management", Vol. 36, No. 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-087X
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.6298
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu