BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Puszer Blandyna (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Rola Międzynarodowej Korporacji Finansowej, Międzynarodowego Stowarzyszenia Rozwoju oraz Wielostronnej Agencji Gwarancji Inwestycji we wspieraniu rozwoju i stabilizacji finansowej krajów członkowskich
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Rola międzynarodowych organizacji finansowych w stabilizowaniu światowego systemu finansowego, część 2, 2007, s. 39-68, tab., wykr., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Finanse międzynarodowe, Międzynarodowe instytucje finansowe, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Banki międzynarodowe, Inwestycje bezpośrednie
International finance, International financial institutions, International economic relations, International banks, Direct investments
Firma/Organizacja
Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju, Bank Światowy
International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), World Bank
Abstrakt
Przemiany dokonujące się we współczesnych międzynarodowych stosunkach finansowych powodują zmiany istniejących mechanizmów funkcjonowania zarówno krajowych, jak i międzynarodowych instytucji finansowych. Jedną z organizacji globalnych jest Grupa Banku Światowego, która składa się z IBDR oraz instytucji powiązanych ze sobą pod względem organizacyjnym, lecz niezależnych od siebie finansowo, do których zalicza się IFC, IDA oraz MIGA. Głównym celem tych organizacji jest wspieranie długofalowego wzrostu gospodarczego dla zmniejszania ubóstwa poprzez finansowanie konkretnych projektów rozwojowych. Poza tym odpowiadają one na określone potrzeby krajów członkowskich. I tak : - IDA finansuje rozwój krajów najbiedniejszych. - IFC zajmuje się finansowaniem rozwoju sektora prywatnego w krajach rozwijających się. - MIGA została powołana do ubezpieczania i promocji bezpośrednich inwestycji zagranicznych i przyczynia się do eliminacji ryzyka inwestowania w krajach rozwijających się. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Additions to IDA Resources : Fourtheenth Replenishment, Together to Achieve the Millennium Development Goals, Approved by the Executive Directors of IDA on March 10,2005, s. 7.
 2. Annual Report 2005, Vol. 1, IFC 2005.
 3. Annual Report 2005, World Bank 2005.
 4. Annual Report 2005, MIGA 2005.
 5. E. Chrabonszczewska: Międzynarodowe organizacje finansowe. Cz. II. "Bank i Kredyt" 2001 r., czerwiec.
 6. E. Chrabonszczewska: Międzynarodowe transakcje ekonomiczne. Difin, Warszawa 2002.
 7. E. Chrabonszczewska: Międzynarodowe organizacje finansowe. SGH, Warszawa 2.005.
 8. Commission on Global Governance (1999). The Millennium Year and the Reform Process, http://www.dgg.ch
 9. Country Policy and Institutional Assessments, World Bank, December 2004.
 10. E. Latoszek, M. Proczek: Organizacje międzynarodowe. Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2001.
 11. Międzynarodowe transakcje ekonomiczne. Red. B. Bernaś. Difin, Warszawa 2002.
 12. J.K. Solarz: Międzynarodowy system finansowy. Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2001.
 13. Report to the Donor Community, IFC 2005.
 14. Sustainability Report 2004, IFC 2005.
 15. www.ifc.org
 16. www.miga.org
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu