BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zioło Zbigniew (Akademia Pedagogiczna w Krakowie)
Tytuł
Problemy integracji międzynarodowej przemysłu w procesie zmian systemu gospodarowania
Źródło
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2000, nr 1, s. 13-21, bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Problemy transformacji struktur przemysłowych w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej
Słowa kluczowe
Przekształcenia ustrojowo-systemowe, Przemysł, Integracja gospodarcza
Systemic transformation, Industry, Economic integration
Abstrakt
Problemy transformacji struktur przemysłowych w Polsce i krajach Europy Środkowej dokonujące się w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej są niezwykle aktualne i wymagają ciągłych badań empirycznych oraz wypracowywania coraz doskonalszych syntetyzujących ujęć teoretycznych i modelowych. Ciągle więc aktualna jest potrzeba śledzenia procesów transformacji dla wypracowywania coraz lepszych koncepcji strategicznych zarówno w skali przedsiębiorstw jako układów mikroekonomicznych jak i mezoekonomicznych układów organizacyjno-kapitałowych tworzących różnej skali terytorialne formy koncentracji przemysłu (skupienia przemysłowe, zespoły, ośrodki i okręgi czy kompleksy przemysłowe) a także układów makroekonomicznych państwa czy układów globalnych. Równocześnie należy przyjąć, iż zaznaczające się przemiany w środkowej części Europy dokonują się w powiązaniu z globalnymi procesami rozwoju cywilizacyjnego.(fragment tekstu)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Czerny M., 1994. Restrukturyzacja przemysłu i rozwój regionalny Meksyku. Studia i materiały. Uniwersytet Warszawski. Centrum Studiów Latynoamerykańskich. Warszawa.
  2. Gorzelak G., Jałowiceki B., Kukliński A., Zienkiewicz L., 1995. Europa Środkowa 2005, perspektywy rozwoju. Komitet Prognoz Polska w XXI wieku'' PAN, Europejski lnstytut Rozwoju Regionalnego i Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
  3. Hingel A.J., 1993. Noteon . A New Model of European Development". Commission of the European Communities, 3FOP 361-EN. September.
  4. Howells L., Wood M., 1991. CThe Globalisatwn of Produetl On and Technology Commission of the Europeon Communities. Monitor. FOP 274.
  5. Kuciński K., 1993. Aglomeracja miejska jako środowisko lokalizacji firmy. SGH. Wydział Ekonomiki Produkcji. Warszawa.
  6. Schumaeher E. F., 1981. Małe jest piękne: spojrzenie na gospodarkę świata z założeniem, że człowiek coś znaczy,. PIW. Warszawa.
  7. Vincent A., Martens J.P., 1996. Ugrupowanie gospodarcze. Poltexl. Warszawa.
  8. Zioło Z., 1997. Uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego państw Europy Środkowej, (w:) Procesy integracji systemowej w jednoczącej się Europie, red. J. Jabłoński, W. Maik, Przegląd Regionalny, nr 2. Toruń .
  9. Zioło Z., 1999 Konkurencyjność miast w układach przestrzennych". Oddano do druku w Wyd. Nauk. AE. Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-903X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu