BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rahim Abdul Sada M. (Akademia Ekonomiczna w Krakowie)
Tytuł
Analiza ekonometryczna transportu lotniczego w Iraku
Econometric Analysis of the Air Transport in Iraq
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1988, nr 246, s. 139-154, tabl., bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Prace z zakresu ekonometrii i cybernetyki ekonomicznej
Słowa kluczowe
Analiza ekonometryczna, Transport lotniczy, Korelacja, Modele ekonometryczne, Ekonometria
Econometric analysis, Air transport, Correlation, Econometric models, Econometrics
Uwagi
rez., summ.
Kraj/Region
Irak
Abstrakt
Celem pracy jest przedstawienie wyników analizy ekonometrycznej czynników określających poziom i rozwój transportu lotniczego w Iraku w latach 1970-1982. Podstawą rozważań był szeroki zestaw 45 zmiennych charakteryzujących transport lotniczy oraz 25 zmiennych makroekonomicznych, jako potencjalnych czynników determinujących prawidłowości rozwojowe w zakresie transportu lotniczego (obok czynników wewnętrznych tkwiących w samym transporcie lotniczym). W pracy uwzględniono standardowe metody statystyczno-ekonometryczne: analizę tendencji rozwojowych przy pomocy funkcji trendu, analizę korelacyjną, opisowe modele ekonometryczne, procedury optymalnego doboru zmiennych objaśniających.

In the article the results were presented of econometric analysis of the factors that determined the state and development of the air transport in Iraq in the years 1970 - 1982. The study was based on the wide range of variables. There were 45 variables characterizing the air transport and 25 macroeconomic variables (including 3 C-1 variables that were used to describe the impact of "quality" factors - Iraqi-Iranian war, oil boom and combination of these two factors). In this study standard statistical-econometric methods were used-development trend analysis by means trend function, correlation analysis, descriptive econometric models, procedures for optimal selection of explanatory variables.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Costis H.G., Statistics for Business, A Bell and Howell Company, Columbus 1972.
  2. Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A., Modele ekonometryczne w procesie prognozowania, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1981 (wyd. II).
  3. Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A., Metody doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych, PWN, Warszawa 1982.
  4. Hellwig Z., Problem optymalnego wyboru predykant, "Przegląd Statystyczny" 1969, nr 3-4.
  5. Hellwig Z., Przechodniość relacji skorelowania zmiennych losowych i płynące stąd wnioski ekonometryczne, "Przegląd Statystyczny" 1976, nr 1.
  6. Zieliński R., Tablice statystyczne, PTO, Warszawa 1972.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu