BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szumlicz Tadeusz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
W sprawie modelowego spojrzenia na politykę społeczną w Polsce
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Sześćdziesiąt lat polityki społecznej w Polsce. Księga pamiątkowa na jubileusz osiemdziesięciolecia prof. zw. dr hab. Lucyny Frąckiewicz, 2006, s. 133-152, tab., bibliogr. 35 poz.
Słowa kluczowe
Polityka społeczna, Badania naukowe, Konsumpcja społeczna, Ryzyko społeczne, Modele polityki społecznej
Social policy, Scientific research, Social consumption, Social risk, Models of social policy
Abstrakt
Polityka społeczna jest przede wszystkim działalnością praktyczną. Równocześnie podejścia teoretyczne (badawcze) do polityki społecznej konstytuują - uprawianą pod tą samą nazwą - dyscyplinę nauk celowościowych (ideologicznych), która działalność tę ma racjonalizować (czyli uzasadniać, wyjaśniać i usprawniać). Można przyjąć, że polityka społeczna jako nauka praktyczna bada zmiany zachodzące w strukturze społecznej pod wpływem celowej działalności grup i instytucji społecznych, formułując na tej podstawie postulaty dotyczące racjonalizowania polityki społecznej jako działalności praktycznej. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Szumlicz T. : Modele polityki społecznej. Warszawa 1994.
 2. Danecki J. : Postęp społeczny a postęp ekonomiczny. W : Społeczne aspekty rozwoju gospodarczego. Red. Danecki J., Warszawa 1974.
 3. Wiatr J. : Socjologia stosunków politycznych. Warszawa 1980.
 4. Townsend P. : Socjology and Social Policy. London 1975.
 5. Nowak L. : Model ekonomiczny. Studium z metodologii ekonomii politycznej. Warszawa 1972.
 6. Kuniński M. : Myślenie modelowe w socjologii Maxa Webera. Wrocław-Kraków 1980.
 7. Rymsza M. : Urynkowienie państwa czy uspołecznienie rynku ? Kwestia socjalna w Trzeciej Rzeczypospolitej na przykładzie ubezpieczeń społecznych. Warszawa 1998.
 8. Weber M. : Obiektywność poznania w naukach społecznych. W : Problemy socjologii wiedzy. Warszawa 1985.
 9. księżopolski M. : Modele polityki społecznej. Warszawa 1999.
 10. Esping-Andersen G. : The Three Worlds of Welfare Capitalism. Cambridge 1990.
 11. Szumlicz T. : Ubezpieczenie społeczne. Teoria dla praktyki. Bydgoszcz-Warszawa 2005.
 12. Frąckiewicz L. : Polityka ochrony zdrowia. Warszawa 1983.
 13. Frąckiewicz L. : Sfery niedostatku. Warszawa 1983.
 14. Kordos J., Ochocki A. : Problemy pomiaru ubóstwa w krajach EWG i w Polsce. "Wiadomośći Statystyczne" 1993, nr 1.
 15. Podgórecki A. : Patologia działania instytucji. W : Zagadnienia patologii społecznej. Red. Podgórski A.
 16. Szczepański J. : Konsumpcja a rozwój człowieka. Wstęp do antropologicznej teorii konsumpcji. Warszawa 1981.
 17. Szumlicz T. : Dobra publiczne a polityka społeczna. W : Państwo, społeczeństwo i gospodarka w procesie przekształceń systemowych. Warszawa 1993.
 18. Lipiński E. : Karol Marks i zagadnienia współczesności. Warszawa 1969.
 19. Supińska J. : Dylematy polityki społecznej. Warszawa 1991.
 20. Barr N. : The Economics of the Welfare State. London 1987.
 21. Owsiak S. : Finanse publiczne. Teoria i praktyka. Warszawa 1999.
 22. Beck U. : Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności. Warszawa 2004.
 23. Culpitt I. : Social Policy & Risk. London 1999.
 24. Piotrowski J. : Zabezpieczenie społeczne. Problematyka i metody. Warszawa 1966.
 25. Księżopolski M. : Bezpieczeństwo społeczne i jego zagrożenia. W : Polityka społeczna w okresie przemian. Red. Piekary A., Supińska J. Warszawa 1985.
 26. Księżopolski M. : Zabezpieczenie społeczne. W : Nauka o polityce społecznej. Wybrane problemy teorii i praktyki. Red. Auleytner J., Warszawa 1990.
 27. Księżopolski M. : Polityka społeczna w okresie transformacji ustrojowej w Polsce. W : Polityka społeczna w Polsce. Synteza badań. Warszawa 1990.
 28. Ossowski S. : O strukturze społecznej. Warszawa 1986.
 29. Sztompka P. : Pojęcie struktury społecznej : próba uogólnienia. "Studia Socjologiczne", 1989.
 30. Lipiński E. : Cele produkcji socjalistycznej. W : Społeczne aspekty rozwoju gospodarczego. Red. Danecki J., Warszawa 1974.
 31. Kowalik T. : W stronę umowy społecznej. "Przegląd Społeczny", 1992.
 32. Levinson M. : Nie tylko wolny rynek. Odrodzenie aktywnej polityki gospodarczej. Warszawa 1992.
 33. Aufderheide D. : Wolność, sprawiedliwość i skuteczność ? Zadania państwa w społecznej gospodarce rynkowej. W : Państwo jako podmiot gospodarujący - zadania i funkcje. Wrocław 1991.
 34. Zawadzki S. : Państwo o orientacji społecznej. Warszawa 1996.
 35. Auleytner J. : Wprowadzenie do doktryn polityki społecznej. Niektóre aspekty systemowe i aksjologiczne. Warszawa 1986.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu