BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rek Andrzej (Akademia Ekonomiczna w Krakowie)
Tytuł
Badanie warunków mieszkaniowych ludności miast Polski w 1984 roku
Study of Housing Conditions of Urban Population in Poland in 1984
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1988, nr 246, s. 195-208, rys., tabl., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Prace z zakresu ekonometrii i cybernetyki ekonomicznej
Słowa kluczowe
Ludność miejska, Zasoby mieszkaniowe, Korelacja, Warunki życia ludności
Urban population, Housing resources, Correlation, People's living conditions
Uwagi
rez., summ.
Abstrakt
W niniejszej pracy podjęto próbę porównania warunków mieszkaniowych w miastach województw Polski w 1984 roku. W literaturze dotyczącej badania warunków mieszkaniowych przeważają publikacje, w których warunki te analizowane są z punktu widzenia mniej lub bardziej licznych, oddzielnie rozpatrywanych cech; niewiele jest natomiast prac, w których zagadnienia te ujmowane byłyby w sposób kompleksowy, umożliwiający jednoczesne uwzględnienie szeregu różnych czynników. Dlatego też narzędziem analizy jest specjalnie skonstruowany zestaw syntetycznych mierników warunków zamieszkania.

An attempt was made to construct synthetic measure of housing conditions of urban population in Poland in the cross-section of voivodships. There were taken into account such factors as: having a separate flat, flat population density, basic equipment installed in a flat. These measures were used to order and group voivodships. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bulanda M., Kacprzak K., Wyposażenie mieszkań w podstawowe urządzenia instalacyjne, "Wiadomości Statystyczne" 1985, nr 8.
 2. Grabowiecka-Łaszek A., Przestrzenne zróżnicowanie sytuacji mieszkaniowej w Polsce na podstawie NSP 1978, "Sprawy Mieszkaniowe" 1982, nr 1-4.
 3. Grabiński T., Algorytm klasyfikacji zbiorów liniowo uporządkowanych, "Zeszyty Naukowe AE w Krakowie" 1981, nr 138.
 4. Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A., Metody prognozowania rozwoju społeczno-gospodarczego, PWE, Warszawa 1983.
 5. Gołębiowska T., Wskaźniki warunków mieszkaniowych ludności, "Miasto" 1980, nr 11.
 6. Kulesza H., Geografia nie zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych, w: "Biuletyn KPZK" z. 118.
 7. Luszniewicz A., Statystyka społeczna, PWE, Warszawa 1982.
 8. Problemy organizacji przestrzennej budownictwa, "Studia KPZK" t. LXXVII.
 9. Rębowska A., Funkcje mieszkania i miejsca zamieszkania w życiu rodziny miejskiej na przykładzie zachowań poszczególnych członków badanych rodzin, IKS, 1984.
 10. Sobczak A., Statystyczna estymacja potrzeb mieszkaniowych, PWN, Warszawa 1974.
 11. Wąsik B., Wydymus S., Zeliaś A., Wpływ czynników demograficznych na kształtowanie popytu konsumpcyjnego, Materiały i Opracowania IHWiU, nr 121, Warszawa 1978.
 12. Wytyczne programowania budownictwa mieszkaniowego w regionie. Metoda analizy strukturalnej, ORGBUD, Warszawa 1984.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu